Phải đặt Đà Nẵng là trung tâm miền Trung – Tây Nguyên khi phát triển hạ tầng năng lượng điện, xăng dầu, khí đốt

Nhiều ý kiến phản biện nhấn mạnh các phương án phát triển kết cấu hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt, điện năng trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 phải tính đến tác động của dịch Covid – 19; đồng thời, phải xác định Đà Nẵng là trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên khi xây dựng phương án.

Ngày 19/11, Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến Dự thảo báo cáo các nội dung đề xuất liên quan đến phương án phát triển kết cấu hạ tầng các lĩnh vực năng lượng gồm dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt và điện TP. Đà Nẵng thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phải đặt Đà Nẵng là trung tâm miền Trung – Tây Nguyên khi phát triển hạ tầng năng lượng điện, xăng dầu, khí đốt
Việc lấy ý kiến phản biện, góp ý góp phần hoàn thiện các phương án, đề xuất lĩnh vực công thương Đà Nẵng thuộc đề án quy hoạch chung TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sát thực tế hơn

Đây là một hợp phần của các nội dung đề xuất lĩnh vực công thương thuộc dự án Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội thảo, các đơn vị tư vấn cũng như các chuyên gia, nhà khoa học tham gia phản biện đều cho rằng kết cấu hạ tầng của các lĩnh vực điện, xăng dầu, khí đốt trong thời gian qua đã đáp ứng được sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, có sức lan tỏa trong vùng miền Trung - Tây Nguyên.

TP. Đà Nẵng hiện có 8 kho chứa xăng dầu do 7 doanh nghiệp sở hữu với tổng diện tích 29,5 ha, tổng sức chứa 164.590m3; 6 kho chứa, trạm chiết lạp khí LPG với tổng sức chứa 3.935 tấn, tổng diện tích đất sử dụng của các trạm nạp trên địa bàn là hơn 9,5 ha. Toàn thành phố có 104 cửa hàng xăng dầu và 393 cửa hàng kinh doanh khí LPG được phân bổ trên các trục giao thông và các khu dân cư phụ vụ nhu cầu đi lại cũng như tiêu dùng của người dân.

Về lĩnh vực điện năng, nguồn và lưới hiện hiện hữu của thành phố cơ bản đáp ứng được yêu cầu cấp điện cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phải đặt Đà Nẵng là trung tâm miền Trung – Tây Nguyên khi phát triển hạ tầng năng lượng điện, xăng dầu, khí đốt
Các chuyên gia phản biện cho rằng cần tính đến vai trò Đà Nẵng là hạt nhân của miền Trung - Tây Nguyên khi đề xuất phương án phát triển kết cấu hạ tầng lĩnh vực xăng dầu

Căn cứ trên thực trạng hạ tầng các lĩnh vực, các đơn vị tư vấn đã ra đưa các phương án phát triển kết cấu hạ tầng điện, xăng dầu, khí đốt đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Trong lĩnh vực xăng dầu, khí đốt, đề xuất phát triển thêm 5 kho xăng dầu với tổng sức chứa 87.000 m3, tổng diện tích đất sử dụng 5,3 ha; phát triển mới thêm 2 kho đầu mối LPG tổng sức chứa 9.500 tấn, diện tích đất cần thiết để phát triển là hơn 1 ha. Đến năm 2030, phát triển mới 17 điểm bán xăng dầu lẻ, 69 cửa hàng bán lẻ LPG. Đề xuất đưa 2 dự án kho xăng dầu, 2 dự án kho trạm LPG vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2025 của TP. Đà Nẵng.

