Hậu “chuyến bay giải cứu”: Ở Việt Nam không thể có chuyện “an ổn” ngồi tham nhũng

Vụ án “chuyến bay giải cứu” xét xử mới đây là minh chứng cho quyết tâm đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam là hết sức rõ ràng.
Vụ "chuyến bay giải cứu": 54 bị cáo nói lời sau cùng trước tòa Chi tiết mức án của các bị cáo trong phiên toà lịch sử “chuyến bay giải cứu”

Những diễn biến tại phiên toà vụ án “chuyến bay giải cứu” một lần nữa cho thấy quyết tâm của của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được dư luận quốc tế đánh giá cao, góp phần khẳng định vị thế lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam phát triển với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhưng cũng có những ý kiến nhân vụ án “chuyến bay giải cứu” lại “đặt vấn đề” về hiệu lực của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua.

Ví dụ cây bút David Hutt, chuyên viết trong mục “Đông Nam Á” của The Diplomat mới đây có bình luận rằng “vụ án “chuyến bay giải cứu” cho thấy dường như chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn nạn tham nhũng”.

Cây bút này còn “phán”: vụ việc cho thấy sau bốn năm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng, các quan chức cao cấp vẫn nghĩ rằng họ có thể an ổn khi tham nhũng một cách trắng trợn như thế (?).

Một cây bút được xem như “am hiểu tình hình” tại chỗ như David Hutt mà còn có những nhận định đầy chủ quan như thế thì rất cần xem lại.

Việt Nam luôn trân trọng các ý kiến đóng góp của bạn bè nhưng với câu chuyện vụ án “chuyến bay giải cứu” thì có những điều cần thiết phải được khẳng định một cách sòng phẳng, rõ ràng.

Đương nhiên là thông qua vụ việc này, sẽ có nhiều điều để chúng ta cần điều chỉnh, có thể phải cập nhật, sửa lại. Và chúng ta có thể từng bước hoàn thiện tố tụng cụ thể, hoàn thiện những cơ chế quản lý cụ thể. Quan trọng nhất là đã công khai phiên tòa và những người vi phạm đã bị xem xét xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hậu “chuyến bay giải cứu”: Ở Việt Nam không thể có chuyện “an ổn” ngồi tham nhũng
Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu"

Bản án này thêm một lần thể hiện rõ tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc biệt là với một vụ án có tỷ lệ cán bộ, quan chức bị truy tố nhiều hơn các vụ án trước đây.

Ở vụ án “chuyến bay giải cứu”, các công chức Nhà nước, kể cả người chức vụ thấp đến người có chức vụ cao, kể cả người đương chức, lẫn người không đương chức, hoặc kể cả các ngành, kể cả Trung ương và địa phương liên quan đến "chuyến bay giải cứu", đều bị đưa ra xét xử. Vụ án được đưa ra xét xử mở ra một quyết tâm, một niềm tin lớn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng của chúng ta.

Và đặc biệt điều cần khẳng định một cách rõ ràng, sòng phẳng ở đây là quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước Việt Nam là một chủ trương lớn chứ không phải là một phong trào nhất thời nào đó, được tiến hành thường xuyên liên tục và là một chủ trương không thể nghi ngờ.

Hơn thế nữa việc xử lý những đốí tượng cán bộ, quan chức được làm nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng nguyên tắc: “Tích cực, khẩn trương; rõ đến đâu xử lý đến đó; không có vùng cấm; đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh nhưng phải nhân văn; có quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể khi xem xét xử lý sai phạm...”.

Nói về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhiều diễn đàn, hội nghị cũng như các cuộc tiếp xúc cử tri đều đưa ra các thông điệp rõ ràng, sâu sắc của Đảng và Nhà nước về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ở đây chỉ nhắc lại thêm và cũng là nhấn mạnh thêm tinh thần được người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta là chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, nhân viên nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục bằng được tệ "tham nhũng vặt", gây bức xức trong xã hội, làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân.

Thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta, như Bác Hồ đã dạy”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Tham nhũng tiền bạc, tài sản thì có thể thu hồi được, nhưng “nếu suy thoái về đạo đức, tư tưởng là mất tất cả”. Bởi vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tập trung vào đấu tranh với căn nguyên, gốc rễ của tham nhũng, tiêu cực là tình trạng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Cũng cần nhấn mạnh một điều là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; không đơn thuần là những con số vụ việc được phát hiện, xử lý.

Năm 2014, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá: Tình trạng tham nhũng “vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn đề bức xúc nhất của xã hội”. Đến năm 2018, tình trạng này “đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm”. Năm 2020, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã “đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt... “trở thành một phong trào, xu thế” được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận”.

