Việt Nam xuất siêu 6 tỷ USD sang thị trường CPTPP

Trong 8 tháng 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước thành viên CPTPP đạt 41 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2021, xuất siêu ghi nhận 6 tỷ USD.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyênThái Bình Dương (CPTPP) gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực trong thương mại với khu vực thị trường gồm 11 quốc gia thành viên.

Xuất khẩu sang thị trường CPTPP 8 tháng tăng trưởng gần 39% so với cùng kỳ, đạt 41 tỷ USD< xuất siêu 6 tỷ USD.
Xuất khẩu sang thị trường CPTPP 8 tháng tăng trưởng gần 39% so với cùng kỳ, đạt 41 tỷ USD, xuất siêu 6 tỷ USD.

Xuất siêu 6 tỷ USD sang thị trường CPTPP

Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đạt 41 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực này đạt 35 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất siêu sau 8 tháng ghi nhận đạt 6 tỷ USD, là mức cao nhất từ khi FTA này có hiệu lực, trong khi các năm đầu thực thi CPTPP, cán cân thương mại 2 chiều khá cân bằng, Việt Nam xuất siêu không đáng kể.

Xuất khẩu tăng trưởng cao, xuất siêu cải thiện cho thấy các ngành hàng xuất khẩu tiếp tục tận dụng CPTPP để thúc đẩy xuất khẩu.

8 tháng qua, xuất khẩu sang một số nước thành viên CPTPP mà Việt Nam chưa có FTA trước đây tăng trưởng rất tích cực. Xuất khẩu sang Canada đạt 4,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hàng dệt may đạt 918.3 triệu USD, (tăng khoảng 48,4%); giày dép các loại đạt 407.2 triệu USD (tăng 52%); điện thoại các loại và linh kiện đạt 656 triệu USD (tăng 25%).

Xuất khẩu sang Mexico đạt 3,2 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chính như điện thoại các loại và linh kiện đạt 548.9 triệu USD (tăng 62,2%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 441.3 triệu USD (tăng 50%).

Đối chiếu với kim ngạch xuất khẩu thực hiện trong cả năm 2021 sang khu vực này là 45,4 tỷ USD, sau 8 tháng, xuất khẩu đã gần bằng cả năm ngoái.

Cụ thể, năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường CPTPP đạt khoảng 45,7 tỷ USD, tăng khoảng 18,1% so với năm 2020. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 45,5 tỷ USD, tăng khoảng 37,6 % so với năm 2020, nhập siêu 200 triệu USD.

Nếu xét riêng đối với các thị trường các nước thành viên CPTPP tại châu Mỹ, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sang cả 4 quốc gia thành viên CPTPP thuộc khu vực này (Canada, Mexico, Peru, Chile) đều đạt mức tăng trưởng cao, với kim ngạch 2 chiều khoảng 13,7 tỷ USD, tăng khoảng 31,2% so với năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 12,05 tỷ USD, tăng tới khoảng 36,3%, là mức tăng trưởng đáng khích lệ trong bối cảnh nước ta bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 trong quý 3 năm 2021. Thặng dư thương mại của Việt Nam với nhóm nước này lên đến khoảng 10,39 tỷ USD, góp phần tích cực trong việc cân đối cán cân thương mại của Việt Nam.

Năm 2021 , Việt Nam thu hút được khoảng gần 8,9 tỷ USD vốn đầu tư từ các nước CPTPP, giảm 23,2% so với năm 2020. Số dự án cấp mới đạt 500, giảm 122 dự án so với năm 2020.

Việc thu hút đầu tư trong năm 2021 có sự giảm là do các tác động đến từ dịch bệnh Covid-19.

Trong số các nước CPTPP đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản là nước có tổng vốn và số dự án đầu tư cao nhất với các con số tương ứng là 2,9 tỷ USD và 272 dự án, tiếp theo là Singapore và Australia.

Chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2019, CPTPP đã qua chặng đường 3 năm đầu thực thi. Trong 3 năm qua, kinh tế - thương mại toàn cầu nói chung và thương mại giữa Việt Nam với các đối tác CPTPP nói riêng đứng trước rất nhiều khó khăn.

Năm 2019, thương mại quốc tế bị ảnh hưởng đáng kể bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, xung đột thương mại ở nhiều khu vực trên thế giới, sự suy giảm tương ứng của nhiều nền kinh tế...