Đối với lĩnh vực điện năng, ngoài năng lượng điện từ nguồn thủy điện, TP. Đà Nẵng đã và sẽ phát triển 5 nguồn năng lượng sạch dự phòng cho thành phố gồm năng lượng mặt trời, điện sinh khối, năng lượng chất thải rắn, thủy điện nhỏ, khí sinh học. Về lưới điện, đề xuất xây dựng mới 3 đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Mạch 2 Đà Nẵng – Dốc Sỏi, Đà Nẵng – rẽ trạm cắt Quảng Trị 2 – Thạnh Mỹ; xây mới thêm 1 trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng 2; bổ sung thêm 10 đường dây 220kV, trong đó có 2 đường dây tải và cấp điện ngoài tỉnh khi đi qua địa bàn Đà Nẵng, cải tạo 2 đường dây 220kV; xây mới 5 trạm biến áp và cải tạo 6 trạm biến áp 220kV… Ngoài ra, đơn vị tư vấn còn đề xuất các định hướng phát triển lưới điện và trạm biến áp 110kV; định hướng phát triển trạm sạc ô tô điện trên địa bàn TP. Đà Nẵng; tổng nhu cầu sử dụng đất các công trình điện; tổng vốn đầu tư; giải pháp sử dụng năng lượng điện hiệu quả, tiết kiệm….

Phải đặt Đà Nẵng là trung tâm miền Trung – Tây Nguyên khi phát triển hạ tầng năng lượng điện, xăng dầu, khí đốt
Việc tính nhu cầu tiêu thụ điện, xăng dầu giai đoạn 2021 - 2030 phải tính đến tác động của dịch Covid - 19 đến phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng

Tham gia phản biện các phương án, các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất cho rằng việc xây dựng các phương án phát triển phải phù hợp với Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời đúng quy định, phù hợp với dự án tổng quy hoạch thành phố; đối với mỗi lĩnh vực đặc thù phải phù hợp và triển khai được các nghị quyết, Chỉ thị…của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương về định hướng phát triển lĩnh vực đó.

Các chuyên gia cũng đề nghị khi xây dựng, đề xuất phương án xây dựng kết cấu hạ tầng, các đơn vị tư vấn phải xác định đặt Đà Nẵng là trung tâm, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của cả miền Trung - Tây Nguyên. Đặc biệt lưu ý các phương án xây dựng phải tính đến tác động của dịch Covid – 19 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, từng lĩnh vực không chỉ trong ngắn hạn mà còn trung hạn để đề xuất phương án phù hợp, sát thực tiễn, có tính khả thi.

Bà Lê Thị Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tư vấn trên cơ sở các góp ý phản biện của các chuyên gia lưu ý hoàn chỉnh lại các nội dung của báo cáo. Trong đó lưu ý bổ sung số liệu, thực trạng. Về phần định hướng phát triển, đề xuất phương án cần tập trung đưa ra các định hướng phù hợp, đặc biệt là tính kết nối Đà Nẵng với các địa phương, tính tích hợp giữa các lĩnh vực với nhau; yếu tố phát triển bền vững trong tương lai, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

"Sở Công Thương thành phố sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, nghiêm túc các ý kiến của các chuyên gia phản biện, các đại biểu tham gia góp ý để gửi cho các đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh các đề xuất, để tích hợp vào phương án quy hoạch chung của thành phố (quy hoạch tỉnh) phù hợp với thực tế", bà Phương nói.

Vũ Lê

Tin mới cập nhật

Việt Nam phải là "mắt xích" trọng yếu của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu

Việt Nam phải là "mắt xích" trọng yếu của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong bối cảnh nước ta đang hội tụ đầy đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn.
Phế liệu nhựa nhập khẩu: Cần có cách tiếp cận thông minh, bền vững

Phế liệu nhựa nhập khẩu: Cần có cách tiếp cận thông minh, bền vững

Việc trở thành điểm đến chính cho nhập khẩu phế liệu nhựa đã khiến Việt Nam chịu nhiều hậu quả, vì vậy cần có cách tiếp cận thông minh, bền vững.
Dự kiến cấp mới giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi, sét

Dự kiến cấp mới giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi, sét

Trong quy hoạch mới phê duyệt, Chính phủ dự kiến cấp mới các giấy phép thăm dò tại 36 khu vực khoáng sản đá vôi, 46 khu vực khoáng sản sét.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có cách tiếp cận mới tham gia vào chuỗi cung ứng

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Cần có cách tiếp cận mới tham gia vào chuỗi cung ứng

