Hiệp định EVFTA: Gắn kết phát triển thương mại, thị trường với lao động, việc làm

So với các hiệp định thương mại tự do khác, Hiệp định EVFTA đã thể hiện rõ quan điểm, cam kết gắn phát triển thương mại, thị trường với lao động, việc làm.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ nhu cầu của doanh nghiệp Thực thi Hiệp định EVFTA: Chủ động giảm thiểu tác động từ phòng vệ thương mại

Đến nay, việc hiện thực hóa tiềm năng và những cơ hội lớn về mở rộng thị trường nhờ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực hoàn thiện thể chế và đảm bảo việc thực thi nghiêm túc, hiệu quả những cam kết của mình, trong đó có các cam kết về lao động. Ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi vấn đề này với Báo Công Thương.

Hiệp định EVFTA: Gắn kết phát triển thương mại, thị trường với lao động, việc làm
Việt Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thiện thể chế và đảm bảo việc thực thi nghiêm túc, hiệu quả những cam kết của mình về lao động trong EVFTA. Ảnh: TTXVN

So với các FTA khác, các cam kết về lao động của Hiệp định EVFTA theo ông có những điểm mới và khác biệt nào?

Như chúng ta thấy, EVFTA là hiệp định kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta mở rộng thị trường với 27 nước thành viên EU. Qua việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá, thu hút đầu tư EVFTA còn giúp chúng ta có cơ hội tạo ra nhiều việc làm, với chất lượng cao. EVFTA cũng khuyến khích thực hiện phê chuẩn công ước về điều kiện lao động, tạo điều kiện việc làm cho người lao động; tích cực tham gia công ước của quốc tế.

Tại hiệp định, các quy định về lao động với các nội dung bao trùm nhiều vấn đề, liên quan đến việc tạo việc làm, tạo thu nhập cho người lao động cũng như được đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề tốt hơn. Trong đó, tại Chương 13 của hiệp định còn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của việc làm bền vững, nâng cao năng suất lao động.

Đồng thời, hiệp định cũng nêu cam kết tạo cơ chế thực thi về lao động, nhất là quan hệ giữa các nước, hỗ trợ chia sẻ thông tin, giải quyết vấn đề tranh chấp. Theo đó, so với các FTA khác, EVFTA đã thể hiện quan điểm, cam kết gắn phát triển thương mại, thị trường với lao động và việc làm.

Bộ Luật Lao động 2019 đã cải thiện cơ bản một số vấn đề liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động, trong đó, nghiêm cấm sự can thiệp của người sử dụng lao động vào hoạt động của tổ chức đại diện lao động. Thưa ông, quy định này đã có ảnh hưởng tích cực như thế nào đến việc thực thi cam kết của Việt Nam?

Trên cơ sở cam kết của hiệp định, đến nay Việt Nam cũng đã thực thi nhiều nội dung về lao động một cách rất nghiêm túc; tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định. Trong đó, Việt Nam đã phê chuẩn 25 công ước, trong 8 công ước cơ bản chúng ta đã phê chuẩn 7 công ước. Đặc biệt, chúng ta là thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 1992, nên các quy định về lao động trong EVFTA chúng ta đã tích cực và thể hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm.

Đáng chú ý, Việt Nam tuân thủ các nội dung của nhiều công ước cơ bản, nhất là về việc sử dụng lao động trẻ em; tuyển dụng tuân thủ pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định trong các công ước cơ bản. Đặc biệt, quá trình thực thi cam kết về lao động được các doanh nghiệp triển khai rất tốt, nhất là trong lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như da giày, dệt may.

Hiệp định EVFTA: Gắn kết phát triển thương mại, thị trường với lao động, việc làm
Ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Cấn Dũng

Đối với Bộ Luật Lao động 2019, chúng ta đã qua 4, 5 lần sửa đổi, kể cả Luật Công đoàn đã hướng tới tạo điều kiện cho đại diện của người lao động tại cơ sở hoạt động tốt nhất, cũng như đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động. Đặc biệt là tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn và người lao động với người sử dụng lao động thảo luận, đoàn kết, hợp tác chia sẻ để doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, thời gian tới, để thực thi các cam kết lao động trong EVFTA tốt hơn, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền phổ biến với người lao động ở công đoàn cơ sở về các quy định lao động, việc làm; mặt khác bản thân doanh nghiệp cũng phải tìm hiểu để thực thi các trách nhiệm về lao động một cách ngiêm túc; ngoài ra cần đánh giá tổng kết các quy định về lao động đã đáp ứng nhu cầu thực tế hay chưa.

Sau hơn 3 năm thực thi, Hiệp định EVFTA sẽ bước vào giai đoạn giảm thuế sâu. Vì vậy, để tận dụng tốt những ưu đãi nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên EVFTA, điều này đặt ra thách thức mới như thế nào trong việc thực thi cam kết lao động của Việt Nam, thưa ông?