Năm 2020 - 2021, Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu, hoạt động thương mại bị xáo trộn chưa từng có tiền lệ. Diễn tiến dịch bệnh, chính sách giãn cách xã hội, các quyết định đóng cửa tạm thời nền kinh tế, đứt gãy chuỗi sản xuất và vận tải… là những yếu tố hoàn toàn mới, bất thường, tác động trực tiếp tới hoạt động thương mại.

Giày dép, sắt thép tận dụng ưu đãi thuế quan cao nhất

Về tình hình tận dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa (C/O) theo CPTPP, Báo cáo cho biết, Canada và Mexico là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong Hiệp định CPTP và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sử dụng C/O mẫu CPTPP sang hai thị trường này là lớn nhất, chiếm tổng cộng hơn 90% kim ngạch xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP.

Trong năm đầu tiên thực hiện Hiệp định (năm 2019), kim ngạch xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP từ Việt Nam sang Canada đạt khoảng 324,7 triệu USD và sang Mexico là 203,2 triệu USD.

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện hiệp định, tính đến hết năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP sang Canada đã đạt hơn 514 triệu USD (tăng gần 1,6 lần so với 2019); sang Mexico đạt hơn 1,85 tỷ USD (tăng gấp 9 lần so với 2019).

Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang Canada và Mexico có sử dụng C/O mẫu CPTPP lần lượt là 572,7 triệu USD (chiếm 12,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Canada) và 1,1 tỷ USD (chiếm 34,4% kim ngạch xuất khẩu sang Mexico).

Các mặt hàng xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP chủ yếu là hàng giày dép, sắt thép và sản phẩm sắt thép, điện thoại và linh kiện điện thoại, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ.

Riêng mặt hàng dệt may mặc dù có sự tăng trưởng theo các năm nhưng tỷ lệ kim ngạch sử dụng C/O mẫu CPTPP chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng kim ngạch xuất khẩu chung của mặt hàng này sang thị trường các nước CPTPP.

Báo cáo Xuất nhập khẩu 2021 của Bộ Công thương trước đó phân tích, so với các FTA khác, tỷ lệ cấp C/O mẫu CPTPP không cao, chỉ đạt 6,34% (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), nhưng điều này không có nghĩa hàng hóa xuất khẩu sang khu vực này phải chịu thuế cao.

Tỷ lệ cấp C/O mẫu CPTPP chưa cao là một phần do hầu hết các nước đối tác trong CPTPP đều đã có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, quy tắc xuất xứ dễ hơn và mức thuế suất ưu đãi tốt hơn so với CPTPP trong những năm đầu hiệp định này có hiệu lực.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đạt 41 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực này đạt 35 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất siêu sau 8 tháng ghi nhận đạt 6 tỷ USD, là mức cao nhất từ khi FTA này có hiệu lực, trong khi các năm đầu thực thi CPTPP, cán cân thương mại 2 chiều khá cân bằng, Việt Nam xuất siêu không đáng kể.

Xuất khẩu tăng trưởng cao, xuất siêu cải thiện cho thấy các ngành hàng xuất khẩu tiếp tục tận dụng CPTPP để thúc đẩy xuất khẩu.

8 tháng qua, xuất khẩu sang một số nước thành viên CPTPP mà Việt Nam chưa có FTA trước đây tăng trưởng rất tích cực.

Xuất khẩu sang Canada đạt 4,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, h àng dệt may đạt 918.3 triệu USD, (tăng khoảng 48,4%); giày dép các loại đạt 407.2 triệu USD (tăng 52%); điện thoại các loại và linh kiện đạt 656 triệu USD (tăng 25%).

Xuất khẩu sang Mexico đạt 3,2 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chính như điện thoại các loại và linh kiện đạt 548.9 triệu USD (tăng 62,2%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 441.3 triệu USD (tăng 50%).

Năm 2021 , Việt Nam thu hút được khoảng gần 8,9 tỷ USD vốn đầu tư từ các nước CPTPP, giảm 23,2% so với năm 2020. Số dự án cấp mới đạt 500, giảm 122 dự án so với năm 2020.

Việc thu hút đầu tư trong năm 2021 có sự giảm là do các tác động đến từ dịch bệnh Covid-19.

Trong số các nước CPTPP đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản là nước có tổng vốn và số dự án đầu tư cao nhất với các con số tương ứng là 2,9 tỷ USD và 272 dự án, tiếp theo là Singapore và Austraia.

Đối chiếu với kim ngạch xuất khẩu thực hiện trong cả năm 2021 sang khu vực này là 45,4 tỷ USD, sau 8 tháng, xuất khẩu đã gần bằng cả năm ngoái.