Nếu như năm 2014, Ban Chỉ đạo đánh giá “việc phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu” thì thời gian gần đây đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý nhất là hệ thống các quy định pháp luật thu hẹp, lấp kín các “kẽ hở”, ngăn ngừa, giảm thiểu những hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể lọt qua; phát huy ý thức làm chủ và tinh thần dân chủ của người dân; cảnh tỉnh và tăng cường giáo dục, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; loại trừ những hành vi, vụ việc, cá nhân tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và những giá trị tốt đẹp, thêm động lực để những cán bộ, đảng viên trong sạch hăng hái làm việc, cống hiến. Và trên thực tế những năm qua, cùng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế ngày càng phát triển, chính trị, xã hội ổn định, uy tín và vị thế đất nước được nâng cao.

Những thiết chế để cán bộ, đảng viên không cần tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng đã và đang được Đảng và Nhà nước ta khẩn trương xây dựng và ban hành một cách kịp thời, đồng bộ với những nội hàm đầy đủ hơn, toàn diện hơn.

Gần đây nhất là Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định 114 sẽ thay thế cho Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

Theo đó trước đây, xác định chạy chức chạy quyền là một tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng bây giờ đã thấy là nếu chỉ chống chạy chức chạy quyền thì chưa hết được tiêu cực, mà còn nhiều tiêu cực khác. Cho nên tên của Quy định 114 là “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” được đầy đủ hơn, rộng hơn.

Bác Hồ từng nhắc nhở người cán bộ luôn cần phải dưỡng “cần - kiệm - liêm - chính”. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng khuyên nhủ, mỗi đồng chí chúng ta nên mỗi ngày thêm một lần vào Đảng.

Đó vẫn là những “cẩm nang” thực sự cho mỗi người cán bộ, đảng viên hôm nay.

Quang Lộc

Tin mới cập nhật

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 thể hiện sự nỗ lực lớn trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Năm 2024: Cơ hội làm mới nền kinh tế từ những bài học cũ

Năm 2024: Cơ hội làm mới nền kinh tế từ những bài học cũ

Không phải chỉ tăng trưởng kinh tế mới cho chúng ta những bài học kinh nghiệm hay mà cả trong những khó khăn cũng có những bài học rất giá trị.
Những cái chết thương tâm do ngộ độc khí CO và câu hỏi cho truyền thông

Những cái chết thương tâm do ngộ độc khí CO và câu hỏi cho truyền thông

Truyền thông dù cổ điển hay hiện đại đều hướng tới người dân, tới cộng đồng nhưng cộng đồng cũng luôn đặt ra cho truyền thông những câu hỏi không dễ trả lời.
Từ vụ truy tố nhà báo Hàn Ni: Đừng biến mạng xã hội thành "sọt rác" tâm hồn

Từ vụ truy tố nhà báo Hàn Ni: Đừng biến mạng xã hội thành "sọt rác" tâm hồn

Bà Đặng Thị Hàn Ni bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trùm bất động sản Capel bị bắt: Thêm một “cái chết” được báo trước và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Trùm bất động sản Capel bị bắt: Thêm một “cái chết” được báo trước và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng tự phong trùm bất động sản Lã Quốc Trưởng (38 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Capel về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Làm gì để bước qua “mặc cảm”?

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Làm gì để bước qua “mặc cảm”?

Nâng tầm vị thế công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn là một câu chuyện đường dài cũng như đang phụ thuộc vào quan điểm của nhiều lãnh đạo địa phương.
Khi thày bị trò “tố” ăn chặn tiền huy chương: Góc tối của thể thao Việt Nam?

Khi thày bị trò “tố” ăn chặn tiền huy chương: Góc tối của thể thao Việt Nam?

Vụ một số huấn luyện viên thể dục dụng cụ bị chính vận động viên của mình tố “ăn chặn” tiền huy chương đã cho thấy một góc tối lâu nay của thể thao Việt Nam.
Lái xe vi phạm nồng độ cồn cao bất thường: Nhiều cá nhân vẫn xem thường pháp luật

Lái xe vi phạm nồng độ cồn cao bất thường: Nhiều cá nhân vẫn xem thường pháp luật

Con số vi phạm nồng độ cao một cách bất thường trong 4 ngày cao điểm kiểm tra mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo việc xem thường pháp luật.
Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng

Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng

Những ồn ào quanh vụ “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cùng sư ông đại đức Thích Trúc Thái Minh bước đầu đã được cơ quan chức năng kết luận.
Thị trường bất động sản: Nhìn người mà ngẫm cho ta

Thị trường bất động sản: Nhìn người mà ngẫm cho ta

Nhiều đại gia bất động sản Trung Quốc với quy mô tương đương với cả một nền kinh tế đã và đang “gác kiếm” đầy đau đớn, để lại những bài học xương máu.

Tin khác

Cuối năm, "công nghiệp lừa đảo" qua mạng "vào mùa"

Cuối năm, "công nghiệp lừa đảo" qua mạng "vào mùa"

Lừa đảo qua mạng không còn là hiện tượng mà thực sự thành một ngành công nghiệp và đáng buồn là Việt Nam lại là “điểm nóng”.
Năm 2024 nói gì với du lịch Việt Nam?