Theo tôi, Hiệp định EVFTA sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho một chu kỳ mới và sẽ phát triển rất mạnh các lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá, điều này đồng nghĩa mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhưng thách thức cũng sẽ không ít.

Trong đó, doanh nghiệp sẽ đối diện mạnh mẽ hơn trước sự cạnh tranh giữa các nước trong xuất khẩu hàng hoá; đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất để giảm các chi phí, đáp ứng các nhu cầu của thị trường EU; cũng như đòi hỏi về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu cao của thị trường về chất lượng hàng hoá.

Ngoài ra, Việt Nam phải thúc đẩy dự báo thị trường lao động, việc làm; phải tính đến việc để doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt, hiệu quả nhất về lao động, công đoàn trong hiệp định này, nhất là lĩnh vực có thâm dụng lao động.

Từ việc cam kết giảm thuế sâu của Hiệp định EVFTA, chúng ta phải có giải pháp nhằm thích ứng với các thách thức đặt ra, qua đó tranh thủ để tận dụng tối đa cơ hội mà EVFTA mang lại nhằm đầu tư cho chiều sâu sản xuất, nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất; thúc đẩy tái sản xuất của doanh nghiệp.

Như vậy, từ các thách thức đặt ra, việc xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cần phải đẩy mạnh ra sao trong thời gian tới, thưa ông?

Trước các thách thức đặt ra, chúng ta phải nhận thức rất rõ để thực hiện tốt hơn hiệp định, đó là cần rà soát đánh giá các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chính sách liên quan đến lao động, việc làm khác. Mặt khác, cần xây dựng chính sách việc làm bền vững, đầy đủ, tốt hơn với năng suất cao hơn cho người lao động; có cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp tận dụng cơ hội về thuế của EVFTA, tạo cú huých phát triển mới cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng và đào tạo gắn với việc làm, có sự chia sẻ cùng với các cơ sở ngay tại doanh nghiệp, để người lao động luôn đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, phải tăng cường công tác dự báo thị trường, nhất là thị trường hàng hoá, xuất khẩu dựa trên thế mạnh của mình cũng như thị trường về vấn đề lao động, nâng cao năng lực hoạt động cho các trung tâm dịch vụ việc làm để triển khai các hoạt động tư vấn việc làm cho người lao động cũng như cho doanh nghiệp trong vấn đề sử dụng lao động…

Tuy nhiên, để chính sách đi vào vào cuộc sống, thực thi hiệu quả song song đó cần nghiên cứu, đánh giá lĩnh vực nào cần hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án cụ thể để có thể chuyển tải các quy định chính sách và khâu thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Xin cảm ơn ông!

Hoa Quỳnh (thực hiện)

Tin mới cập nhật

Tận dụng tốt cơ hội mở ra từ các FTA, tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế

Tận dụng tốt cơ hội mở ra từ các FTA, tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế

Cho đến nay, Việt Nam đã ký 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa với tư cách thành viên ASEAN vừa với tư cách một bên độc lập, độ phủ hầu hết các châu lục.
Bộ Công Thương khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi, tận dụng các FTA của Việt Nam

Bộ Công Thương khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi, tận dụng các FTA của Việt Nam

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản Khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA).
Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc

Việt Nam giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc

Hiệp hội Thương mại quốc tế của Hàn Quốc (KITA) cho biết, năm 2023, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc.
Hai năm thực thi Hiệp định RCEP: Tỷ lệ tận dụng ưu đãi chưa như kỳ vọng

Hai năm thực thi Hiệp định RCEP: Tỷ lệ tận dụng ưu đãi chưa như kỳ vọng

Đây là nhận định của các chuyên gia sau 2 năm Việt Nam thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Tin khác

Bỉ vẫn là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam ở EU

Bỉ vẫn là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam ở EU

Nhờ Hiệp định EVFTA, xuất khẩu giày dép sang EU đang có tín hiệu phục hồi, trong đó Bỉ vẫn là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam ở EU
Thực hiện cam kết Hiệp định EVFTA: Thích ứng với quy định sản xuất không gây mất rừng của EU

Thực hiện cam kết Hiệp định EVFTA: Thích ứng với quy định sản xuất không gây mất rừng của EU

Hội thảo Sản xuất hàng hoá không gây mất rừng theo quy định của Liên minh châu Âu (EUDR) vừa được tổ chức tại Nghệ An nhằm thực hiện cam kết của EVFTA.
Hiệp định EVFTA: Động lực để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động

Hiệp định EVFTA: Động lực để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động

Tham gia Hiệp định EVFTA giúp cho hệ thống luật về lao động của Việt Nam không ngừng hoàn thiện và tiệm cận các quy định với tiêu chuẩn thế giới.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Ngành Da giày đảm bảo các cam kết về lao động

Thực thi Hiệp định EVFTA: Ngành Da giày đảm bảo các cam kết về lao động

Việc thúc đẩy thực thi các cam kết về lao động trong EVFTA là điều tất yếu đối với doanh nghiệp xuất khẩu và ngành Da giày.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Chủ động giảm thiểu tác động từ phòng vệ thương mại

