Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sở hữu trí tuệ là công cụ đắc lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Mạnh tay với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ trong EVFTA: Thách thức cho doanh nghiệp Sửa Luật Sở hữu trí tuệ: Tháo gỡ vướng mắc để phát triển tài sản trí tuệ tạo ra từ nghiên cứu khoa học

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng 8-10%/năm

Ngày 9/3/2023, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2022, đưa ra những định hướng lớn cho hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2023.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sở hữu trí tuệ chính là công cụ đắc lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Đây là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút chuyển giao công nghệ, đầu tư nước ngoài, là công cụ hữu hiệu để các nhà khoa học nuôi dưỡng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo góp phần tạo ra nhiều tài sản có giá trị cho xã hội. Ở Việt Nam điều này thể hiện qua số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hằng năm tăng trung bình 8 - 10% - ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

Với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra, trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, với mục tiêu, định hướng đưa Thừa Thiên Huế phát triển nhanh trên nền tảng kinh tế tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách mới, quan trọng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số chương trình, đề án quan trọng để triển khai trong thời gian tới.

Thừa Thiên Huế rất chú trọng đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tập trung phát triển khoa học và công nghệ theo cơ chế thị trường, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm. Hỗ trợ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn.

Đến nay toàn tỉnh có 2.041 đơn đăng ký nhãn hiệu, đã được cấp 1.196 Giấy chứng nhận nhãn hiệu; trong 107 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được cấp 82 văn bằng bảo hộ độc quyền; trong 80 đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích đã được cấp 18 văn bằng bảo hộ độc quyền.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 2 chỉ dẫn địa lý (tinh dầu tràm Huế, nón lá Huế), 5 nhãn hiệu chứng nhận (Bún bò Huế, thủ công mỹ nghệ Huế, Festival nghề truyền thống, nông sản Nam Đông, Giải thưởng Cố Đô về khoa học công nghệ) và 49 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm tôm chua Huế, bún Vân Cù, gạo đỏ Quảng Điền, làng nghề nước mắm An Dương, Dèng A Lưới, Cam Nam Đông, Gạo Phú Hồ, Ném Điền Hương... Hiện tại đang làm thủ tục bảo hộ 02 chỉ dẫn địa lý và nhiều nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể khác.

Nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, hội thảo khoa học; hỗ trợ các ngành, địa phương đề xuất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong cuộc sống, là động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững, tỉnh đã ban hành các văn bản nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh như: Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng các đại biểu tham quan các gian hàng được trưng bày tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023

Đến nay đã hỗ trợ cho trên 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động bảo hộ thương hiệu sản phẩm, gải pháp hữu ích, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 2898/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh).

Thừa Thiên Huế mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hỗ trợ Đại học Huế sớm trở thành Đại học Quốc gia và là Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ mạnh của cả nước và khu vực Đông Nam Á, đưa Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế sớm trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc gia khu vực miền Trung.

Hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế, cùng với Trường Đại học Y-dược Huế sớm trở thành Trung tâm Y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn lực y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế bằng các chương trình, dự án KH&CN cấp quốc gia. "Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài, đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia" - ông Nguyễn Văn Phương kiến nghị.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của khoa học và công nghệ Việt Nam là “hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ”.

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi, bổ sung với nhiều nội dung được đánh giá là có tính đột phá. Nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật để luật sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ đang khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 về khoa học và công nghệ, cũng như đang xây dựng đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Đây đều là các chủ trương, pháp luật rất căn cốt của ngành khoa học và công nghệ.

Bên cạnh hoạt động xác lập, bảo hộ tài sản trí tuệ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị tăng cường hơn nữa việc đề xuất và triển khai các chính sách nhằm khuyến khích hoạt động khai thác tài sản trí tuệ. Đây chắc chắn là một trong các giải pháp đột phá để Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, cũng như tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, viện, trường thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo (biến tri thức thành của cải, vật chất, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước).

Đây cũng là nội dung ngành khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ rất kỳ vọng vào sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các viện, trường với tinh thần “doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; viện, trường là các chủ thể nghiên cứu mạnh”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sở hữu trí tuệ, coi đây là một trong những giải pháp đột phá nhằm giải quyết dứt điểm tổn động trong hoạt động xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới; tiếp tục chủ động, tích cực tham gia đàm phán các nội dung về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại; đảm bảo thực thi nghiêm túc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quỳnh Nga

Tin mới cập nhật

Tốc độ mạng Internet Việt Nam xếp thứ 39 thế giới

Tốc độ mạng Internet Việt Nam xếp thứ 39 thế giới

Tháng 2/2023, Tốc độ mạng Internet băng thông rộng cố định của Việt Nam xếp thứ 39 thế giới, tăng 6 bậc so với tháng 1.
Đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử

Đưa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử

Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử là tạo liên kết trực tiếp giữa nhà SX và người tiêu dùng, giảm bớt các khâu phân phối trung gian, giúp hạ giá thành SP.
Hơn 16,6 triệu người Việt Nam đang nắm giữ tiền mã hóa

Hơn 16,6 triệu người Việt Nam đang nắm giữ tiền mã hóa

Việt Nam hiện có hơn 16,6 triệu người sở hữu tiền mã hóa, giá trị các hoạt động giao dịch tài sản số ở Việt Nam trong 12 tháng lên tới 112,6 tỷ USD.
Yêu cầu các nhà mạng bố trí nhân lực, kỹ thuật để chuẩn hóa thông tin thuê bao

Yêu cầu các nhà mạng bố trí nhân lực, kỹ thuật để chuẩn hóa thông tin thuê bao

Đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp.
Làm thế nào để bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng?

