Sóc Trăng: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc

Nhiều dự án, tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại tỉnh Sóc Trăng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.
Bộ Công Thương triển khai các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng hành tím trên địa bàn Sóc Trăng Sóc Trăng: Tìm thị trường riêng cho sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 31% dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có 63 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 128 ấp đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được triển khai kịp thời và đúng đối tượng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, trong hơn 2 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719), đời sống của đồng bào đã cải thiện rõ rệt. Hiện nay, các huyện: Trần Đề, Long Phú, Mỹ Tú… đang khẩn trương thực hiện giải ngân vốn đầu tư của chương trình.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở huyện Long Phú (Ảnh: H.Nguyên)
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở huyện Long Phú (Ảnh: H.Nguyên)

Trần Đề là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 53% dân số) với 10 xã, thị trấn có người dân tộc thiểu số được thụ hưởng Chương trình MTQG 1719. Hiện huyện Trần Đề có hơn 200 hộ được thụ hưởng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG 1719. Năm 2023, dự kiến khoảng 60 căn nhà được xây dựng hoàn thành.

Thời gian qua, Phòng Dân tộc đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của huyện thẩm định danh sách các hộ được thụ hưởng, khảo sát thực tế để đảm bảo các hộ nghèo được hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các địa phương nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương một cách thực chất, thực tế.

Huyện Long Phú có gần 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thực hiện Chương trình MTQG 1719, từ năm 2022 đến nay, huyện Long Phú đã triển khai xây dựng được 49 căn nhà ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 200 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 65 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo.

Đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 4 là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong năm 2022, huyện đã giải ngân thực hiện 8 công trình giao thông nông thôn với kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay đã giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 9 công trình giao thông thiết yếu ở các ấp, xã đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở ấp đặc biệt khó khăn, huyện Long Phú cũng chú trọng triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ sinh kế để bà con nâng cao mức sống, tạo sức bật, động lực phát triển kinh tế.

Kết quả cho thấy, từ nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình 1719 đã giúp các ấp, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Long Phú từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Long Phú sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Sóc Trăng: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc
Cầu giao thông nông thôn giúp ngươi dân huyện Châu Thành đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, dễ dàng (Ảnh: Văn Sỹ)

Hay tại huyện Châu Thành là địa bàn có gần 50% dân số là người Khmer, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư trên 8 tỷ đồng. Năm 2023, dự kiến trên địa bàn huyện có 7 hộ được hỗ trợ đất, 111 hộ được hỗ trợ về nhà ở. Đặc biệt, có 228 hộ được quan tâm đầu tư chuyển đổi ngành nghề bằng việc hỗ trợ phương tiện chuyển đổi nghề như: Xe ép nước mía, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy cắt cỏ, xe mô tô...

Trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện Mỹ Tú được phân bổ nguồn vốn trên 37,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719. Từ nguồn vốn được phân bổ, huyện đã giải ngân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 47 hộ và xây dựng 4 công trình giao thông nông thôn. Năm nay, huyện đang triển khai xây dựng và duy tu 5 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ 48 hộ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 11 hộ và phê duyệt hỗ trợ đất ở cho 1 hộ, nhà ở cho 120 hộ.

Những con đường liên thôn, liên xã được được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 ở huyện Mỹ Tú là minh chứng cho việc triển khai có hiệu quả Chương trình 1719 tại địa phương còn nhiều khó khăn này.

Năm 2023, Chương trình MTQG 1719 tỉnh Sóc Trăng có tổng kinh phí thực hiện trên 413 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng 48 công trình giao thông nông thôn, 11 công trình cầu giao thông, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 3 công trình nâng cấp mạng lưới chợ, 4 công trình nước tập trung...

Lê Hoàng

Tin mới cập nhật

Khẩn trương phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc năm 2024

Khẩn trương phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc năm 2024

Các tỉnh đang khẩn trương phân giao kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình MTQG 1719 đã kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc tỉnh Phú Thọ.
Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đang “thay da đổi thịt’ nhờ triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, Kiên Giang tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều công trình, dự án dân sinh đã được tỉnh Quảng Trị triển khai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị giúp tạo sinh kế bền vững cho bà con vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Hiện nay, Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các nguồn vốn được phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719.
Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Mô hình liên kết trồng cây atiso tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Nhờ các nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống đồng bào dân tộc tỉnh Phú Yên có những chuyển biến tích cực.
Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình sinh kế phục vụ sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hòa Bình: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc

Hòa Bình: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, Hòa Bình đã triển khai nhiều hạt động nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Nghệ An: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu

Nghệ An: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu

Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ dược liệu, thời gian qua, Nghệ An đã hỗ trợ nhiều dự án trồng, chế biến dược liệu tại các huyện phía Tây.
Hà Nội: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Hà Nội: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung được TP. Hà Nội ưu tiên đầu tư.
Cao Bằng: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cao Bằng: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cao Bằng xác định, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Thanh Hóa: Quyết liệt triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thanh Hóa: Quyết liệt triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Tại Thanh Hóa, nhiều công trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào.
Bắc Kạn: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc

Bắc Kạn: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc

Mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cung ứng mặt hàng thiết yếu cho địa phương.
An Giang: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang xác định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao đời sống của bà con.
Sơn La: Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc

Sơn La: Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc

Là tỉnh miền núi, Sơn La đang nỗ lực khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Mường Chà – Điện Biên: Tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc

Mường Chà – Điện Biên: Tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc

Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nhằm góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 25/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 25/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 23/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 23/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng ngay sau một ngày sụt giảm, vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ.
Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Quy định nồng độ cồn bằng 0 với người điều khiển phương tiện giao thông đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhưng vẫn có những luồng ý kiến cố tình xuyên tạc.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024, giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần lao dốc với giá dầu WTI giảm hơn 3%, dầu Brent giảm 2%, tuần này diễn biến ra sao?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024, giá dầu thế giới tuần lao dốc đưa giá dầu WTI xuống mốc 76,57 USD/thùng, dầu Brent xuống mốc 81,58 USD/thùng.
Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, đưa giá vàng về mức 75,80 – 78,02 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tại chiều mua vào tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên mức 76,3 - 78,52 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Phiên bản di động