Nghị quyết 01/NQ-CP: Bộ Công Thương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP với 9 nhóm nhiệm vụ lớn
Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023 Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01: Tập trung bảo vệ môi trường

Nhằm quán triệt, phân công và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, ngày 13/1/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nghị quyết 01/NQ-CP: Bộ Công Thương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ và hơn 50 nhóm giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, ngay sau khi có Nghị quyết 01/NQ-CP (ngày 6/1/2023) của Chính phủ ngày 9/1/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội và Chính phủ giao phó.

Chính vì vậy, Chương trình hành động của ngành đã cụ thể hoá thành 9 nhóm nhiệm vụ lớn và hơn 50 nhóm giải pháp cụ thể theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Chính phủ đưa Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vào Nghị quyết 01/NQ-CP để thực hiện.

Báo cáo về Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, ông Nguyễn Quốc Anh - quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2023 và các dự án sửa đổi, bổ sung các Luật, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; tập trung tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Bộ sẽ khẩn trương xây dựng Luật Phát triển công nghiệp và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng; tham mưu tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ chủ động rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền đàm phán, ký kết các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mới; mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất nhập khẩu; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Cùng đó, đổi mới xúc tiến thương mại, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu để điều hành phù hợp, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường;nâng cao năng lực phòng vệ thương mại bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phù hợp với các cam kết quốc tế…

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, đặc biệt đề cao trách nhiệm

Tại hội nghị, Bà Đỗ Thu Hương -Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nêu rõ, Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 có một số điểm mới, thay vì tốc độ phát triển xuất khẩu nhanh đã tập trung vào phát triển xuất khẩu bền vững.

Bà Đỗ Thu Hương -Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
Bà Đỗ Thu Hương -Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

Cùng đó là các yếu tố để đạt thương mại với từng thị trường, khu vực thị trường; hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả tăng trưởng xuất nhập khẩu; về bảo vệ môi trường và thích ứng với biển đổi khí hậu.

Đặc biệt, chiến lược xác định các động lực mới cho phát triển xuất nhập khẩu là: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, gần đây Trung Quốc đã mở cửa biên giới, bởi vậy, Cục Xuất nhập khẩu và đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương triển khai đề án xuất khẩu theo chính ngạch để quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi, tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, gần đây Trung Quốc đã mở cửa biên giới, bởi vậy, Cục Xuất nhập khẩu và đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương triển khai đề án xuất khẩu theo chính ngạch để quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi, tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Trương Thanh Hoài đã đề cập đến nhiệm vụ cụ thể của đơn vị theo đó triển khai các nội dung về phát triển công nghiệp tại Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài
Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Trương Thanh Hoài

Hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, xử lý vấn đề tồn đọng, kéo dài thuộc một số dự án.

Ngoài ra, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để triển khai có hiệu quả quy hoạch khoáng sản nhằm huy động nguồn lực mới cho tăng trưởng, gia tăng năng lực sản xuất, phát triển công nghiệp vật liệu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phù hợp phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19; triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng và vận hành mô hình nhà máy thông minh, chuyển đổi số, sản xuất xanh, sản xuất sạch…

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông
Ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, tới đây sẽ hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh; trong đó, có sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, phát triển quản lý chợ về dầu khí, nghị định về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện…

Mặt khác, Vụ sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá, đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh thực hiện đề án đổi mới hàng hóa nông sản; bảo đảm hàng hoá, nguồn cung xăng dầu góp phần kiểm soát tốc độ chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phát triển hạ tầng thương mại đặc biệt là thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Giao nhiệm vụ mới với Vụ Thị trường trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trong việc sửa đổi các Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Bộ đã xây dựng kế hoạch mà cấp thẩm quyền cho phép, thành lập ban soạn thảo, biên tập và cũng lấy ý kiến của bộ ngành cơ quan các địa phương, chuyên gia, ý kiến của tổ chức trong hệ thống kinh doanh xăng dầu.

Bộ trưởng yêu cầu khắc phục một cách triệt để những nội dung không phù hợp với hoạt động kinh doanh xăng dầu; làm rõ hơn trách nhiệm các bên, các tiêu chí tiêu chuẩn, điều kiện tổ chức trong hệ thống kinh doanh xăng dầu từ đầu mối đến việc phân phối, tổng đại lý, đại lý phải rõ ràng.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý đơn giản các thành tố trong hệ thống kinh doanh xăng dầu 5 cấp thành 2-3 cấp. Cơ chế rà soát cập nhật định mức cần thể hiện rõ, cập nhật các chi phí đầu vào để tránh lỗ, sát hơn với đầu vào. Thời hạn điều hành tránh dày quá.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh

Liên quan đến quản lý thị trường, ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay, có 3 chỉ tiêu đó là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nội địa và tốc độ tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử với mức cao. Hơn nữa, trong bối cảnh gian lận thương mại trong môi trường thương mại điện tử tăng cao, có trách nhiệm đấu tranh rất lớn của lực lượng quản lý thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, ngày 12/1/2023 lực lượng cũng đã ban hành Kế hoạch công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho 69 đơn vị đầu mối của Cục. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường cần phản ứng nhanh hơn, giảm kiểm tra định kỳ, tăng kiểm tra đột xuất.

Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị cần tiếp tục siết kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thị chức trách nhiệm vụ; nhất là thời gian trước, trong và sau tết lực lượng cần tăng cường kiểm tra các mặt hàng chiến lược. Đáng lưu ý cần mở chiến dịch cao kiểm tra kinh doanh xăng dầu từ sản xuất đến phân phối. Bộ trưởng sẽ có Công điện về vấn đề này.

Chia sẻ ở góc độ doanh nghiệp, ông Dương Mạnh Sơn- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho hay, năm 2023, tập đoàn sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn kể cả khai thác dầu khí và nhà máy lọc dầu, sản xuất phân đạm… Đây là nhiệm vụ chung nhưng sẽ tăng cường trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ nâng cao kỷ cương, thực hiện xử lý các vụ việc thanh kiểm tra để nâng cao hiệu quả đầu tư; tập trung vào đầu tư dự án trọng điểm và nghiên cứu và đẩy mạnh khai thác trữ lượng dầu khí.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luân tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ thể hiện rất rõ những đề án, nhiệm vụ, 9 nhóm giải pháp và hơn 50 nhiệm vụ. Do vậy, để thực hiện nghiêm Chương trình hành động, các Thứ trưởng, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu ngành công thương các địa phương căn cứ vào trách nhiệm để khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện; đặc biệt đề cao trách nhiệm.

Hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đối chiếu thực hiện chủ trương của Đảng, đối chiếu với thực tiễn cuộc sống để đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách hoặc hoàn thiện cơ chế chính sách mới, tạo ra những đột phá cho từng lĩnh vực, từng ngành. Đặc biệt, các đơn vị phải rút kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp mấy năm vừa qua và cần sự phối hợp nhịp nhàng của tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Khai thác, phát huy vai trò năng lực của các cá nhân, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát…. Cuối cùng là nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp”- Bộ trưởng yêu cầu.

Việt Anh

Tin mới cập nhật

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 thể hiện sự nỗ lực lớn trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Ngày vía Thần Tài và những câu chuyện phía sau

Ngày vía Thần Tài và những câu chuyện phía sau

Câu chuyện người dân các đô thị đổ xô đi mua vàng lấy “hên” ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng được mổ xẻ dưới góc độ kinh tế và xã hội.
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Bên cạnh cơ hội, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội cũng mang lại nhiều thách thức đối với Việt Nam.
Năm 2024: Cơ hội làm mới nền kinh tế từ những bài học cũ

Năm 2024: Cơ hội làm mới nền kinh tế từ những bài học cũ

Không phải chỉ tăng trưởng kinh tế mới cho chúng ta những bài học kinh nghiệm hay mà cả trong những khó khăn cũng có những bài học rất giá trị.
Việt Nam có thể rút ngắn lộ trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có thể rút ngắn lộ trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Chuyên gia kinh tế PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) nhận định về phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.
Những cái chết thương tâm do ngộ độc khí CO và câu hỏi cho truyền thông

Những cái chết thương tâm do ngộ độc khí CO và câu hỏi cho truyền thông

Truyền thông dù cổ điển hay hiện đại đều hướng tới người dân, tới cộng đồng nhưng cộng đồng cũng luôn đặt ra cho truyền thông những câu hỏi không dễ trả lời.
Thêm kịch bản tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024

Thêm kịch bản tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024

Kịch bản tăng trưởng 7% trong năm 2024 là một thách thức đối với Việt Nam, nhưng có thể đạt được nếu nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sen Tài Thu bị bắt

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sen Tài Thu bị bắt

Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu bị Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ vụ truy tố nhà báo Hàn Ni: Đừng biến mạng xã hội thành "sọt rác" tâm hồn

Từ vụ truy tố nhà báo Hàn Ni: Đừng biến mạng xã hội thành "sọt rác" tâm hồn

Bà Đặng Thị Hàn Ni bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trùm bất động sản Capel bị bắt: Thêm một “cái chết” được báo trước và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Trùm bất động sản Capel bị bắt: Thêm một “cái chết” được báo trước và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng tự phong trùm bất động sản Lã Quốc Trưởng (38 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Capel về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin khác

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Làm gì để bước qua “mặc cảm”?

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Làm gì để bước qua “mặc cảm”?

Nâng tầm vị thế công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn là một câu chuyện đường dài cũng như đang phụ thuộc vào quan điểm của nhiều lãnh đạo địa phương.
Khi thày bị trò “tố” ăn chặn tiền huy chương: Góc tối của thể thao Việt Nam?

