Phát hiện, thu hồi trên 924 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng và kinh tế

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó nổi cộm cho biết đã xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi trên 924 tỷ đồng...
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng Thu hồi gần 9.600 tỷ đồng từ nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn Việt Á, Tân Hoàng Minh và nhiều vụ án tham nhũng bị Ủy ban Tư pháp "điểm tên"

Phát hiện hơn 198 nghìn tỷ vi phạm về kinh tế

Theo Báo cáo số 2522/BC-TTTP gửi các Đoàn Đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết và trả lời cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV của Thanh tra Chính phủ cho biết: Trong 9 tháng năm 2023, toàn ngành đã triển khai 7.169 cuộc thanh tra hành chính và 146.890 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 198.665 tỷ đồng, 495 ha đất. Kiến nghị thu hồi 155.548 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 24 nghìn tỷ đồng và 56 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 43.117 tỷ đồng, 439 ha đất. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 94.717 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 4.460 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.293 tập thể và 4.732 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển 104 vụ, 99 đối tượng, qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kiến nghị chuyển 175 vụ, 264 đối tượng.

Phát hiện, thu hồi trên 924 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng và kinh tế
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thu hồi được một lượng lớn tài sản liên quan đến tham nhũng và kinh tế - Ảnh minh họa

Đối với công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 8.075 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Trong đó có 3.445 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 42,7% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). Riêng Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra đôn đốc 23 kết luận thanh tra, thu hồi về ngân sách Nhà nước 127 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế 36 tỷ đồng.

Để xảy ra thực trạng trên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, một trong các nguyên nhân là do cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế xã hội còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi, dễ làm nảy sinh tham nhũng; Những khâu, những lĩnh vực quản lý còn bị buông lỏng, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, đặc biệt là cơ chế, chính sách và công tác quản lý trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý vốn và tài sản nhà nước trong doanh nghiệp.

Phòng chống tham nhũng được thực hiện bài bản, quyết liệt, hiệu quả

Qua báo cáo của Thanh tra Chính phủ, cử tri cả nước đánh giá cao việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng. Trong thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng đã được xử lý, nhiều tài sản tham nhũng được thu hồi, phản ánh quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng thông tin, thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế; đã thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; trong đó: khởi tố mới 05 vụ/34 bị can, án cũ chuyển sang 06 vụ/12 bị can. Thiệt hại trong các vụ án thụ lý ước tính trên 981 tỷ đồng, tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý trên 924 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá trên khoảng 100 tỷ đồng). Kết luận điều tra 07/28 bị can và hiện đang điều tra 4 vụ/18 bị can.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện Kiểm sát nhẫn dân tối cao đã thụ lý, thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết: việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố gồm 15 tin báo; các vụ án tham nhũng, chức vụ: 13 vụ/96 bị can; về hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: thụ lý giải quyết 06 vụ/63 bị can. Đã ban hành cáo trạng truy tố 05 vụ/58 bị can. Còn 01 vụ/05 bị can (trong hạn luật định), tỷ lệ giải quyết đạt 83,3%.

Dù đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng còn một số khó khăn, vướng mắc, tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực như: Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số quy định về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước doanh nghiệp... Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện; một số biện pháp hiệu quả thấp; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc.

Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ tổ chức, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét; rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Hoạt động thanh tra phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng việc làm rõ động cơ vụ lợi để chuyển cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố về các tội tham nhũng còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc cụ thể còn hạn chế; công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản làm kéo dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc. Trong một số vụ án vẫn xảy ra trường hợp đối tượng bỏ trốn; tương trợ tư pháp hình sự còn gặp khó khăn. Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng. Đặc biệt, chú trọng công tác cán bộ, gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, đồng thời kết hợp chặt chẽ với xử lý nghiêm khắc những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng. Đồng thời, có cơ chế bảo vệ, khuyến khích, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

Thái Bình

Tin mới cập nhật

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

Năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó. Bình quân, hãng xe thu trên 3 triệu USD/ngày.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Cổ phiếu HSG được SSI Reserach khuyến nghị mua dài hạn với quan điểm rằng bất kỳ sự điều chỉnh lớn nào về giá cổ phiếu đều tạo cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư.
Chứng khoán hôm nay 23/2/2024: Nhóm dầu khí tiếp đà tăng tích cực

Chứng khoán hôm nay 23/2/2024: Nhóm dầu khí tiếp đà tăng tích cực

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 23/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành là nhân tố thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam, tạo ra không gian phát triển mới, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Chứng khoán hôm nay 22/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Chứng khoán hôm nay 22/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 22/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Thông tư 02 có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp, quy định về việc cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, có hiệu lực từ tháng 4/2023.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) là doanh nghiệp vận tải hàng không, phụ trách vận tải cho các kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn là hàng hóa quốc tế.
Chứng khoán hôm nay 21/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà phân hoá

Chứng khoán hôm nay 21/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà phân hoá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 21/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Chủ tịch Thaco chia sẻ kế hoạch 2024, mục tiêu thu về gần 100.000 tỷ đồng

Chủ tịch Thaco chia sẻ kế hoạch 2024, mục tiêu thu về gần 100.000 tỷ đồng

Những dự báo khó khăn về nền kinh tế 2024 không làm chùn bước Thaco của Chủ tịch Trần Bá Dương với mục tiêu doanh thu tăng trên 40% lên gần 100.000 tỷ.
Tăng trưởng tín dụng giảm trong tháng “mở bát” đầu năm, liệu có đáng lo?

