Một năm sôi động và hiệu quả của xúc tiến thương mại

Năm 2023, hoạt động XTTM đã được lãnh đạo đánh giá cao, được DN hưởng ứng, hiệu quả trong hỗ trợ khó khăn, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.
Hải Phòng: Đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại giữa thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và Sơn La Doanh nghiệp tận dụng cơ hội, mở rộng thị trường xuất khẩu Xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương

Đây là chia sẻ của ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM) với Báo Công Thương nhân dịp đón chào năm mới 2024.

Năm 2023 đã khép lại với nhiều hoạt động nổi bật của công tác xúc tiến thương mại, bao gồm cả xúc tiến xuất khẩu và xúc tiến mở rộng thị trường trong nước. Vậy, xin ông chia sẻ rõ hơn các hoạt động XTTM trong năm qua?

Ngay từ đầu năm 2023, Cục XTTM đã tập trung cao độ vào các hoạt động XTTM nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tận dụng tốt nhất cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa. Theo đó, hoạt động XTTM năm 2023 mà nòng cốt là Chương trình cấp quốc gia về XTTM được triển khai với định hướng chính là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng khai thác các thị trường mới ở Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ... song song với các thị trường truyền thống; tăng cường tận dụng và khai thác cơ hội từ các thị trường có FTA; tăng cường các hoạt động XTTM liên kết vùng, miền nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài cho hoạt động xuất khẩu.

Một năm sôi động và hiệu quả của xúc tiến thương mại
Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại

Cụ thể, có thể kể đến các hoạt động XTTM tiêu biểu, hiệu quả như: Cục XTTM trực tiếp tổ chức và hỗ trợ các tổ chức XTTM tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự tại các hội chợ và triển lãm quốc tế lớn trong những lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Hoạt động này giúp duy trì sự hiện diện của thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành hàng Việt Nam trên các thị trường xuất khẩu quan trọng quốc tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ các đoàn công tác cấp cao của Quốc hội, Chính phủ; các đoàn giao dịch xúc tiến thương mại và đầu tư tại thị trường nước ngoài giúp nhiều doanh nghiệp có cơ hội khảo sát thực tế tình hình thị trường, kết nối các đối tác kinh doanh và đầu tư triển vọng.

Ngoài ra, Cục XTTM được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao ban XTTM với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài định kỳ hàng tháng cũng là điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến thương mại. Chương trình này đã giúp cập nhật kịp thời các yêu cầu xúc tiến xuất nhập khẩu của các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Cục XTTM cũng đã tham mưu cho Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình kết nối nhà sản xuất với hệ thống phân phối, nhà xuất khẩu và các tổ chức XTTM trong nước và quốc tế quy mô quốc gia ở cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023 mà điểm nhấn là Korean Desk với sự phối hợp với KOTRA được triển khai tích cực với hàng chục hội nghị tư vấn - kết nối đầu tư với các địa phương, nhiều đoàn giao dịch kết nối các nhà đầu tư nước ngoài với các khu công nghiệp ở các địa phương được thực hiện, góp phần vào kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài FDI.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng ở trong nước quốc tế đã giúp quảng bá hiệu quả thương hiệu cho các sản phẩm và doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Cục XTTM đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 1968 nhằm triển khai Đề án trên phạm vi cả nước, xây dựng và tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số trong XTTM, tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực XTTM trên nền tảng số cho các trung tâm XTTM, doanh nghiệp, hợp tác xã ở các địa phương với các nội dung đa dạng.

Một năm sôi động và hiệu quả của xúc tiến thương mại
Các hoạt động XTTM phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu tiếp tục được đẩy mạnh. Ảnh Vinexad

Trong chuỗi các hoạt động sôi nổi năm 2023, đâu là kết quả nổi bật và những thách thức mà Cục XTTM phải vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa ông?

Những điểm trong triển khai công tác XTTM năm 2023 có thể được kể đến như: Các hoạt động cung cấp thông tin thị trường, ngành hàng đã hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả cho các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự chủ động, tích cực triển khai các hoạt động XTTM, đặc biệt là các hội chợ thương mại quốc tế có tầm cỡ, uy tín đã góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc của đất nước cũng như đã hỗ trợ kết nối các nhà cung ứng, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với các nhà nhập khẩu, doanh nghiệp lớn của nước ngoài.