Năm 2024 nói gì với du lịch Việt Nam?

Năm 2023 đi qua đánh dấu một năm bội thu với du lịch Việt Nam xét dưới góc độ số liệu khi cả lượng khách trong và ngoài nước đều vượt chỉ tiêu đề ra.
Thưởng Tết và câu chuyện “tồn tại hay không tồn tại” của doanh nghiệp

Thưởng Tết và câu chuyện “tồn tại hay không tồn tại” của doanh nghiệp

Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm, câu chuyện thưởng Tết lại là mối quan tâm đặc biệt của người lao động và cũng là nỗi trăn trở của lãnh đạo các doanh nghiệp.
Hà Nội sẽ làm gì với gần 10.000 công trình xây dựng sai phép, không phép?

Hà Nội sẽ làm gì với gần 10.000 công trình xây dựng sai phép, không phép?

Cứ 7 công trình xây dựng được kiểm tra trên địa bàn Hà Nội thì có 1 công trình có vấn đề liên quan đến giấy phép xây dựng hoặc sai phép hoặc không phép.
Ẩn hoạ việc học sinh lên mạng học cách làm pháo nổ dịp Tết cổ truyền

Ẩn hoạ việc học sinh lên mạng học cách làm pháo nổ dịp Tết cổ truyền

Cứ dịp giáp Tết cổ truyền, ngoài việc lo đối phó với các đối tượng buôn bán pháo nổ, các lực lượng chức năng phải để mắt đến một đối tượng khác, đó là học sinh.
Chống hàng giả, hàng nhái dịp Tết: Khi bán hàng online trở thành mặt trận chính

Chống hàng giả, hàng nhái dịp Tết: Khi bán hàng online trở thành mặt trận chính

Kế hoạch số 115/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Giáp Thìn yêu cầu tập trung cho các mặt trận trọng điểm.
Công trình bị bỏ hoang ở Hà Nội: Khi tiền tỷ nằm "đắp chăn"

Công trình bị bỏ hoang ở Hà Nội: Khi tiền tỷ nằm "đắp chăn"

Nếu có điều gì dễ bắt gặp ngày này qua tháng khác ở Hà Nội thì một trong số đó là các công trình bị bỏ hoang và đây vẫn là bài toán nan giải với thành phố.
Thiết bị năng lượng mặt trời: Thấy “đỏ” đừng tưởng “chín”

Thiết bị năng lượng mặt trời: Thấy “đỏ” đừng tưởng “chín”

Chưa khi nào thị trường thiết bị năng lượng mặt trời lại “trăm hoa đua nở” như hiện nay và đi cùng đó là mê hồn trận về chất lượng của loại sản phẩm này.
Hoá đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu: Tại sao vẫn còn “ngại”?

Hoá đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu: Tại sao vẫn còn “ngại”?

Chỉ trong vòng 2 tuần trong tháng 11, lãnh đạo Chính phủ có đến hai lần chỉ đạo về việc các cây xăng phải xuất hoá đơn điện tử cho mỗi lần bán lẻ.
Gạo Việt Nam ngon nhất, đắt nhất thế giới: Nghĩ gần, nghĩ xa

Gạo Việt Nam ngon nhất, đắt nhất thế giới: Nghĩ gần, nghĩ xa

Nhiều danh hiệu của thế giới đang đến với hạt gạo Việt Nam nhưng vẫn còn đó những trăn trở cùng cả kỳ vọng về tương lai sáng hơn của thương hiệu gạo.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024, giá dầu thế giới ghi nhận tuần thứ hai tăng mạnh đưa giá dầu WTI lên mốc 79,19 USD/thùng, dầu Brent lên mốc 83,58 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm, trong nước dự báo điều chỉnh tăng mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm, trong nước dự báo điều chỉnh tăng mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/2/2024, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1 USD/thùng, trong đó dầu WTI giảm 1,62%, dầu Brent giảm 1,50%.
Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài, đưa giá vàng tại chiều bán ra trở lại mức 78 triệu đồng/lượng.
Giá tiêu hôm nay 17/2/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 17/2/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 17/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 17/2 thế nào?
Ngày vía Thần Tài 2024 nên mua gì, làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?

Ngày vía Thần Tài 2024 nên mua gì, làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?

Ngày vía Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Năm 2024, ngày này rơi vào thứ Hai, ngày 19/2 dương lịch.
Giá tiêu hôm nay 15/2/2024: Bình Phước, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 15/2/2024: Bình Phước, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 15/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 15/2 thế nào?
Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng) người dân tại nhiều địa phương trên cả nước tấp nập tới các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng cầu may ngày Thần Tài.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/2: MBB, VNM và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/2: MBB, VNM và ACB

MBB là ngân hàng có lợi nhuận vượt mặt hai "ông lớn" Big4 là VietinBank và Agribank trong năm 2023, với 26.200 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 15%.
Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tại chiều mua vào tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên mức 76,3 - 78,52 triệu đồng/lượng.
Phiên bản di động