Cụ thể, n ăm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường CPTPP đạt khoảng 45,7 tỷ USD, tăng khoảng 18,1% so với năm 2020. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 45,5 tỷ USD, tăng khoảng 37,6 % so với năm 2020, nhập siêu 200 triệu USD.

Nếu xét riêng đối với các thị trường các nước thành viên CPTPP tại châu Mỹ, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sang cả 4 quốc gia thành viên CPTPP thuộc khu vực này (Canada, Mexico, Peru, Chile) đều đạt mức tăng trưởng cao, với kim ngạch 2 chiều khoảng 13,7 tỷ USD, tăng khoảng 31,2% so với năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 12,05 tỷ USD, tăng tới khoảng 36,3%, là mức tăng trưởng đáng khích lệ trong bối cảnh nước ta bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 trong quý 3 năm 2021. Thặng dư thương mại của Việt Nam với nhóm nước này lên đến khoảng 10,39 tỷ USD, góp phần tích cực trong việc cân đối cán cân thương mại của Việt Nam.

Chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2019, CPTPP đã qua chặng đường 3 năm đầu thực thi. Trong 3 năm qua, kinh tế - thương mại toàn cầu nói chung và thương mại giữa Việt Nam với các đối tác CPTPP nói riêng đứng trước rất nhiều khó khăn.

Năm 2019, thương mại quốc tế bị ảnh hưởng đáng kể bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, xung đột thương mại ở nhiều khu vực trên thế giới, sự suy giảm tương ứng của nhiều nền kinh tế...

Năm 2020 - 2021, Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu, hoạt động thương mại bị xáo trộn chưa từng có tiền lệ. Diễn tiến dịch bệnh, chính sách giãn cách xã hội, các quyết định đóng cửa tạm thời nền kinh tế, đứt gãy chuỗi sản xuất và vận tải… là những yếu tố hoàn toàn mới, bất thường, tác động trực tiếp tới hoạt động thương mại.

Giày dép, sắt thép tận dụng ưu đãi thuế quan cao nhất

Về tình hình tận dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa (C/O) theo CPTPP, Báo cáo cho biết, Canada và Mexico là hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong Hiệp định CPTP và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sử dụng C/O mẫu CPTPP sang hai thị trường này là lớn nhất, chiếm tổng cộng hơn 90% kim ngạch xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP.

Trong năm đầu tiên thực hiện Hiệp định (năm 2019), kim ngạch xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP từ Việt Nam sang Canada đạt khoảng 324,7 triệu USD và sang Mexico là 203,2 triệu USD.

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện hiệp định, tính đến hết năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP sang Canada đã đạt hơn 514 triệu USD (tăng gần 1,6 lần so với 2019); sang Mexico đạt hơn 1,85 tỷ USD (tăng gấp 9 lần so với 2019).

Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang Canada và Mexico có sử dụng C/O mẫu CPTPP lần lượt là 572,7 triệu USD (chiếm 12,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Canada) và 1,1 tỷ USD (chiếm 34,4% kim ngạch xuất khẩu sang Mexico).

Các mặt hàng xuất khẩu sử dụng C/O mẫu CPTPP chủ yếu là hàng giày dép, sắt thép và sản phẩm sắt thép, điện thoại và linh kiện điện thoại, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ.

Riêng mặt hàng dệt may mặc dù có sự tăng trưởng theo các năm nhưng tỷ lệ kim ngạch sử dụng C/O mẫu CPTPP chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng kim ngạch xuất khẩu chung của mặt hàng này sang thị trường các nước CPTPP.

Báo cáo Xuất nhập khẩu 2021 của Bộ Công thương trước đó phân tích, so với các FTA khác, tỷ lệ cấp C/O mẫu CPTPP không cao, chỉ đạt 6,34% (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), nhưng điều này không có nghĩa hàng hóa xuất khẩu sang khu vực này phải chịu thuế cao.

Tỷ lệ cấp C/O mẫu CPTPP chưa cao là một phần do hầu hết các nước đối tác trong CPTPP đều đã có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, quy tắc xuất xứ dễ hơn và mức thuế suất ưu đãi tốt hơn so với CPTPP trong những năm đầu hiệp định này có hiệu lực.

Tin mới cập nhật

Kim ngạch xuất khẩu cao nhất lịch sử, gạo Việt đang "phủ sóng" những quốc gia nào?

Kim ngạch xuất khẩu cao nhất lịch sử, gạo Việt đang "phủ sóng" những quốc gia nào?