Tăng trưởng tín dụng giảm trong tháng “mở bát” đầu năm, liệu có đáng lo?

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tháng 1/2024, tăng trưởng tín dụng giảm 0,6% so với cuối năm 2023, sự sụt giảm xuất hiện tại nhiều nhóm tổ chức tín dụng.

Tin khác

Chứng khoán hôm nay 20/2/2024: Thị trường tiếp đà tăng, VN-Index hướng đến 1.245 điểm

Chứng khoán hôm nay 20/2/2024: Thị trường tiếp đà tăng, VN-Index hướng đến 1.245 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 20/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Tin vui đầu năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng trúng thầu 4.000 tỷ ở châu Phi

Tin vui đầu năm, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khả năng trúng thầu 4.000 tỷ ở châu Phi

Chiến lược xuất khẩu dịch vụ xây dựng của Hòa Bình (HBC) phát đi tín hiệu tích cực và nếu kịch bản tốt nhất diễn ra họ có thể trúng thầu lên tới 4.000 tỷ đồng.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/2: STB, IDC và TCB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 20/2: STB, IDC và TCB

Theo chuyên gia, sớm nhất là tới quý II/2024, Sacombank (STB) sẽ đấu giá xong 32,5% cổ phần ngân hàng tại VAMC, bám sát tiến độ Đề án tái cơ cấu được phê duyệt.
Chứng khoán hôm nay 19/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà diễn biến tích cực

Chứng khoán hôm nay 19/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà diễn biến tích cực

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 19/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/2: SIP, HPG và NTL

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/2: SIP, HPG và NTL

Sau khi chuyển sàn lên HOSE từ ngày 8/8/2023, thanh khoản của cổ phiếu SIP đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể so với giai đoạn “ẩn mình” tại UPCoM.
Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 15/2 - 16/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 15/2 - 16/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, sàn HOSE 10 mã tăng từ 7 - 14%, sàn HNX 10 mã tăng từ 7 - 20%. Thị trường chứng khoán giao dịch khởi sắc.
FED xem xét lại thời điểm giảm lãi suất do lạm phát kéo dài

FED xem xét lại thời điểm giảm lãi suất do lạm phát kéo dài

Một loạt rủi ro và sự không chắc chắn từ nền kinh tế đến căng thẳng địa chính trị đang đè nặng lên quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất của FED.
Chứng khoán tuần qua 15-16/2/2024: Thị trường sau Tết Nguyên đán khởi sắc

Chứng khoán tuần qua 15-16/2/2024: Thị trường sau Tết Nguyên đán khởi sắc

Chứng khoán tuần qua 15-16/2/2024, tuần khởi đầu sau Tết Nguyên đán giao dịch khởi sắc, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng mạnh.
Nỗ lực mở rộng đội tàu, Hải An (HAH) huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi lãi suất rẻ

Nỗ lực mở rộng đội tàu, Hải An (HAH) huy động 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi lãi suất rẻ

Giá chuyển đổi của lô trái phiếu là 27.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1 trái phiếu (mệnh giá 1 tỷ đồng) có thể chuyển đổi thành 36.630 cổ phiếu HAH.
Sức hút khó tưởng của cổ phiếu công ty gốc quân đội, vừa lên sàn đã tăng gấp 5 lần

Sức hút khó tưởng của cổ phiếu công ty gốc quân đội, vừa lên sàn đã tăng gấp 5 lần

Công ty Đồng Tân (mã chứng khoán D17) tiền thân là Công ty TNHH MTV Đồng Tân, thành lập theo Quyết định số 556/QĐ-QP ngày 11/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 23/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 23/2 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024: Tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 18/2/2024, giá dầu thế giới ghi nhận tuần thứ hai tăng mạnh đưa giá dầu WTI lên mốc 79,19 USD/thùng, dầu Brent lên mốc 83,58 USD/thùng
Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài

Giá vàng chiều nay 19/2/2024: Vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh cuối ngày vía Thần Tài, đưa giá vàng tại chiều bán ra trở lại mức 78 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/2/2024: Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ, trong nước ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/2/2024: Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ, trong nước ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh cụ thể giá dầu WTI giảm 1,16% thì dầu Brent giảm 1,29%.
Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 thể hiện sự nỗ lực lớn trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Vàng nhẫn “cháy hàng” ngày Thần Tài năm 2024

Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng) người dân tại nhiều địa phương trên cả nước tấp nập tới các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vàng cầu may ngày Thần Tài.
Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/2/2024: Ngày thứ 2 liên tiếp tăng mạnh, cao nhất 89.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/2 thế nào?
Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Quy định nồng độ cồn bằng 0 với người điều khiển phương tiện giao thông đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhưng vẫn có những luồng ý kiến cố tình xuyên tạc.
Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tại chiều mua vào tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên mức 76,3 - 78,52 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, đưa giá vàng về mức 75,80 – 78,02 triệu đồng/lượng.
Phiên bản di động