Khi thày bị trò “tố” ăn chặn tiền huy chương: Góc tối của thể thao Việt Nam?

Vụ một số huấn luyện viên thể dục dụng cụ bị chính vận động viên của mình tố “ăn chặn” tiền huy chương đã cho thấy một góc tối lâu nay của thể thao Việt Nam.
Lái xe vi phạm nồng độ cồn cao bất thường: Nhiều cá nhân vẫn xem thường pháp luật

Lái xe vi phạm nồng độ cồn cao bất thường: Nhiều cá nhân vẫn xem thường pháp luật

Con số vi phạm nồng độ cao một cách bất thường trong 4 ngày cao điểm kiểm tra mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo việc xem thường pháp luật.
Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng

Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng

Những ồn ào quanh vụ “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cùng sư ông đại đức Thích Trúc Thái Minh bước đầu đã được cơ quan chức năng kết luận.
Thị trường bất động sản: Nhìn người mà ngẫm cho ta

Thị trường bất động sản: Nhìn người mà ngẫm cho ta

Nhiều đại gia bất động sản Trung Quốc với quy mô tương đương với cả một nền kinh tế đã và đang “gác kiếm” đầy đau đớn, để lại những bài học xương máu.
Cuối năm, "công nghiệp lừa đảo" qua mạng "vào mùa"

Cuối năm, "công nghiệp lừa đảo" qua mạng "vào mùa"

Lừa đảo qua mạng không còn là hiện tượng mà thực sự thành một ngành công nghiệp và đáng buồn là Việt Nam lại là “điểm nóng”.
Năm 2024 nói gì với du lịch Việt Nam?

Năm 2024 nói gì với du lịch Việt Nam?

Năm 2023 đi qua đánh dấu một năm bội thu với du lịch Việt Nam xét dưới góc độ số liệu khi cả lượng khách trong và ngoài nước đều vượt chỉ tiêu đề ra.
Thưởng Tết và câu chuyện “tồn tại hay không tồn tại” của doanh nghiệp

Thưởng Tết và câu chuyện “tồn tại hay không tồn tại” của doanh nghiệp

Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm, câu chuyện thưởng Tết lại là mối quan tâm đặc biệt của người lao động và cũng là nỗi trăn trở của lãnh đạo các doanh nghiệp.
Hà Nội sẽ làm gì với gần 10.000 công trình xây dựng sai phép, không phép?

Hà Nội sẽ làm gì với gần 10.000 công trình xây dựng sai phép, không phép?

Cứ 7 công trình xây dựng được kiểm tra trên địa bàn Hà Nội thì có 1 công trình có vấn đề liên quan đến giấy phép xây dựng hoặc sai phép hoặc không phép.
Ẩn hoạ việc học sinh lên mạng học cách làm pháo nổ dịp Tết cổ truyền

Ẩn hoạ việc học sinh lên mạng học cách làm pháo nổ dịp Tết cổ truyền

Cứ dịp giáp Tết cổ truyền, ngoài việc lo đối phó với các đối tượng buôn bán pháo nổ, các lực lượng chức năng phải để mắt đến một đối tượng khác, đó là học sinh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024, giá dầu thế giới ghi nhận tuần thứ hai tăng mạnh đưa giá dầu WTI lên mốc 79,19 USD/thùng, dầu Brent lên mốc 83,58 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm, trong nước dự báo điều chỉnh tăng mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm, trong nước dự báo điều chỉnh tăng mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/2/2024, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1 USD/thùng, trong đó dầu WTI giảm 1,62%, dầu Brent giảm 1,50%.
Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài, đưa giá vàng tại chiều bán ra trở lại mức 78 triệu đồng/lượng.
Giá tiêu hôm nay 17/2/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 17/2/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 17/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 17/2 thế nào?
Ngày vía Thần Tài 2024 nên mua gì, làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?

Ngày vía Thần Tài 2024 nên mua gì, làm gì để cả năm may mắn, tài lộc?

Ngày vía Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Năm 2024, ngày này rơi vào thứ Hai, ngày 19/2 dương lịch.
Giá tiêu hôm nay 15/2/2024: Bình Phước, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 15/2/2024: Bình Phước, Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 15/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 15/2 thế nào?
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/2: MBB, VNM và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 16/2: MBB, VNM và ACB

MBB là ngân hàng có lợi nhuận vượt mặt hai "ông lớn" Big4 là VietinBank và Agribank trong năm 2023, với 26.200 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 15%.
Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng) người dân tại nhiều địa phương trên cả nước tấp nập tới các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng cầu may ngày Thần Tài.
Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/2 thế nào?
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/2: MWG, PVD và CTG

Năm 2024, VCBS dự báo doanh thu hai chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh được dự báo phục hồi chậm ở mức 1 con số ước đạt 89.767 tỷ đồng (tăng trưởng 7%).
Phiên bản di động