Bình Phước: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Bình Phước đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 02 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm từ 1.000 hộ trở lên; 100% số hộ đồng bào được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 99% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 100% thôn, ấp có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố, trang bị đủ các hạng mục thiết bị học tập; 100% trạm y tế cấp xã được trang bị các máy móc, đào tạo nâng cao chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho đồng bào.

Bình Phước: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
Phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sắp xếp, bố trí ổn định 95% số hộ di cư không theo quy hoạch; các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lũ, sạt lở… Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở và đất sản xuất (chuyển đổi nghề, tạo sinh kế…) cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ học sinh học dân tộc thiểu số ở các cấp học: Mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 80%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

Bình Phước: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
Quan tâm, chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Trên 90% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 10%.

Phấn đấu 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo tồn, đầu tư và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; trên 90% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 80% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Bình Phước: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào

Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ cán bộ, công chức ở từng đơn vị và phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương.

Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu sau: Giải quyết đất ở cho 906 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 2.628 hộ (sửa nhà ở là 756 hộ và xây mới 1.872 hộ); hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, sinh kế, giải quyết việc làm cho 5.017 hộ.

Hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phân tán cho 3.500 hộ; đầu tư xây dựng 10 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã chưa có công trình nước sinh hoạt tập trung (hoặc cải tạo các công trình giếng nước tập trung đã đầu tư các chương trình khác thời hạn trên 10 năm nay chưa có kinh phí duy tu sửa chữa, nâng cấp); hỗ trợ kéo điện sinh hoạt cho 960 hộ; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 768 hộ.

Nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa tối thiểu 50km đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống Nhân dân; xây dựng 05 công trình điện.

Xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho 07 trường phổ thông dân tộc nội trú và 01 trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên 90% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ, hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đào tạo nghề cho khoảng 1.000 người; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 450 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã đặc biệt khó khăn.

Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; thực hiện đầu tư bảo tồn 02 làng, bản… truyền thống tiểu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng 100% thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn 03 lễ hội truyền thống tiêu biểu; nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn 03 chương trình phát triển văn hóa phi vật thể; hỗ trợ 30 đội văn nghệ được thành lập tại Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng 30 tủ sách cho các Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ trang thiết bị cho 30 nhà văn hóa; hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 01 di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc…

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

Hỗ trợ cho khoảng 8.748 hộ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo và thời hạn vay tối đa là 15 năm để mua đất ở, xây dựng nhà ở và phát triển sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ…

Hoàng Huy

Tin mới cập nhật

Lào Cai nô nức trẩy hội Gầu Tào miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Lào Cai nô nức trẩy hội Gầu Tào miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/01, tức từ ngày mùng 4-6 tết, tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, H.Bắc Hà đã tổ chức lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông.
Bình Phước: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Bình Phước: Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Bình Phước đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Lào Cai: Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Lào Cai: Triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Lào Cai đã triển khai nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, nổi bật là các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, đóng học phí, đào tạo nghề…
Quảng Ngãi: Nâng tầm thương hiệu quế Trà Bồng

Quảng Ngãi: Nâng tầm thương hiệu quế Trà Bồng

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Trà Bồng đã trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi nhờ phát triển thương hiệu quế Trà Bồng.
Quản Bạ - Hà Giang: Nâng cao giá trị cây hồng không hạt bản địa

Quản Bạ - Hà Giang: Nâng cao giá trị cây hồng không hạt bản địa

Khác với hồng không hạt ở các địa phương khác, hồng không hạt Quản Bạ thuộc loại hồng ngâm, giống bản địa, được đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Bố Y... trồng từ lâu đời.
Than Uyên - Lai Châu: Phát triển thương hiệu gạo Séng Cù

Than Uyên - Lai Châu: Phát triển thương hiệu gạo Séng Cù

Là đặc sản của đồng bào Tây Bắc, gạo Séng Cù được huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tạo điều kiện để xây dựng, phát triển thương hiệu.
Quảng Nam: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Quảng Nam: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
Ninh Bình: Ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ninh Bình: Ưu tiên phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/11/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025.
Quảng Bình: Khẩn trương triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Quảng Bình: Khẩn trương triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Nhằm nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị để bàn các giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.
Bình Định: Đồng bào vùng cao đổi đời nhờ trồng cây dược liệu

