Nghị quyết 01/NQ-CP: Bộ Công Thương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP với 9 nhóm nhiệm vụ lớn
Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023 Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01: Tập trung bảo vệ môi trường

Nhằm quán triệt, phân công và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, ngày 13/1/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nghị quyết 01/NQ-CP: Bộ Công Thương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ và hơn 50 nhóm giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, ngay sau khi có Nghị quyết 01/NQ-CP (ngày 6/1/2023) của Chính phủ ngày 9/1/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội và Chính phủ giao phó.

Chính vì vậy, Chương trình hành động của ngành đã cụ thể hoá thành 9 nhóm nhiệm vụ lớn và hơn 50 nhóm giải pháp cụ thể theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Chính phủ đưa Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vào Nghị quyết 01/NQ-CP để thực hiện.

Báo cáo về Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, ông Nguyễn Quốc Anh - quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2023 và các dự án sửa đổi, bổ sung các Luật, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; tập trung tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Bộ sẽ khẩn trương xây dựng Luật Phát triển công nghiệp và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng; tham mưu tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ chủ động rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền đàm phán, ký kết các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mới; mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất nhập khẩu; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Cùng đó, đổi mới xúc tiến thương mại, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu để điều hành phù hợp, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường;nâng cao năng lực phòng vệ thương mại bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phù hợp với các cam kết quốc tế…

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, đặc biệt đề cao trách nhiệm

Tại hội nghị, Bà Đỗ Thu Hương -Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nêu rõ, Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 có một số điểm mới, thay vì tốc độ phát triển xuất khẩu nhanh đã tập trung vào phát triển xuất khẩu bền vững.

Bà Đỗ Thu Hương -Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
Bà Đỗ Thu Hương -Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Cùng đó là các yếu tố để đạt thương mại với từng thị trường, khu vực thị trường; hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả tăng trưởng xuất nhập khẩu; về bảo vệ môi trường và thích ứng với biển đổi khí hậu.

Đặc biệt, chiến lược xác định các động lực mới cho phát triển xuất nhập khẩu là: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, gần đây Trung Quốc đã mở cửa biên giới, bởi vậy, Cục Xuất nhập khẩu và đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương triển khai đề án xuất khẩu theo chính ngạch để quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi, tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, gần đây Trung Quốc đã mở cửa biên giới, bởi vậy, Cục Xuất nhập khẩu và đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương triển khai đề án xuất khẩu theo chính ngạch để quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi, tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Trương Thanh Hoài đã đề cập đến nhiệm vụ cụ thể của đơn vị theo đó triển khai các nội dung về phát triển công nghiệp tại Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài
Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Trương Thanh Hoài

Hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, xử lý vấn đề tồn đọng, kéo dài thuộc một số dự án.

Ngoài ra, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để triển khai có hiệu quả quy hoạch khoáng sản nhằm huy động nguồn lực mới cho tăng trưởng, gia tăng năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp vật liệu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phù hợp phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19; triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng và vận hành mô hình nhà máy thông minh, chuyển đổi số, sản xuất xanh, sản xuất sạch…

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông
Ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, tới đây sẽ hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó, có sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, phát triển quản lý chợ về dầu khí, nghị định về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện…

Mặt khác, Vụ sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá, đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh thực hiện đề án đổi mới hàng hóa nông sản; bảo đảm hàng hoá, nguồn cung xăng dầu góp phần kiểm soát tốc độ chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phát triển hạ tầng thương mại đặc biệt là thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Giao nhiệm vụ mới với Vụ Thị trường trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trong việc sửa đổi các Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Bộ đã xây dựng kế hoạch mà cấp thẩm quyền cho phép, thành lập ban soạn thảo, biên tập và cũng lấy ý kiến của bộ ngành cơ quan các địa phương, chuyên gia, ý kiến của tổ chức trong hệ thống kinh doanh xăng dầu.

Bộ trưởng yêu cầu khắc phục một cách triệt để những nội dung không phù hợp với hoạt động kinh doanh xăng dầu; làm rõ hơn trách nhiệm các bên, các tiêu chí tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức trong hệ thống kinh doanh xăng dầu từ đầu mối đến việc phân phối, tổng đại lý, đại lý phải rõ ràng.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý đơn giản các thành tố trong hệ thống kinh doanh xăng dầu 5 cấp thành 2-3 cấp. Cơ chế rà soát cập nhật định mức cần thể hiện rõ, cập nhật các chi phí đầu vào để tránh lỗ, sát hơn với đầu vào. Thời hạn điều hành tránh dày quá.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh

Liên quan đến quản lý thị trường, ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay, có 3 chỉ tiêu đó là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nội địa và tốc độ tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử với mức cao. Hơn nữa, trong bối cảnh gian lận thương mại trong môi trường thương mại điện tử tăng cao, có trách nhiệm đấu tranh rất lớn của lực lượng quản lý thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, ngày 12/1/2023 lực lượng cũng đã ban hành Kế hoạch công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho 69 đơn vị đầu mối của Cục. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường cần phản ứng nhanh hơn, giảm kiểm tra định kỳ, tăng kiểm tra đột xuất.

Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị cần tiếp tục siết kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thị chức trách nhiệm vụ; nhất là thời gian trước, trong và sau tết lực lượng cần tăng cường kiểm tra các mặt hàng chiến lược. Đáng lưu ý cần mở chiến dịch cao kiểm tra kinh doanh xăng dầu từ sản xuất đến phân phối. Bộ trưởng sẽ có Công điện về vấn đề này.

Chia sẻ ở góc độ doanh nghiệp, ông Dương Mạnh Sơn- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho hay, năm 2023, tập đoàn sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn kể cả khai thác dầu khí và nhà máy lọc dầu, sản xuất phân đạm… Đây là nhiệm vụ chung nhưng sẽ tăng cường trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ nâng cao kỷ cương, thực hiện xử lý các vụ việc thanh kiểm tra để nâng cao hiệu quả đầu tư; tập trung vào đầu tư dự án trọng điểm và nghiên cứu và đẩy mạnh khai thác trữ lượng dầu khí.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luân tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ thể hiện rất rõ những đề án, nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp và hơn 50 nhiệm vụ. Do vậy, để thực hiện nghiêm Chương trình hành động, các Thứ trưởng, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu ngành công thương các địa phương căn cứ vào trách nhiệm để khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện; đặc biệt đề cao trách nhiệm.

Hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đối chiếu thực hiện chủ trương của Đảng, đối chiếu với thực tiễn cuộc sống để đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách hoặc hoàn thiện cơ chế chính sách mới, tạo ra những đột phá cho từng lĩnh vực, từng ngành. Đặc biệt, các đơn vị phải rút kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp mấy năm vừa qua và cần sự phối hợp nhịp nhàng của tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Khai thác, phát huy vai trò năng lực của các cá nhân, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát…. Cuối cùng là nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp”- Bộ trưởng yêu cầu.

Việt Anh

Tin mới cập nhật

Hài hòa lợi ích khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

Hài hòa lợi ích khi thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

Dù giải pháp ứng phó với áp thuế tối thiểu toàn cầu chưa thể sớm được đưa ra, thông điệp về đảm bảo hài hòa lợi ích NN và DN có thể sẽ khiến nhà đầu tư hài lòng
Thu hút vốn Nhật Bản vào các lĩnh vực mới

Thu hút vốn Nhật Bản vào các lĩnh vực mới

Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách điểm đến của doanh nghiệp Nhật Bản có nguyện vọng đầu tư ra nước ngoài.
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, Hội báo toàn quốc 2023 đã bế mạc vào chiều 19/3 tại Bảo tàng Hà Nội.
Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Rất nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng giải đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023.
Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài để xây dựng tương lai bền vững

Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài để xây dựng tương lai bền vững

Trang internationalbanker.com của Anh ngày 15/3 đăng bài viết đánh giá rằng Việt Nam tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài để xây dựng một tương lai bền vững
Nhận diện những thách thức trong tăng trưởng xanh và chuyển đổi số

Nhận diện những thách thức trong tăng trưởng xanh và chuyển đổi số

Khẳng định tăng trưởng xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam là tất yếu dù nhiều thách thức, các chuyên gia đồng thời gợi mở những giải pháp để phát triển bền vững
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển: Tìm giải pháp phát triển kinh tế miền Trung- Tây Nguyên

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển: Tìm giải pháp phát triển kinh tế miền Trung- Tây Nguyên

Bên cạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, liên kết phát triển vùng là giải pháp được kỳ vọng mang lại sự đột phá cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
“Thiên thời, địa lợi” với doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam

“Thiên thời, địa lợi” với doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam

VCBS đánh giá cao khả năng năm 2023, Việt Nam được hưởng lợi nhờ xu hướng giá gạo tăng do nguồn cung thu hẹp và sự dịch chuyển nguồn cầu từ Ấn Độ.
Mở cửa toàn diện: Động lực cho sự phục hồi kinh tế Việt Nam

Mở cửa toàn diện: Động lực cho sự phục hồi kinh tế Việt Nam

Từ ngày 15/3, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng cách tiếp cận đa chiều và thích ứng linh hoạt, tạo động lực phục hồi kinh tế nhanh, mạnh mẽ.
Đánh giá 2 năm thực thi Hiệp định UKVFTA

Đánh giá 2 năm thực thi Hiệp định UKVFTA

Hội nghị tổng kết, đánh giá 2 năm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) sẽ được 2 bên tổ chức vào giữa năm 2023.