Làm thế nào để bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng?

Bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, thương mại điện tử trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển KT-XH.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo 'khoá thuê bao' qua tin nhắn có thể tái xuất

Người dùng đã từng gặp phải hình thức gửi tin nhắn brandname giả mạo nhà mạng để lừa đảo hoàn toàn có thể xuất hiện trở lại hiện tượng này.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sở hữu trí tuệ là công cụ đắc lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Tin khác

Kinh doanh online doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế

Kinh doanh online doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế

Theo dữ liệu thống kê, hiện cơ quan Thuế đã có 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký kinh doanh online trên sàn, đây là cơ sở để truy thu thuế.
Bán hàng trên sàn thương mại điện tử doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế

Bên cạnh các doanh nghiệp, hàng trăm ngàn cá nhân bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải kê khai, nộp thuế.
Microchip ra mắt thiết bị chuyển mạch cấp nguồn qua mạng Ethernet

Microchip ra mắt thiết bị chuyển mạch cấp nguồn qua mạng Ethernet

Thiết bị chuyển mạch cấp nguồn qua mạng PDS-204GCO của Microchip là giải pháp thế hệ tiếp theo của dòng sản phẩm PDS-104GO, dễ lắp đặt, bảo vệ môi trường.
Khởi động chương trình Flavors Vietnam 2023: Tôn vinh ngành Ẩm thực và Đồ uống Việt Nam

Khởi động chương trình Flavors Vietnam 2023: Tôn vinh ngành Ẩm thực và Đồ uống Việt Nam

Chương trình Flavors Việt Nam 2023 với chủ đề “Tầm cao mới của ngành Ẩm thực và Đồ uống tại Việt Nam” vừa được khởi động bởi Vietcetera và Mastercard.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động quốc gia

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động quốc gia

Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tăng năng suất lao động dựa trên hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo hướng tới một đất nước phát triển.
Cả 5 tuyến cáp biển nối Internet Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố

Cả 5 tuyến cáp biển nối Internet Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố

Tuyến SMW3 đang gặp lỗi trong khi 4 tuyến cáp biển còn lại chưa được sửa xong. Cả 5 tuyến cáp quang biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế đều bị ảnh hưởng.
Ứng dụng nâng cao nhận thức tài chính cho thanh thiếu niên Little Wallet được đăng báo Bloomberg

Ứng dụng nâng cao nhận thức tài chính cho thanh thiếu niên Little Wallet được đăng báo Bloomberg

Mới đây, thông tin về Little Wallet, ứng dụng công nghệ tài chính hợp tác với Visa trong Chương trình Visa Fintech Fast Track, đã được trang Bloomberg đăng tải.
Việt Nam sẽ có thêm 2 tuyến cáp quang biển quốc tế vào cuối năm 2023

Việt Nam sẽ có thêm 2 tuyến cáp quang biển quốc tế vào cuối năm 2023

Hai tuyến cáp quang biển quốc tế SJC 2 và ADC do VNPT và Viettel tham gia đầu tư dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2023, đầu năm 2024
Quyết liệt trong quản lý, kiểm soát vi phạm qua thương mại điện tử

Quyết liệt trong quản lý, kiểm soát vi phạm qua thương mại điện tử

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử

Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương sẽ tập trung vào các giải pháp kiểm soát hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử
Xem thêm

Đọc nhiều

Chứng nhận Halal: Điều kiện cần cho thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang các quốc gia hồi giáo

Chứng nhận Halal: Điều kiện cần cho thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang các quốc gia hồi giáo

Một số quốc gia hồi giáo có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam tuy nhiên để xuất khẩu thành công cần có chứng nhận Halal.
Mô hình thoát nghèo từ nuôi ong rừng của Sùng A Khày trên đỉnh Háng Cháng Lừ

Mô hình thoát nghèo từ nuôi ong rừng của Sùng A Khày trên đỉnh Háng Cháng Lừ

Với quyết tâm thoát nghèo, hộ gia đình trẻ Sùng A Khày đã áp dụng mô hình nuôi ong lấy mật trên đỉnh Háng Cháng Lừ.
Quyết liệt đấu tranh phòng, chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phòng, chống hàng giả trên thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của lực lượng quản lý thị trường.
Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Chiều 17/3, Thủ tướng gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyến tàu hỏa chở hàng hóa đầu tiên từ Trung Quốc đến tỉnh Đồng Nai

Chuyến tàu hỏa chở hàng hóa đầu tiên từ Trung Quốc đến tỉnh Đồng Nai

Chuyến tàu hỏa chở hàng hóa đầu tiên từ Trung Quốc đã đến ga Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) ngày hôm nay 16/3.
Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Rất nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng giải đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023.
Startup công nghệ tiết kiệm năng lượng Việt hoàn thành huy động vòng vốn hạt giống

Startup công nghệ tiết kiệm năng lượng Việt hoàn thành huy động vòng vốn hạt giống

BenKon - Startup Việt Nam về công nghệ tiết kiệm năng lượng đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống với tống số tiền 500 nghìn đô la Mỹ.
Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ

Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ

Ấn Độ luôn là thị trường khách du lịch tiềm năng mà bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn hướng đến. Tuy nhiên đây cũng là thị trường yêu cầu khắt khe, kỹ tính.
Đồng Nai tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng Nai tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng Nai đã và đang thực hiện các giải pháp phát triển quỹ đất công nghiệp sạch trên địa bàn để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0%

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0%

Kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước đang hết sức khó khăn do giá đầu ra giảm mạnh.
Phiên bản di động