Bình Định: Đồng bào vùng cao đổi đời nhờ trồng cây dược liệu

Dự án bảo tồn, phát huy giá trị cây dược liệu bản địa đã tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho đồng bào dân tộc Ba Na ở xã vùng cao An Toàn.
Quảng Ninh: Khôi phục và phát triển nghề làm nón của dân tộc Dao

Quảng Ninh: Khôi phục và phát triển nghề làm nón của dân tộc Dao

Tận dụng diện tích rừng che phủ gần 80% diện tích toàn xã cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, Quảng An đã khôi phục và phát triển nghề làm nón của dân tộc Dao.
Mường Khương - Lào Cai: Nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc từ cây  chè

Mường Khương - Lào Cai: Nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc từ cây chè

Những năm gần đây, cây chè là một trong những cây trồng mũi nhọn góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điểm mới Táo quân 2023: các Táo cùng tranh tài trong cuộc thi mang tên “Táo bạo”

Điểm mới Táo quân 2023: các Táo cùng tranh tài trong cuộc thi mang tên “Táo bạo”

Táo quân 2023 chính thức lên sóng vào 20h00 tối Giao thừa trên các kênh sóng của VTV và phát lại vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết trên VTV3, VTV4, VTV8.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Từ ngày 1/1, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị
Lãi suất diễn biến ra sao sau Tết Nguyên Đán?

Lãi suất diễn biến ra sao sau Tết Nguyên Đán?

Mặt bằng lãi suất được dự báo còn “nóng” sau kỳ nghỉ Tết, cả với lãi suất cho. Tuy nhiên, các dự báo đưa ra, khả năng lãi suất sẽ hạ nhiệt từ cuối quý II/2023.
Mùng 4 Tết: Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông kẹt cứng

Mùng 4 Tết: Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông kẹt cứng

Trưa mùng 4 Tết, “biển người” vẫn đổ về Phủ Tây Hồ để dâng lễ cầu may mắn những ngày năm mới Quý Mão 2023.
Xuất khẩu nông sản chính ngạch cơ hội “tỷ đô” cho Đắk Lắk

Xuất khẩu nông sản chính ngạch cơ hội “tỷ đô” cho Đắk Lắk

Không chỉ có thêm những cái tết đủ đầy cho hàng vạn đồng bào các dân tộc trên địa bàn, cơ hội thu về mỗi năm cả “tỷ đô” cho tỉnh Đắk Lắk đang hiện hữu.
Ứng xử ra sao trước áp lực lãi suất – tỷ giá năm 2023?

Ứng xử ra sao trước áp lực lãi suất – tỷ giá năm 2023?

Việt Nam nên lựa chọn khung chính sách tiền tệ, lạm phát mục tiêu để ứng phó hiệu quả trước áp lực lãi suất – tỷ giá năm 2023.
Du khách ùn ùn đổ về Sa Pa, xếp hàng dài cả cây số chờ cáp treo lên đỉnh Fansipan

Du khách ùn ùn đổ về Sa Pa, xếp hàng dài cả cây số chờ cáp treo lên đỉnh Fansipan

Lượng khách đông đúc đổ về khu vực ga cáp treo lên đỉnh Fansipan sáng mùng 4 Tết. Nhiều người phải xếp hàng, chờ 3-4 tiếng mới mua được vé đi cáp treo.
Cận cảnh điểm bắn pháo hoa phục vụ đêm giao thừa ở Hà Nội

Cận cảnh điểm bắn pháo hoa phục vụ đêm giao thừa ở Hà Nội

Những điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Nét đẹp văn hóa trong lễ chùa đầu năm của người Việt

Nét đẹp văn hóa trong lễ chùa đầu năm của người Việt

Lễ chùa đầu năm là hoạt động mang tính văn hóa dân gian đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt trong những ngày đầu năm mới.
Lào Cai nô nức trẩy hội Gầu Tào miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Lào Cai nô nức trẩy hội Gầu Tào miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/01, tức từ ngày mùng 4-6 tết, tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, H.Bắc Hà đã tổ chức lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông.
Phiên bản di động