Phát hiện, thu hồi trên 924 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng và kinh tế

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó nổi cộm cho biết đã xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi trên 924 tỷ đồng...
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng Thu hồi gần 9.600 tỷ đồng từ nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn Việt Á, Tân Hoàng Minh và nhiều vụ án tham nhũng bị Ủy ban Tư pháp "điểm tên"

Phát hiện hơn 198 nghìn tỷ vi phạm về kinh tế

Theo Báo cáo số 2522/BC-TTTP gửi các Đoàn Đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết và trả lời cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV của Thanh tra Chính phủ cho biết: Trong 9 tháng năm 2023, toàn ngành đã triển khai 7.169 cuộc thanh tra hành chính và 146.890 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 198.665 tỷ đồng, 495 ha đất. Kiến nghị thu hồi 155.548 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 24 nghìn tỷ đồng và 56 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 43.117 tỷ đồng, 439 ha đất. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 94.717 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 4.460 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.293 tập thể và 4.732 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển 104 vụ, 99 đối tượng, qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kiến nghị chuyển 175 vụ, 264 đối tượng.

Phát hiện, thu hồi trên 924 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng và kinh tế
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thu hồi được một lượng lớn tài sản liên quan đến tham nhũng và kinh tế - Ảnh minh họa

Đối với công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.075 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Trong đó có 3.445 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 42,7% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Riêng Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra đôn đốc 23 kết luận thanh tra, thu hồi về ngân sách Nhà nước 127 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế 36 tỷ đồng.

Để xảy ra thực trạng trên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, một trong các nguyên nhân là do cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế xã hội còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi, dễ làm nảy sinh tham nhũng; Những khâu, những lĩnh vực quản lý còn bị buông lỏng, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, đặc biệt là cơ chế, chính sách và công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý vốn và tài sản nhà nước trong doanh nghiệp.

Phòng chống tham nhũng được thực hiện bài bản, quyết liệt, hiệu quả

Qua báo cáo của Thanh tra Chính phủ, cử tri cả nước đánh giá cao việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng. Trong thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đã được xử lý, nhiều tài sản tham nhũng được thu hồi, phản ánh quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng thông tin, thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế; đã thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; trong đó: khởi tố mới 05 vụ/34 bị can, án cũ chuyển sang 06 vụ/12 bị can. Thiệt hại trong các vụ án thụ lý ước tính trên 981 tỷ đồng, tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý trên 924 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá trên khoảng 100 tỷ đồng). Kết luận điều tra 07/28 bị can và hiện đang điều tra 4 vụ/18 bị can.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện Kiểm sát nhẫn dân tối cao đã thụ lý, thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết: việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố gồm 15 tin báo; các vụ án tham nhũng, chức vụ: 13 vụ/96 bị can; về hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: thụ lý giải quyết 06 vụ/63 bị can. Đã ban hành cáo trạng truy tố 05 vụ/58 bị can. Còn 01 vụ/05 bị can (trong hạn luật định), tỷ lệ giải quyết đạt 83,3%.

Dù đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng còn một số khó khăn, vướng mắc, tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực như: Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số quy định về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước doanh nghiệp... Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện; một số biện pháp hiệu quả thấp; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc.

Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ tổ chức, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét; rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Hoạt động thanh tra phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng việc làm rõ động cơ vụ lợi để chuyển cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố về các tội tham nhũng còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc cụ thể còn hạn chế; công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản làm kéo dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc. Trong một số vụ án vẫn xảy ra trường hợp đối tượng bỏ trốn; tương trợ tư pháp hình sự còn gặp khó khăn. Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng. Đặc biệt, chú trọng công tác cán bộ, gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, đồng thời kết hợp chặt chẽ với xử lý nghiêm khắc những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng. Đồng thời, có cơ chế bảo vệ, khuyến khích, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

