Hòa Bình: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, Hòa Bình đã triển khai nhiều hạt động nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Đặc sản cam Cao Phong ra mắt tại thị trường Anh Hòa Bình xuất khẩu lô hàng mía tươi đầu tiên sang Hoa Kỳ

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), trong giai đoạn 2022 - 2023, tỉnh Hòa Bình được phân bổ kinh phí thực hiện 211.326 triệu đồng vốn sự nghiệp. Trong đó, hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát triển rừng 45.983 ha; hỗ trợ phát triển sản xuất, chuỗi sản xuất 282 dự án, mô hình; thúc đẩy khởi sự kinh doanh 98 mô hình. Nguồn kinh phí được phân bổ thực hiện các nội dung của dự án, tập trung vào hỗ trợ bảo vệ rừng và xây dựng các mô hình sinh kế phát triển sản xuất. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo các chuỗi giá trị đã góp phần xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia hội chợ, triển lãm là cơ hội để giới thiệu sản phẩm của đồng bào dân tộc (Ảnh minh họa)
Tham gia hội chợ, triển lãm là cơ hội để giới thiệu sản phẩm của đồng bào dân tộc (Ảnh minh họa)

Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong năm 2023, huyện Yên Thủy đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Điển hình là dự án liên kết sản xuất ớt quy mô trên 30 ha tại các xã: Bảo Hiệu, Đa Phúc, Ngọc Lương, Yên Trị, Đoàn Kết; chuỗi dược liệu cà gai leo quy mô 20 ha của Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bảo Hiệu tại xã Đa Phúc và xã Bảo Hiệu.

Ngoài ra, thông qua nguồn vốn của chương trình, huyện Yên Thủy đã hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh 6 mô hình khởi nghiệp gồm: Nuôi lươn thương phẩm, nuôi dúi, đồ gỗ dân dụng, sản xuất chanh leo, nuôi lợn bản địa tại các xã vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Để triển khai hiệu quả các dự án này, trước khi triển khai, huyện đã khảo sát, rà soát, xây dựng mô hình dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong quá trình hỗ trợ, huyện chú trọng công tác tập huấn, nâng cao năng suất, xây dựng các chuỗi sản phẩm…

Tại huyện Tân Lạc, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Chương trình Xúc tiến đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là hoạt động thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 của Chương trình MTQG 1719 năm 2023.

Tại chương trình đã trưng bày, quảng bá và bán các mặt hàng do chính các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận sản xuất. Các sản phẩm tham gia chương trình đều là đặc sản, đặc trưng của địa phương, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Qua đó, tuyên truyền, vận động bà con đầu tư, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiếp cận thị trường nông thôn. Đồng thời, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng. Chương trình cũng góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên doanh, liên kết phát triển sản xuất và đẩy mạnh phân phối hàng hoá đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hòa Bình: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc

Thu hoạch cam Cao Phong (Ảnh: Thu Hằng)

Tại huyện Cao Phong, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cũng phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có tham luận về những giải pháp, cách thức triển khai để kết nối thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: Sớm xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phân công đầu mối phối hợp, đào tạo chuyển giao công nghệ cho nông dân, tổ hợp tác; xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, thực hiện chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Kết thúc hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm đối tác, liên kết hợp tác phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Từ đó, góp phần hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng hàng hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, để hoàn thành mục tiêu xây dựng 565 dự án, mô hình sinh kế phát triển sản xuất (gồm cả các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị) phù hợp với từng địa phương trong tình hình hiện nay tương đối khó khăn. Do vậy, ngay khi triển khai chương trình, tỉnh đã xác định sẽ khai thác tiềm năng, lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân của đồng bào.