Những quốc gia, thị trường nào đang yêu thích, ưa chuộng hạt gạo Việt nhất, thông tin không phải ai cũng biết.
Gạo Việt đón tin vui từ đầu năm, giá trị xuất khẩu nhảy vọt, tăng tới 95%

Gạo Việt đón tin vui từ đầu năm, giá trị xuất khẩu nhảy vọt, tăng tới 95%

Bộ Công Thương ước tính, hết tháng 1/2024, gạo Việt Nam đã được xuất khẩu sang 27 thị trường với tổng trị giá 362 triệu USD, tăng tới 95% so với cùng kỳ 2022.
Yếu tố nào giúp xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2024?

Yếu tố nào giúp xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2024?

Sang năm 2024, xuất khẩu nước ta cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ ngay từ tháng 1, khi tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tập trung triển khai các mô hình xúc tiến xuất khẩu hiệu quả

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tập trung triển khai các mô hình xúc tiến xuất khẩu hiệu quả

Năm 2024, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục triển khai các mô hình xúc tiến xuất khẩu, giao thương đã được chứng minh tính hiệu quả trong những năm qua.
Một năm sôi động và hiệu quả của xúc tiến thương mại

Một năm sôi động và hiệu quả của xúc tiến thương mại

Năm 2023, hoạt động XTTM đã được lãnh đạo đánh giá cao, được DN hưởng ứng, hiệu quả trong hỗ trợ khó khăn, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.
Năm 2024, ngành rau quả nỗ lực tận dụng cơ hội, tăng kim ngạch xuất khẩu

Năm 2024, ngành rau quả nỗ lực tận dụng cơ hội, tăng kim ngạch xuất khẩu

Năm 2023 xuất khẩu rau quả đạt con số kỷ lục. Năm 2024, ngành mong muốn được trợ sức hơn nữa để tận dụng cơ hội mở rộng thị trường, tăng kim ngạch.
Lạng Sơn dự chi gần 8.000 tỷ đồng xây dựng cửa khẩu thông minh

Lạng Sơn dự chi gần 8.000 tỷ đồng xây dựng cửa khẩu thông minh

Theo dự kiến, tổng kinh phí thực hiện cửa khẩu thông minh kết nối Lạng Sơn với Trung Quốc là 7.966 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xã hội hóa là 6.630 tỷ đồng.
Năm 2024, doanh nghiệp dệt may kỳ vọng gì vào thị trường Mỹ?

Năm 2024, doanh nghiệp dệt may kỳ vọng gì vào thị trường Mỹ?

Năm 2024 thị trường Mỹ được kỳ vọng khởi sắc hơn, tạo sự chuyển biến tốt cho xuất khẩu, tuy nhiên doanh nghiệp dệt may được khuyến cáo cần cơ cấu lại sản phẩm.
Khách Mỹ thích mê, một mặt hàng xuất siêu 10 tỷ USD

Khách Mỹ thích mê, một mặt hàng xuất siêu 10 tỷ USD

Xuất siêu ngành hàng này đạt tới 10,13 tỷ USD chỉ trong 11 tháng năm 2023. Đây cũng là ngành hàng xuất siêu nhiều nhất ngành nông nghiệp.
Nhập khẩu thép Việt Nam tăng mạnh trong tháng 11

Nhập khẩu thép Việt Nam tăng mạnh trong tháng 11

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu thép tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin khác

Xuất khẩu kỳ vọng bứt phá

Xuất khẩu kỳ vọng bứt phá

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bước sang năm mới 2024, tại các nhà xưởng, công ty xuất khẩu đang gấp rút triển khai để hoàn tất những đơn hàng cuối năm.
Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,4 tỷ USD

Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,4 tỷ USD

VASEP dự báo xuất khẩu tôm năm 2023 dự kiến sẽ đạt khoảng 3,4 tỷ USD, thấp hơn 21% so với năm 2022.
3 sản phẩm mới được phép xuất khẩu qua cầu Bắc Luân II, Móng Cái

3 sản phẩm mới được phép xuất khẩu qua cầu Bắc Luân II, Móng Cái

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho 3 sản phẩm trên nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ Đông Hưng (khu vực cầu Bắc Luân II).
Nhiều công nghệ mới trưng bày tại Vietnam Expo 2023 lần thứ 21

Nhiều công nghệ mới trưng bày tại Vietnam Expo 2023 lần thứ 21

Ngày 7/12/2023, Vietnam Expo 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7 TP. Hồ Chí Minh, trưng bày nhiều công nghệ mới.
Thay đổi cách tiếp cận để khai thác hiệu quả hơn thị trường Trung Quốc