Thái Bình

Tin mới cập nhật

Các chỉ số chứng khoán châu Á phục hồi sau chuỗi ngày liên tiếp mất điểm

Các chỉ số chứng khoán châu Á phục hồi sau chuỗi ngày liên tiếp mất điểm

Thị trường chứng khoán châu Á phiên 18/4 hầu hết đi lên khi các nhà giao dịch đang cân nhắc triển vọng lãi suất của Mỹ
Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Most Innovative Enterprises (Top 10 Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả - VIE 10).
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 17/4: HPG, DBC và MWG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 17/4: HPG, DBC và MWG

HPG cho biết sau khi dự án Dung Quất 2 hoàn thành, doanh thu của tập đoàn có thể lên đến 200.000 tỷ đồng và tỷ trọng doanh thu của mảng thép sẽ chiếm 95%.
Chứng khoán hôm nay 17/4/2024: VN-Index có thể kiểm chứng lại vùng 1.230 - 1.235 điểm

Chứng khoán hôm nay 17/4/2024: VN-Index có thể kiểm chứng lại vùng 1.230 - 1.235 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 17/4/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Chứng khoán sẽ ra sao, nhà đầu tư nên làm gì sau phiên “đỏ lửa” bất thường?

Chứng khoán sẽ ra sao, nhà đầu tư nên làm gì sau phiên “đỏ lửa” bất thường?

Chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường chứng khoán hôm nay có thể phục hồi nhẹ sau phiên “đỏ lửa” song nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng, tránh mở mua mới quá sớm.
Chứng khoán hôm nay 16/4/2024: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 - 1.210 điểm

Chứng khoán hôm nay 16/4/2024: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 - 1.210 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 16/4/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/4: KDH, MBB và DPR

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 15/4: KDH, MBB và DPR

KDH sẽ hợp tác với Tập đoàn Keppel Land nhằm triển khai dự án Emeria và dự án Clarita. Hai dự án này dự kiến sẽ được đưa vào kinh doanh cuối năm 2024.
Chứng khoán hôm nay 15/4/2024: VN-Index có thể biến động quanh mức 1.270 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/4/2024: VN-Index có thể biến động quanh mức 1.270 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 15/4/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua 8/4 - 12/4/2024: Mã DXV tuần thứ 2 liên tiếp đứng đầu sàn

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua 8/4 - 12/4/2024: Mã DXV tuần thứ 2 liên tiếp đứng đầu sàn

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, sàn HOSE 10 mã tăng từ 8 - 31%, sàn HNX 10 mã tăng từ 11 - 21%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh.
Vàng tăng “bốc đầu” áp lực lên tỷ giá, chứng khoán tuần tới ra sao?

Vàng tăng “bốc đầu” áp lực lên tỷ giá, chứng khoán tuần tới ra sao?

Chuyên gia chứng khoán dự báo các kịch bản thị trường chứng khoán tuần tới và đưa ra các khuyến nghị với nhà đầu tư.

Tin khác

Chứng khoán tuần qua 8/4 - 12/4/2024: Thị trường lấy lại đà phục hồi

Chứng khoán tuần qua 8/4 - 12/4/2024: Thị trường lấy lại đà phục hồi

Chứng khoán tuần qua 8/4 - 12/4/2024, thị trường chứng khoán có tuần giao dịch tích cực, đà tăng được hồi phục.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 12/4: KBC, BVH và QTP

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 12/4: KBC, BVH và QTP

KBC, BVH và QTP là ba mã cổ phiếu được giới phân tích khuyến nghị trong ngày giao dịch 12/4.
Giao dịch mua, bán vàng phải có hóa đơn điện tử

Giao dịch mua, bán vàng phải có hóa đơn điện tử

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế.
Chứng khoán hôm nay 12/4/2024: VN-Index có thể thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230 - 1.235 điểm

Chứng khoán hôm nay 12/4/2024: VN-Index có thể thử thách lại vùng hỗ trợ 1.230 - 1.235 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 12/4/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khải Hoàn Land (KHG) mất 80% lợi nhuận sau kiểm toán, không chia cổ tức 2023