Từ thực tế nhiệm vụ, thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tìm kiếm, hợp tác với nhà đầu tư có năng lực để triển khai liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tiếp tục nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích thành lập và phát triển các hợp tác xã, mô hình khởi nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Triển khai Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Hương Liên

Tin mới cập nhật

Khẩn trương phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc năm 2024

Khẩn trương phân bổ vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc năm 2024

Các tỉnh đang khẩn trương phân giao kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình MTQG 1719 đã kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc tỉnh Phú Thọ.
Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đang “thay da đổi thịt’ nhờ triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, Kiên Giang tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều công trình, dự án dân sinh đã được tỉnh Quảng Trị triển khai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị giúp tạo sinh kế bền vững cho bà con vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Hiện nay, Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các nguồn vốn được phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719.
Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Mô hình liên kết trồng cây atiso tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Nhờ các nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống đồng bào dân tộc tỉnh Phú Yên có những chuyển biến tích cực.
Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình sinh kế phục vụ sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sơn La: Tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng

Sơn La: Tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng

Triển khai các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La.
Nghệ An: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu

Nghệ An: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu

Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ dược liệu, thời gian qua, Nghệ An đã hỗ trợ nhiều dự án trồng, chế biến dược liệu tại các huyện phía Tây.
Hà Nội: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Hà Nội: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung được TP. Hà Nội ưu tiên đầu tư.
Cao Bằng: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cao Bằng: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cao Bằng xác định, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Thanh Hóa: Quyết liệt triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thanh Hóa: Quyết liệt triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Tại Thanh Hóa, nhiều công trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào.
Bắc Kạn: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc

Bắc Kạn: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc

Mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cung ứng mặt hàng thiết yếu cho địa phương.
Sóc Trăng: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc

Sóc Trăng: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc

Nhiều dự án, tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại tỉnh Sóc Trăng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.
An Giang: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang xác định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao đời sống của bà con.
Sơn La: Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc

Sơn La: Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc

Là tỉnh miền núi, Sơn La đang nỗ lực khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 19/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 19/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 21/4/2024: Tiếp đà tăng “nóng”, Đắk Lắk cán mốc 98.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/4/2024: Tiếp đà tăng “nóng”, Đắk Lắk cán mốc 98.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024: Giá dầu thế giới trượt dốc, nguyên nhân vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024: Giá dầu thế giới trượt dốc, nguyên nhân vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024, giá dầu thế giới đồng loạt trượt dốc sau cuộc tấn công của Iran, với dầu WTI giảm 0,29%, dầu Brent giảm 0,02%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024: Giá dầu thế giới “áp sát” mức thấp nhất liên tiếp 3 tuần

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024: Giá dầu thế giới “áp sát” mức thấp nhất liên tiếp 3 tuần

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024, giá dầu thế giới vẫn giữ mức thấp nhất 3 tuần gần đây với dầu WTI ở mốc 82,51 USD/thùng, dầu Brent ở mốc 86,97 USD/thùng.
Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 18/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 18/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 17/4/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tăng mạnh trở lại

Giá tiêu hôm nay 17/4/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tăng mạnh trở lại

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 17/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 17/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 20/4/2024: Liên tục tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 20/4/2024: Liên tục tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 20/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 20/4 thế nào?
Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC đầu tuần bất ngờ tăng như "vũ bão", lại lập đỉnh mới 85,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC đầu tuần bất ngờ tăng như "vũ bão", lại lập đỉnh mới 85,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC ngay đầu tuần tăng sốc hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, lại thiết lập đỉnh cao mới trong lịch sử lên mức 85,4 triệu đồng/lượng
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024, giá dầu thế giới vừa trải qua tuần giảm nhẹ xấp xỉ 1%, tuy nhiên, tuần này giá dầu được dự báo tăng cao.
Giá vàng chiều nay 19/4/2024: Vàng trong nước đảo chiều sụt giảm dù vàng thế giới tăng “phi mã”

Giá vàng chiều nay 19/4/2024: Vàng trong nước đảo chiều sụt giảm dù vàng thế giới tăng “phi mã”

Giá vàng chiều nay 19/4/2024: Vàng SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng, kéo giá xuống dưới 84 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng tốc áp sát mức 2.400 USD/ounce.
Phiên bản di động