Thực thi Hiệp định EVFTA: Chủ động giảm thiểu tác động từ phòng vệ thương mại

Để tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, những vấn đề về phòng vệ thương mại của thị trường EU doanh nghiệp cần quan tâm để giảm thiểu các tác động tiêu cực.
Thích ứng các tiêu chuẩn, tránh suy giảm lợi thế từ Hiệp định EVFTA

Thích ứng các tiêu chuẩn, tránh suy giảm lợi thế từ Hiệp định EVFTA

Thị trường EU đang đặt ra nhiều tiêu chuẩn cao đối với hàng hoá nhập khẩu, nên nếu doanh nghiệp Việt Nam không thích ứng thì các lợi thế sẽ suy giảm.
Hiệp định EVFTA có những quy định như thế nào về lao động?

Hiệp định EVFTA có những quy định như thế nào về lao động?

Hiệp định EVFTA đặt ra các tiêu chuẩn, quy định về lao động vì thế để thực thi FTA này hiệu quả, Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động.
Hiệp định EVFTA có hiệu lực: EU quy định gì đối với sản phẩm gia vị nhập khẩu?

Hiệp định EVFTA có hiệu lực: EU quy định gì đối với sản phẩm gia vị nhập khẩu?

Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU đưa ra những quy định nhập khẩu bắt buộc rất khắt khe đối với thực phẩm, trong đó có gia vị, doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm.
Thỏa thuận Xanh châu Âu và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt

Thỏa thuận Xanh châu Âu và khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt

Châu Âu đang dần quy định hóa các chính sách trong Thỏa thuận Xanh, dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể tới xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ nhu cầu của doanh nghiệp

Thực thi Hiệp định EVFTA: Tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ nhu cầu của doanh nghiệp

Các hoạt động hỗ trợ còn dàn trải, không tập trung vào các ngành hàng, lĩnh vực thế mạnh của địa phương khiến cho việc tận dụng Hiệp định EVFTA còn khiêm tốn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng trong nước “cắm đầu” giảm, người mua tuần qua thua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng trong nước “cắm đầu” giảm, người mua tuần qua thua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng SJC kết thúc tuần giá tăng mạnh so với kết phiên tuần trước nhưng người mua vàng vẫn thu về khoản lỗ hơn 1 triệu đồng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024: Giá dầu thế giới trượt dốc, nguyên nhân vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024: Giá dầu thế giới trượt dốc, nguyên nhân vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024, giá dầu thế giới đồng loạt trượt dốc sau cuộc tấn công của Iran, với dầu WTI giảm 0,29%, dầu Brent giảm 0,02%.
Nokia ra mắt nhiều mẫu điện thoại "cục gạch" kết nối internet cực mượt, tốc độ rất cao

Nokia ra mắt nhiều mẫu điện thoại "cục gạch" kết nối internet cực mượt, tốc độ rất cao

Sau hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, điện thoại "cục gạch" huyền thoại Nokia không những không biến mất mà còn có thêm nhiều mẫu mới trong năm nay.
Giá tiêu hôm nay 10/4/2024: Đồng loạt giảm mạnh, thấp nhất 90.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 10/4/2024: Đồng loạt giảm mạnh, thấp nhất 90.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 10/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 10/4 thế nào?
Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC lên đỉnh 85 triệu đồng/lượng cao chưa từng có trong lịch sử

Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC lên đỉnh 85 triệu đồng/lượng cao chưa từng có trong lịch sử

Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC tiến lên mức 85 triệu đồng/lượng, tăng cao chưa từng có trong lịch sử, vàng thế giới lại lập kỷ lục giá cao mới.
Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024, giá dầu thế giới đảo chiều tăng 1 USD với dầu WTI ở mức 86,25 USD/thùng, dầu Brent ở mức 90,70 USD/thùng.
Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC đầu tuần bất ngờ tăng như "vũ bão", lại lập đỉnh mới 85,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC đầu tuần bất ngờ tăng như "vũ bão", lại lập đỉnh mới 85,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC ngay đầu tuần tăng sốc hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, lại thiết lập đỉnh cao mới trong lịch sử lên mức 85,4 triệu đồng/lượng
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024, giá dầu thế giới vừa trải qua tuần giảm nhẹ xấp xỉ 1%, tuy nhiên, tuần này giá dầu được dự báo tăng cao.
Giá vàng chiều nay 13/4/2024: Vàng SJC “bốc hơi” cực mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 13/4/2024: Vàng SJC “bốc hơi” cực mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 13/4/2024: Vàng SJC đồng loạt giảm mạnh hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá trượt xuống quanh ngưỡng 83 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2024: Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% tuần qua

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2024: Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% tuần qua

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2024, giá dầu thế giới ghi nhận mức giảm hàng tuần, cụ thể, dầu Brent giảm 0,8%, dầu WTI giảm hơn 1%.
Phiên bản di động