Khải Hoàn Land (KHG) mất 80% lợi nhuận sau kiểm toán, không chia cổ tức 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Khải Hoàn Land (KHG) cho thấy doanh nghiệp lãi sau thuế 25,3 tỷ đồng, giảm gần 99 tỷ so với báo cáo tự lập.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 11/4: MWG, VIB và DGC

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 11/4: MWG, VIB và DGC

Đối diện nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index, cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động có thể đang gặp áp lực bán từ DCVFM Diamond ETF.
Chứng khoán hôm nay 11/4/2024: VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.230 - 1.235 điểm

Chứng khoán hôm nay 11/4/2024: VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.230 - 1.235 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 11/4/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Đức Giang (DGC) trở thành chủ mới của nhà máy cồn bị ngân hàng phát mãi với giá 253 tỷ đồng

Đức Giang (DGC) trở thành chủ mới của nhà máy cồn bị ngân hàng phát mãi với giá 253 tỷ đồng

Nhà máy cồn Đại Việt được ngân hàng đấu giá phát mãi tài sản 4 -5 năm nay, tuy nhiên đến giờ mới thuộc về chủ mới là "ông lớn" ngành hóa chất Đức Giang (DGC).
Dấu ấn người lãnh đạo tại Licogi 18

Dấu ấn người lãnh đạo tại Licogi 18

Từ vị trí Giám đốc Licogi 18.6, sau sự kiện sáp nhập vào Licogi 18, ông Bùi Thanh Tuyên trở thành Tổng giám đốc công ty mẹ cùng với tỷ lệ sở hữu trên 50%.
Chứng khoán hôm nay 10/4/2024: VN-Index kiểm định mức kháng cự 1.270 điểm

Chứng khoán hôm nay 10/4/2024: VN-Index kiểm định mức kháng cự 1.270 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 10/4/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 21/4/2024: Tiếp đà tăng “nóng”, Đắk Lắk cán mốc 98.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/4/2024: Tiếp đà tăng “nóng”, Đắk Lắk cán mốc 98.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 19/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 19/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024: Giá dầu thế giới “áp sát” mức thấp nhất liên tiếp 3 tuần

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024: Giá dầu thế giới “áp sát” mức thấp nhất liên tiếp 3 tuần

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024, giá dầu thế giới vẫn giữ mức thấp nhất 3 tuần gần đây với dầu WTI ở mốc 82,51 USD/thùng, dầu Brent ở mốc 86,97 USD/thùng.
Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 18/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 18/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 17/4/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tăng mạnh trở lại

Giá tiêu hôm nay 17/4/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tăng mạnh trở lại

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 17/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 17/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 20/4/2024: Liên tục tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 20/4/2024: Liên tục tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 20/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 20/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 23/4/2024: Tiếp tục đi ngang, Đắk Lắk giữ vững mốc 98.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/4/2024: Tiếp tục đi ngang, Đắk Lắk giữ vững mốc 98.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 23/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 23/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/4/2024: Giá dầu thế giới tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/4/2024: Giá dầu thế giới tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/4/2024, giá dầu thế giới trải qua tuần giao dịch lao dốc, hiện tại dầu WTI ở mốc 83,24 USD/thùng, dầu Brent ở mốc 87,39 USD/thùng.
Giá vàng chiều nay 19/4/2024: Vàng trong nước đảo chiều sụt giảm dù vàng thế giới tăng “phi mã”

Giá vàng chiều nay 19/4/2024: Vàng trong nước đảo chiều sụt giảm dù vàng thế giới tăng “phi mã”

Giá vàng chiều nay 19/4/2024: Vàng SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng, kéo giá xuống dưới 84 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng tốc áp sát mức 2.400 USD/ounce.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 17/4/2024: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay ngày 17/4/2024: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay ngày 17/4/2024, giá dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ, cụ thể, dầu WTI xuống mức 85,31 USD/thùng, dầu Brent xuống mức 90,02 USD/thùng.
Phiên bản di động