Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: 6 nhóm giải pháp để Bắc Giang tháo gỡ khó khăn thực chất, hiệu quả

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm để tháo gỡ thực chất, hiệu quả, giúp Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế xã hội.
Bộ Công Thương cơ bản hoàn thành công tác lập, thẩm định các quy hoạch Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của tỉnh; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị chức năng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng mặc dù gặp thách thức chung do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài và những bất cập nội tại của nền kinh tế, song GRDP của Bắc Giang quý I/2023 vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao (tăng 8,4% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 cả nước và thứ 2 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc - chỉ sau tỉnh Tuyên Quang).

Hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành chủ lực của Bắc Giang vẫn khởi sắc và tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước; sức mua thị trường nội địa tăng khá; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng và xếp thứ 6 cả nước; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 18,3% và cao hơn số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động. Các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo triển khai nên nhìn chung bảo đảm tiến độ đề ra; khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đạt 13,3% kế hoạch vốn được giao (cao hơn bình quân chung cả nước là 10,35%)...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: 6 nhóm giải pháp để Bắc Giang tháo gỡ khó khăn thực chất, hiệu quả
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu loạt giải pháp để tháo gỡ nút thắt, giúp Bắc Giang lấy lại đà tăng trưởng cao

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức đang đặt ra, như: Tổng thu ngân sách nội địa 4 tháng giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước; một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do bị cắt, giảm, giãn đơn hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp gia công linh kiện điện tử và may mặc; một số doanh nghiệp phải giãn, giảm thời gian làm việc, thậm chí cắt giảm lao động hoặc tạm dừng hoạt động (đã phải cắt giảm 16.000 lao động so với cuối năm 2022); việc triển khai một số dự án đầu tư bị vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng... làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Bộ trưởng đánh giá nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế do tác động từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới; tổng cầu suy giảm; cạnh tranh với các nước xuất khẩu (sau mở cửa) nhất là Trung Quốc mở cửa trở lại khiến hàng hóa của nước ta phải cạnh tranh quyết liệt hơn ở các thị trường trọng điểm.

Bên cạnh đó, việc chậm công bố quy hoạch (các quy hoạch ngành Quốc gia) dẫn đến việc không thể triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn (mặc dù quy hoạch tỉnh Bắc Giang được phê duyệt từ tháng 2/2022, sớm nhất cả nước); sự chồng chéo, mâu thuẫn trong một số quy định của pháp luật hiện hành cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án. Tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu của không ít doanh nghiệp (nhất là về hàng nông, thủy sản) gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu chính ngạch.

Việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ bởi tình trạng huy động trái phiếu doanh nghiệp không đúng quy định và thị trường bất động sản trầm lắng; tính liên kết và tương tác giữa khu vực FDI với các khu vực kinh tế khác trong sản xuất công nghiệp của Bắc Giang còn thiếu chặt chẽ, hiệu ứng lan toả về năng suất và công nghệ chưa cao; việc làm, thu nhập của người lao động hạn chế làm giảm sức mua…

Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, thúc đẩy phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra, đề nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền vận động sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2023, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu loạt giải pháp giúp tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng trưởng cao
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham quan Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang).

Tập trung rà soát rà soát, nắm bắt kịp thời để tháo gỡ thực chất, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp, từng dự án đầu tư trên địa bàn (gồm cả dự án đầu tư công, dự án hợp tác công-tư và đầu tư của doanh nghiệp), nhất là các dự án lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động để phát huy hiệu quả đầu tư và gia tăng năng lực sản xuất mới trên địa bàn.

Hai là, rà soát, cập nhật, tích hợp đầy đủ các chủ trương, định hướng đề ra trong Nghị quyết 11 ngày 15/4/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch Vùng, các Quy hoạch ngành quốc gia vào Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các cấp quy hoạch; đồng thời khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các đề án, chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của địa phương, tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn trong tương lai.

Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch tỉnh, cần chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất và các cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) của địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hoặc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành của chính quyền các cấp, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở tất cả các thủ tục, hướng đến phát triển chính quyền số nhằm rút ngắn thời gian và tiết giảm thực chất chi phí cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh và lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang.

Tập trung chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong tham mưu chính sách, xử lý công việc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280 ngày 19/4/2023; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành ở mỗi cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường hậu kiểm. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò sức mạnh quần chúng thông qua Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên để tham gia giải quyết những việc khó, việc lớn ở địa phương.

Bốn là, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực và dư địa để phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan (như vật liệu, cơ khí, chế tạo, thương mại, dịch vụ) và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư…

Chú trọng nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tốt nhất các nguồn lực trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung rà soát, tháo gỡ thực chất những vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn nhằm sớm huy động các nguồn lực vào ngân sách địa phương; đồng thời quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Năm là, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa) trong thực hiện các thủ tục hành chính (có liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước). Chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai và triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sản xuất trong các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tiếp cận, khai thác các thị trường (cả trong nước và nước ngoài) để phát huy hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (nhất là các Hiệp định thế hệ mới, như EVFTA, CPTPP, RCEP…) thông qua việc quy hoạch vùng trồng, vùng nuôi; chỉ đạo tổ chức sản xuất theo Đề án xuất khẩu chính ngạch; hỗ trợ thông tin thị trường… để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất khẩu.