Thay đổi cách tiếp cận để khai thác hiệu quả hơn thị trường Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng và còn nhiều tiềm năng của nông sản Việt Nam.
Hoà Bình xuất khẩu 48 tấn bưởi Diễn đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

Hoà Bình xuất khẩu 48 tấn bưởi Diễn đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

Ngày 5/12, tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) tổ chức xuất khẩu chuyến bưởi Diễn đầu tiên với số lượng 48 tấn sang thị trường Hoa Kỳ.
Thưởng thức thịt lợn Bỉ nổi tiếng thế giới kết hợp hài hòa với món ngon Việt

Thưởng thức thịt lợn Bỉ nổi tiếng thế giới kết hợp hài hòa với món ngon Việt

Bỉ từ lâu đã nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực với sản phẩm thịt lợn chất lượng xuất sắc, và có thể kết hợp hài hòa với các món ăn Việt Nam.
Lợn gà trong nước ê hề vẫn chi 1,15 tỷ USD nhập khẩu thịt

Lợn gà trong nước ê hề vẫn chi 1,15 tỷ USD nhập khẩu thịt

Sản lượng thịt lợn và thịt gà… trong nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước, song Việt Nam vẫn chi ra 1,15 tỷ USD để nhập khẩu thịt trong 10 tháng qua.
Top 3 quốc gia xuất khẩu socola nhiều nhất thế giới

Top 3 quốc gia xuất khẩu socola nhiều nhất thế giới

Theo báo cáo, top 3 quốc gia xuất khẩu socola nhiều nhất thế giới thuộc châu Âu và doanh thu đạt được đều trên 1,5 tỷ USD, RIA Novosti đưa tin trong tuần này.
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng mức cao nhất trong 3 tháng

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tăng mức cao nhất trong 3 tháng

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cũng như của Thái Lan tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng nhờ nhu cầu mạnh mẽ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khách hàng trúng độc đắc Vietlott 67,7 tỷ đồng mua vé thế nào?

Khách hàng trúng độc đắc Vietlott 67,7 tỷ đồng mua vé thế nào?

Vietlott vừa tìm thấy chủ nhân may mắn trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 2 với trị giá gần 68 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 1.018 diễn ra vào tối qua (6/4/2024).
Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/4/2024: Giá dầu thế giới bất ngờ đồng loạt sụt giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/4/2024: Giá dầu thế giới bất ngờ đồng loạt sụt giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/4/2024, giá dầu thế giới bất ngờ sụt giảm trước nỗ lực ngừng bắn ở Trung Đông, với dầu WTI giảm 0,55%, dầu Brent giảm 0,60%
Giá tiêu hôm nay 10/4/2024: Đồng loạt giảm mạnh, thấp nhất 90.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 10/4/2024: Đồng loạt giảm mạnh, thấp nhất 90.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 10/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 10/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 9/4/2024: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/4/2024: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 9/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 9/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tiếp đà tăng cao trong tuần này

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tiếp đà tăng cao trong tuần này

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/4/2024, giá dầu thế giới kết thúc tuần giao dịch leo dốc không ngừng, đồng thời, được dự báo sẽ tiếp đà tăng giá cao trong tuần này.
Giá tiêu hôm nay 7/4/2024: Biến động không mạnh, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 7/4/2024: Biến động không mạnh, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 7/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 7/4 thế nào?
Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC lên đỉnh 85 triệu đồng/lượng cao chưa từng có trong lịch sử

Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC lên đỉnh 85 triệu đồng/lượng cao chưa từng có trong lịch sử

Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC tiến lên mức 85 triệu đồng/lượng, tăng cao chưa từng có trong lịch sử, vàng thế giới lại lập kỷ lục giá cao mới.
Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024, giá dầu thế giới đảo chiều tăng 1 USD với dầu WTI ở mức 86,25 USD/thùng, dầu Brent ở mức 90,70 USD/thùng.
Giá tiêu hôm nay 6/4/2024: Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 6/4/2024: Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 6/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 6/4 thế nào?
Giá vàng chiều nay 9/4/2024: Vàng SJC tăng như "lên đồng" đạt mức 83,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 9/4/2024: Vàng SJC tăng như "lên đồng" đạt mức 83,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 9/4/2024: Vàng miếng SJC tăng tới 1,4 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá lên mức cao kỷ lục 83,72 triệu đồng/lượng, vàng thế giới đi ngang.
Phiên bản di động