Định hướng hoạt động xúc tiến xuất khẩu được chuyển đổi dần theo hướng xanh và bền vững, đáp ứng và thích nghi với xu hướng, yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là xu hướng sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, thương mại xanh trên thế giới; đặt ra nhiệm vụ chuyển đổi xúc tiến xuất khẩu xanh cho hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam. Ngoài ra, Cục XTTM đã triển khai nhiều hoạt động mới liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu như tuyên truyền quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở thị trường ngoài nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của Cục XTTM trong năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, thách thức như sau: Nguồn lực hạn chế, cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động XTTM chưa được điều chỉnh kịp thời, mô hình tổ chức về cơ quan XTTM ở các địa phương chưa thống nhất gây khó khăn cho việc thống nhất triển khai các hoạt động XTTM.

Nguồn kinh phí cấp cho Chương trình cấp quốc gia về XTTM, Chương trình Thương hiệu quốc gia còn khiêm tốn so với nhu cầu và đề xuất của các bộ, ngành nên chưa triển khai được các chương trình tầm cỡ. Nhận thức của một số hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vẫn còn hạn chế mặc dù các hoạt động nâng cao nhận thức đã thực hiện trên nhiều kênh, nhiều phương thức khác nhau.

Nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Xin ông cho biết những nội dung cơ bản trong kế hoạch triển khai công tác của Cục XTTM trong năm 2024?

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, năm 2024, Cục XTTM sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động XTTM và xúc tiến xuất khẩu bám sát các định hướng lớn của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu mới, tập trung khai thác, vận dụng và phát huy có hiệu quả, thực chất các hiệp định thương mại tự do. Trong đó, chuyển đổi số phải gắn với chuyển đổi xanh trong XTTM một cách tích cực nhằm thúc đẩy sản xuất và phát triển ngoại thương bền vững.

Hai là, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương và trực tiếp thực hiện các hoạt động XTTM quy mô lớn, tầm quốc gia và quốc tế, tương xứng với vị thế và hình ảnh quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế, nhất là đối với những ngành, lĩnh vực XK có thế mạnh, trên các thị trường xuất khẩu chủ lực. Chú trọng triển khai các hoạt động XTTM, quảng bá thương hiệu quốc gia gắn với các hoạt động ngoại giao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Công Thương ở trong nước và quốc tế.

Ba là, tiếp tục tranh thủ nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức, đối tác quốc tế nhằm đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ kĩ thuật, nâng cao năng lực XTTM cho các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Xin cảm ơn ông!

Hoa Quỳnh-Việt Nga (thực hiện)

Hoa Quỳnh-Việt Nga

Tin mới cập nhật

Năng lượng tái tạo, năng lượng xanh – Tiềm năng và cơ hội

Năng lượng tái tạo, năng lượng xanh – Tiềm năng và cơ hội

Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về Công nghệ & Thiết bị điện – Vietnam ETE 2024 và Sản phẩm Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh – Enertec Expo 2024.
Những người không ngủ ở chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô

Những người không ngủ ở chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô

Khi thành phố lên đèn, những con phố vắng bóng người qua lại thì chợ Long Biên (Hà Nội) - chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô lại bắt đầu tấp nập.
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tập trung triển khai các mô hình xúc tiến xuất khẩu hiệu quả

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tập trung triển khai các mô hình xúc tiến xuất khẩu hiệu quả

Năm 2024, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục triển khai các mô hình xúc tiến xuất khẩu, giao thương đã được chứng minh tính hiệu quả trong những năm qua.