Sáu là, tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn, nhất là hạ tầng giao thông, viễn thông, logicstics; hạ tầng thương mại, dịch vụ (cả truyền thống và hiện đại) gắn với đô thị hóa và hoạt động du lịch. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt là quan tâm phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số và các kênh thương mại điện tử nhằm khai thác có hiệu quả thị trường tiêu dùng nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo động lực mới cho sản xuất và đầu tư trên địa bàn.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết tại buổi làm việc đại diện các Bộ, ngành liên quan đã trao đổi cụ thể. Sau buổi làm việc này, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của tỉnh và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ nhằm hỗ trợ địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thái Bình - Cấn Dũng

Tin mới cập nhật

Đề xuất đầu tư 3 tuyến tàu điện không ray tại Hà Nội liệu có khả thi?

Đề xuất đầu tư 3 tuyến tàu điện không ray tại Hà Nội liệu có khả thi?

Công ty HUNAN CRRC đề xuất 3 tuyến tàu điện không ray nhằm giảm ùn tắc giao thông Hà Nội. Tuy nhiên, để khả thi cần xem xét nhiều yếu tố.
Công bố kết quả khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2023

Công bố kết quả khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2023

Sáng nay 12/4, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2023.
Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư mạnh cho bảo đảm an ninh mạng trong chuyển đổi số

Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư mạnh cho bảo đảm an ninh mạng trong chuyển đổi số

Mối quan tâm về an ninh mạng trong chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam đang tăng lên rõ rệt theo ghi nhận của Báo cáo Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023.
Tâm lý tích cực đang lên trong doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Tâm lý tích cực đang lên trong doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thúc đẩy sự lạc quan của doanh nghiệp châu Âu, tuy nhiên cần tháo gỡ các rào cản pháp lý đang tồn tại.
Du lịch thủ đô: Con số "đẹp" và những trăn trở

Du lịch thủ đô: Con số "đẹp" và những trăn trở

Quý I là mùa cao điểm của du lịch và với du lịch Hà Nội, đây cũng là một vụ bội thu nếu xét về con số, nhưng phía sau đó còn nhiều điều đáng suy ngẫm...
Khách hàng trúng độc đắc Vietlott 67,7 tỷ đồng mua vé thế nào?

Khách hàng trúng độc đắc Vietlott 67,7 tỷ đồng mua vé thế nào?

Vietlott vừa tìm thấy chủ nhân may mắn trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 2 với trị giá gần 68 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 1.018 diễn ra vào tối qua (6/4/2024).
Thủ tướng biểu dương ngành Thuế thực hiện thành công phát hành hoá đơn điện tử xăng dầu

Thủ tướng biểu dương ngành Thuế thực hiện thành công phát hành hoá đơn điện tử xăng dầu

Ngày 5/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư khen Bộ Tài chính, cơ quan thuế thực hiện thành công phát hành hoá đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu.
Singapore tham vấn cộng đồng về Dự luật An toàn và An ninh thực phẩm

Singapore tham vấn cộng đồng về Dự luật An toàn và An ninh thực phẩm

Singapore đang tiến hành tham vấn cộng đồng để thu thập những phản hồi về các điều khoản dự thảo Dự luật An toàn và An ninh thực phẩm.
Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 740 triệu USD mở nhà máy sản xuất sợi sinh học tại Việt Nam

Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 740 triệu USD mở nhà máy sản xuất sợi sinh học tại Việt Nam

Tập đoàn công nghiệp khổng lồ Hyosung của Hàn Quốc sẽ đầu tư tới 1 nghìn tỷ won (khoảng 740 triệu USD) mở nhà máy sản xuất sợi sinh học ở Việt Nam.
Chợ phiên OCOP trên TikTok thu về 100 tỷ đồng

Chợ phiên OCOP trên TikTok thu về 100 tỷ đồng

Sau một năm hoạt động, chương trình Chợ phiên OCOP trên nền tảng TikTok đã mang lại nhiều hiệu quả thấy rõ, trở thành 1 kênh tiêu thụ sản phẩm được ưa thích.