Tin khác

Việt Nam vẫn còn dư địa cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP

Việt Nam vẫn còn dư địa cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 được dự báo thấp hơn mục tiêu đề ra, song dư địa để Việt Nam cải thiện tốc độ tăng trưởng vẫn còn rất lớn.
WB: "Đầu tư công là đầu kéo vực dậy tăng trưởng Việt Nam 2023"

WB: "Đầu tư công là đầu kéo vực dậy tăng trưởng Việt Nam 2023"

Ngân hàng thế giới (WB) vừa đưa ra dự báo đầu tư công sẽ là "đầu kéo" vực dậy tăng trưởng Việt Nam.
Cập nhật khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes

Cập nhật khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam trên Forbes

Trong danh sách thời gian thực của Forbes, đến nay, khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể.
Tận dụng FTA để nhập khẩu nguyên liệu với chi phí hợp lý

Tận dụng FTA để nhập khẩu nguyên liệu với chi phí hợp lý

Nền kinh tế sẽ có thêm nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào với chi phí hợp lý hơn nhờ việc doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).
Cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, hướng đi nào cho Việt Nam trong năm 2023?

Cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, hướng đi nào cho Việt Nam trong năm 2023?

FDI toàn cầu tiếp tục suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng gay gắt, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động nâng cấp chính sách thu hút và sử dụng vốn FDI.
Báo Đức ca ngợi thành tựu về chỉ số tự do kinh tế của Việt Nam

Báo Đức ca ngợi thành tựu về chỉ số tự do kinh tế của Việt Nam

Theo trang tin của Đức, không có quốc gia nào có quy mô tương đương trên thế giới lại giành được thành tựu lớn về chỉ số tự do kinh tế như Việt Nam kể từ 1995.
HSBC: Việt Nam vẫn có những cơ hội xuất hiện trong nghịch cảnh

HSBC: Việt Nam vẫn có những cơ hội xuất hiện trong nghịch cảnh

HSBC cho rằng mặc dù khó khăn bên ngoài có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn đối với kinh tế VN nhưng ngành du lịch đang phục hồi có thể bù đắp cho 1 số trở ngại.
Thời điểm thuận lợi để Việt Nam nỗ lực hút dòng vốn FDI nội khối châu Á?

Thời điểm thuận lợi để Việt Nam nỗ lực hút dòng vốn FDI nội khối châu Á?

Khi công ty đa quốc gia phương Tây đang gặp thách thức, HSBC Việt Nam đánh giá đây có thể là thời điểm thuận lợi để Việt Nam nỗ lực hút thêm vốn FDI nội khối.
Để giữ nhịp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Để giữ nhịp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Những khó khăn nền kinh tế phải đối mặt trong 2 tháng đầu năm 2023 như số liệu công bố của Tổng cục Thống kê là vấn đề không nằm ngoài dự báo của cơ quan.
Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản tăng cạnh tranh trong thu hút FDI

Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản tăng cạnh tranh trong thu hút FDI

Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản được khởi xướng từ năm 2003 và là sự hợp tác đặc biệt giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Chiều 17/3, Thủ tướng gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Rất nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng giải đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023.
Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ

Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ

Ấn Độ luôn là thị trường khách du lịch tiềm năng mà bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn hướng đến. Tuy nhiên đây cũng là thị trường yêu cầu khắt khe, kỹ tính.
Đồng Nai tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng Nai tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng Nai đã và đang thực hiện các giải pháp phát triển quỹ đất công nghiệp sạch trên địa bàn để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.
Cảnh báo giả mạo Tổng cục Thuế yêu cầu cập nhật Căn cước công dân

Cảnh báo giả mạo Tổng cục Thuế yêu cầu cập nhật Căn cước công dân

Tổng cục Thuế khẳng định, không có chủ trương, cũng như không gửi email hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc nêu trên.
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển: Tìm giải pháp phát triển kinh tế miền Trung- Tây Nguyên

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển: Tìm giải pháp phát triển kinh tế miền Trung- Tây Nguyên

Bên cạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, liên kết phát triển vùng là giải pháp được kỳ vọng mang lại sự đột phá cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh như vậy tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023, sáng 17/3.
Phú Yên: Khởi tố 4 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 78-02D

Phú Yên: Khởi tố 4 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 78-02D

4 bị can ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D, thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt (tỉnh Phú Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ”.
Các nhà nhập khẩu ôtô đề xuất áp dụng chung giảm 50% lệ phí trước bạ

Các nhà nhập khẩu ôtô đề xuất áp dụng chung giảm 50% lệ phí trước bạ

Ủng hộ đề xuất giảm 50% thuế trước bạ, nhưng VIVA cho rằng chỉ khi áp dụng cho tất cả ôtô mới được lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu nguyên chiếc.
Sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh

Sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh

Sản xuất thép thành phẩm 2 tháng đầu năm giảm 16,3% với 4,285 triệu tấn, cùng đó, tiêu thụ thép các loại cũng giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Phiên bản di động