Khẩn trương phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc năm 2024

Các tỉnh đang khẩn trương phân giao kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được phê duyệt theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình MTQG 1719) thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chương trình có đa mục tiêu, đa ngành, đa lĩnh vực nhằm giúp đồng bào đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Chương trình MTQG 1719 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi (Ảnh: K.C)
Chương trình MTQG 1719 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi (Ảnh: K.C)

Ngay trong các tháng đầu năm 2024, các địa phương đã khẩn trương phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 194/TTr-UBND tới HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 1719. Tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, tổng vốn đầu tư công mà tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2024 là hơn 328 tỷ đồng, gồm 298,3 tỷ đồng ngân sách trung ương và 30,1 tỷ đồng ngân sách tỉnh đối ứng. Trong đó, giao chi tiết kế hoạch vốn đợt này là 323,6 tỷ đồng; còn lại phân khai sau là 4,88 tỷ đồng. Phương án phân bổ chi tiết bao gồm 7 dự án.

Cụ thể: Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sinh hoạt” với tổng kế hoạch, vốn dự kiến giao là 55,2 tỷ đồng. Dự án 2 “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” với tổng vốn là 45 tỷ đồng. Dự án 3 “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị” (Tiểu dự án 2 - nội dung 2) với tổng vốn dự kiến giao là 25,4 tỷ đồng. Dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc (Tiểu dự án 1) với tổng vốn 144,3 tỷ đồng. Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” (Tiểu dự án 1) với tổng vốn là 27,8 tỷ đồng. Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” với tổng vốn dự kiến giao là 4,2 tỷ đồng. Dự án 10 “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình” (Tiểu dự án 2) với vốn dự kiến là 21,2 tỷ đồng.

Vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi đổi thay từng ngày (Ảnh: Khánh Ngân)
Vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi đổi thay từng ngày (Ảnh: Khánh Ngân)

Tỉnh Đắk Lắk dự kiến năm 2024 sẽ thực hiện 6 dự án thành phần. Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2024 là 659 tỷ 784 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương là 581 tỷ 336 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 78 tỷ 448 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Về phương án phân bổ vốn, phân bổ chi tiết số vốn 644 tỷ 784 triệu đồng để thực hiện các dự án đầu tư thuộc các Dự án thành phần 1, 2, 4, 5, 6, 7. Trong đó, dự án 1 được phân bổ 75 tỷ 173 triệu đồng để hỗ trợ đất ở cho 537 hộ, nhà ở cho 1.081 hộ, đất sản xuất cho 166 hộ. Dự án 2 được phân bổ 231 tỷ 600 triệu đồng để thực hiện 15 dự án. Dự án 4 được phân bổ 224 tỷ 461 triệu đồng để thực hiện 151 dự án. Dự án 5 được phân bổ 55 tỷ 650 triệu đồng để thực hiện 18 dự án. Dự án 6 được phân bổ 17 tỷ 800 triệu đồng để thực hiện 4 dự án. Dự án 7 được phân bổ 40 tỷ 100 triệu đồng để thực hiện 2 dự án…

Tại tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 về Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 ở các cấp năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng là cộng đồng (Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực) và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

Nội dung đào tạo, tập huấn theo quy định tại Quyết định số 752/QĐ-UBDT ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 và theo các chuyên đề đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Cụ thể: Nhóm cộng đồng tổ chức 163 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 11.000 lượt người; nhóm cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: 8 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 700 lượt người. Tổ chức 4 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện Chương trình và 3 Đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh bạn.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Công tác dân tộc năm 2024 cần tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ…
Hương Giang

Tin khác

Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình MTQG 1719 đã kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc tỉnh Phú Thọ.
Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đang “thay da đổi thịt’ nhờ triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, Kiên Giang tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều công trình, dự án dân sinh đã được tỉnh Quảng Trị triển khai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị giúp tạo sinh kế bền vững cho bà con vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Hiện nay, Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các nguồn vốn được phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719.
Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Mô hình liên kết trồng cây atiso tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Nhờ các nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống đồng bào dân tộc tỉnh Phú Yên có những chuyển biến tích cực.
Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình sinh kế phục vụ sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 5/3/2024: Sàn giao dịch quốc tế giá tiêu Việt Nam tăng đột biến

Giá tiêu hôm nay 5/3/2024: Sàn giao dịch quốc tế giá tiêu Việt Nam tăng đột biến

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 5/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 5/3 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 3/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 3/3 thế nào?
Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Việc rải tiền nơi cửa Phật dường như “ăn sâu bén rễ” vào tâm trí không ít người đi lễ, dường như trở thành một trong những thủ tục bắt buộc?!
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024, giá dầu thế giới tuần qua tăng giá với dầu WTI tăng 2,19%, dầu Brent tăng 2%, tuần này giá dầu thế giới diễn biến ra sao?
Làm gì để giữ chân “đại bàng” đầu tư nước ngoài?

Làm gì để giữ chân “đại bàng” đầu tư nước ngoài?

Câu chuyện thu hút, giữ chân các “đại bàng” về đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đặt ra từ nhiều năm qua và sang năm 2024 càng cho thấy nhiều thách thức hơn.
Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Phiên bản di động