Tin khác

Nắm bắt cơ hội từ làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam

Nắm bắt cơ hội từ làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam

Đang có một làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam, tuy nhiên làm thế nào để nắm bắt được cơ hội này lại là vấn đề cần được quan tâm.
Vé số độc đắc 300 tỷ đồng của Vietlott chưa "nổ", giá trị giải Jackpot 2 vọt tăng

Vé số độc đắc 300 tỷ đồng của Vietlott chưa "nổ", giá trị giải Jackpot 2 vọt tăng

Vì chưa tìm được chủ nhân Jackpot 1 (loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott) nên giá trị giải thưởng Jackpot 2 liên tục tăng, gấp lên nhiều lần so với các kỳ.
Chỉ số PAPI 2023: “Mỏ vàng” dữ liệu định lượng, công cụ đo lường đáng tin cậy

Chỉ số PAPI 2023: “Mỏ vàng” dữ liệu định lượng, công cụ đo lường đáng tin cậy

Sau 15 năm, chỉ số PAPI đã trở thành công cụ đo lường ‘của dân, do dân và vì dân’, góp phần xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật, chính sách thiết thực.
Kinh tế khó khăn, chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam đẩy mạnh trích lập dự phòng

Kinh tế khó khăn, chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam đẩy mạnh trích lập dự phòng

Lý giải về khoản lỗ lịch sử, F88 cho rằng kinh tế khó khăn khiến tình trạng vay quá hạn cao, công tác thu hồi nợ khó khăn, dẫn đến tăng trích lập dự phòng.
Bộ Công Thương tích cực vào cuộc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3

Bộ Công Thương tích cực vào cuộc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3

Thủ tướng ghi nhận Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành đã tích cực vào cuộc triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
Cả nước chỉ còn 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa phát hành hoá đơn điện tử

Cả nước chỉ còn 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa phát hành hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế ngày 1/4 cho biết, đến thời điểm 31/3/2024, cả nước có 15.925/15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hoá đơn điện tử từng lần bán.
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Tổng cục Thống kê cho biết cơ quan này sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 từ ngày 1/4 đến 30/4/2024.
Lộ diện 5 tỉnh thành có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước

Lộ diện 5 tỉnh thành có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước

Khảo sát của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho biết, Hà Nội hiện là địa phương có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) cao nhất cả nước.
Phú Quốc: Thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng trên 100 lần so với năm 2004

Phú Quốc: Thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng trên 100 lần so với năm 2004

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, năm 2023, thu ngân sách nhà nước của Phú Quốc tăng trên 113 lần so với năm 2004.
Cà phê Việt Nam liên tiếp đón tin vui, thiết lập giá cao vút

Cà phê Việt Nam liên tiếp đón tin vui, thiết lập giá cao vút

Trong quý đầu năm 2024, cà phê đã trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất và giá bán liên tiếp thiết lập các kỷ lục.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/4/2024: Giá dầu thế giới bất ngờ đồng loạt sụt giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/4/2024: Giá dầu thế giới bất ngờ đồng loạt sụt giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/4/2024, giá dầu thế giới bất ngờ sụt giảm trước nỗ lực ngừng bắn ở Trung Đông, với dầu WTI giảm 0,55%, dầu Brent giảm 0,60%
Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng trong nước “cắm đầu” giảm, người mua tuần qua thua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng trong nước “cắm đầu” giảm, người mua tuần qua thua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng SJC kết thúc tuần giá tăng mạnh so với kết phiên tuần trước nhưng người mua vàng vẫn thu về khoản lỗ hơn 1 triệu đồng.
Giá tiêu hôm nay 10/4/2024: Đồng loạt giảm mạnh, thấp nhất 90.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 10/4/2024: Đồng loạt giảm mạnh, thấp nhất 90.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 10/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 10/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 9/4/2024: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/4/2024: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 9/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 9/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tiếp đà tăng cao trong tuần này

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tiếp đà tăng cao trong tuần này

Giá xăng dầu hôm nay ngày 8/4/2024, giá dầu thế giới kết thúc tuần giao dịch leo dốc không ngừng, đồng thời, được dự báo sẽ tiếp đà tăng giá cao trong tuần này.
Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC lên đỉnh 85 triệu đồng/lượng cao chưa từng có trong lịch sử

Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC lên đỉnh 85 triệu đồng/lượng cao chưa từng có trong lịch sử

Giá vàng chiều nay 12/4/2024: Vàng SJC tiến lên mức 85 triệu đồng/lượng, tăng cao chưa từng có trong lịch sử, vàng thế giới lại lập kỷ lục giá cao mới.
Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024: Giá dầu thế giới tăng trở lại, trong nước chiều nay điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 11/4/2024, giá dầu thế giới đảo chiều tăng 1 USD với dầu WTI ở mức 86,25 USD/thùng, dầu Brent ở mức 90,70 USD/thùng.
Giá vàng chiều nay 13/4/2024: Vàng SJC “bốc hơi” cực mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 13/4/2024: Vàng SJC “bốc hơi” cực mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 13/4/2024: Vàng SJC đồng loạt giảm mạnh hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá trượt xuống quanh ngưỡng 83 triệu đồng/lượng.
Giá tiêu hôm nay 12/4/2024: Đồng loạt giảm, mức thấp nhất 89.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 12/4/2024: Đồng loạt giảm, mức thấp nhất 89.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 12/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 12/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2024: Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% tuần qua

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2024: Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% tuần qua

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2024, giá dầu thế giới ghi nhận mức giảm hàng tuần, cụ thể, dầu Brent giảm 0,8%, dầu WTI giảm hơn 1%.
Phiên bản di động