Tin khác

Điều chỉnh giá dịch vụ bốc dỡ container cảng biển từ 15/2/2024

Điều chỉnh giá dịch vụ bốc dỡ container cảng biển từ 15/2/2024

Giá dịch vụ bốc dỡ container ở một số khu vực cảng biển sẽ tăng khoảng 10% so với mức giá quy định trong Thông tư 54.
Việt Nam tăng cường quảng bá sản phẩm dệt may tại Ấn Độ

Việt Nam tăng cường quảng bá sản phẩm dệt may tại Ấn Độ

Trung tâm xúc tiến và Tổ chức hội chợ Worldex dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Dệt may Ấn Độ đã tổ chức Hội chợ dệt may Nam Á 2023 tại Ấn Độ từ ngày 7-9/12.
Nhiều công nghệ mới trưng bày tại Vietnam Expo 2023 lần thứ 21

Nhiều công nghệ mới trưng bày tại Vietnam Expo 2023 lần thứ 21

Ngày 7/12/2023, Vietnam Expo 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7 TP. Hồ Chí Minh, trưng bày nhiều công nghệ mới.
Hướng tới xuất khẩu chính ngạch tôm hùm

Hướng tới xuất khẩu chính ngạch tôm hùm

Từ tháng 8 đến nay, việc xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc gặp khó khăn do phía bạn thay đổi một số quy định về nhập khẩu. Tại hai tỉnh nuôi tôm hùm trọng điểm là Khánh Hòa và Phú Yên, người nuôi tôm hùm bông đang đối mặt hai khó khăn lớn là giá tôm hùm giảm mạnh và khó tiêu thụ sản phẩm.
Kích cầu tiêu thụ nông sản sạch

Kích cầu tiêu thụ nông sản sạch

Kết nối cung-cầu hàng hóa; hợp tác thương mại với các tỉnh, thành phố; phiên chợ nông sản... là những hoạt động giúp nông dân vượt qua khó khăn.
Loại hạt tỷ USD giá cao kỷ lục, lo mất nghìn tỷ khi hái quả xanh

Loại hạt tỷ USD giá cao kỷ lục, lo mất nghìn tỷ khi hái quả xanh

Cà phê có giá cao kỷ lục và dự báo sẽ tiếp tục tăng thời gian tới. Chuyên gia cảnh báo, người dân thu hái quả xanh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, đồng thời mất hàng nghìn tỷ đồng.
50 năm Việt Nam-Italy: Cơ hội hợp tác mới cho mối quan hệ lâu dài

50 năm Việt Nam-Italy: Cơ hội hợp tác mới cho mối quan hệ lâu dài

Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Turin là sự kiện quan trọng để hai bên trao đổi và chia sẻ thông tin, tăng cường, thúc đẩy kết nối hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư.
Việt Nam đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc của IAEA

Việt Nam đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc của IAEA

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận về báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2022.
Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Thế giới London 2023

Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Thế giới London 2023

WTM London 2023 thu hút khoảng 4.000 doanh nghiệp tham dự, với số lượng khách tham quan dự kiến cao hơn WTM London 2022. Năm ngoái, sự kiện thu hút 38.500 lượt khách đến từ 184 quốc gia.
Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của thị trường Mỹ

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của thị trường Mỹ

VCCI và Đại sứ quán nước ta tại Mỹ vừa tổ chức cuộc trao đổi với chủ đề Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả thông qua Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 5/3/2024: Sàn giao dịch quốc tế giá tiêu Việt Nam tăng đột biến

Giá tiêu hôm nay 5/3/2024: Sàn giao dịch quốc tế giá tiêu Việt Nam tăng đột biến

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 5/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 5/3 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 3/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 3/3 thế nào?
Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Việc rải tiền nơi cửa Phật dường như “ăn sâu bén rễ” vào tâm trí không ít người đi lễ, dường như trở thành một trong những thủ tục bắt buộc?!
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024, giá dầu thế giới tuần qua tăng giá với dầu WTI tăng 2,19%, dầu Brent tăng 2%, tuần này giá dầu thế giới diễn biến ra sao?
Làm gì để giữ chân “đại bàng” đầu tư nước ngoài?

Làm gì để giữ chân “đại bàng” đầu tư nước ngoài?

Câu chuyện thu hút, giữ chân các “đại bàng” về đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đặt ra từ nhiều năm qua và sang năm 2024 càng cho thấy nhiều thách thức hơn.
Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Phiên bản di động