Việc liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia được cho là con đường ngắn nhất để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội toàn cầu.
Hỗ trợ, tư vấn cải tiến năng suất: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Hỗ trợ, tư vấn cải tiến năng suất: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương đã và đang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cải tiến năng suất cho DN công nghiệp hỗ trợ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Cộng lực vốn hỗ trợ doanh nghiệp

Cộng lực vốn hỗ trợ doanh nghiệp

Cuối năm là giai đoạn nước rút khi doanh nghiệp tăng tốc sản xuất nhằm đạt kế hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần tăng vốn, quản lý chặt dòng tiền để giảm chi phí và thu về lợi nhuận.
Đơn đặt hàng mới vẫn giảm vì cầu yếu

Đơn đặt hàng mới vẫn giảm vì cầu yếu

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam giảm từ 49,6 trong tháng 10 xuống 47,3 trong tháng 11, dưới 50 điểm trong tháng thứ ba liên tiếp.
Việt Nam tiến đến lộ trình xanh hóa cảng biển

Việt Nam tiến đến lộ trình xanh hóa cảng biển

Xanh hóa cảng biển nhằm cân bằng giữa sự biến động môi trường và nhu cầu phát triển kinh tế đang là xu hướng mà nhiều cảng biển trên thế giới; trong đó, có Việt Nam đang lên lộ trình triển khai.
Sắp diễn ra Diễn đàn hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện khí LNG

Sắp diễn ra Diễn đàn hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện khí LNG

Ngày 7/12 tới tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn “Hiện thực hoá mục tiêu phát triển Điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII”.
Công bố cẩm nang công nghệ sản xuất điện và lưu trữ điện năng

Công bố cẩm nang công nghệ sản xuất điện và lưu trữ điện năng

Cẩm nang này gồm 2 ấn phẩm: Cẩm nang công nghệ sản xuất điện và Cẩm nang công nghệ lưu trữ điện năng, nhiên liệu tái tạo và chuyển đổi từ điện năng sang các dạng năng lượng khác (Power-to-X).

Tin khác

Hoạt động M&A góp phần đa dạng vốn cho nền kinh tế

Hoạt động M&A góp phần đa dạng vốn cho nền kinh tế

Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn cho hoạt động M&A nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa tăng nhanh.
Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam ưu tiên đa dạng hóa sản xuất và chế tạo

Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam ưu tiên đa dạng hóa sản xuất và chế tạo

Kết quả khảo sát cho thấy xu hướng các doanh nghiệp Đức đang ưu tiên đa dạng hóa sản xuất và chế tạo, tập trung vào các dự án đầu tư xanh.
Các khu kinh tế phía Bắc có sức hút với các nhà đầu tư Trung Quốc

Các khu kinh tế phía Bắc có sức hút với các nhà đầu tư Trung Quốc

Theo Savills, các khu kinh tế phía Bắc đang có những ưu thế nhất định trong thu hút các dự án điện năng lượng mặt trời.
Mở khóa tài chính xanh cho ngành nhựa Việt Nam

Mở khóa tài chính xanh cho ngành nhựa Việt Nam

Trong những tháng gần đây, xuất khẩu nhựa đang có sự hồi phục, tháng sau cao hơn tháng trước. Do đó, xuất khẩu sản phẩm nhựa được kỳ vọng có nhiều khởi sắc.
Đắk Nông công bố 12 mỏ bô-xít là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Đắk Nông công bố 12 mỏ bô-xít là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản bô-xít tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
VIMEXPO 2023: Kết nối để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam

VIMEXPO 2023: Kết nối để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam

VIMEXPO 2023 thúc đẩy kết nối đầu tư, tạo cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo kết nối, mở rộng thị trường.
Ngành cao su xanh hóa chuỗi quy trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu

Ngành cao su xanh hóa chuỗi quy trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu

Xanh hóa chuỗi quy trình sản xuất và chế biến, xuất khẩu đang ngày càng trở nên quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cao su.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Nâng cao vai trò địa phương

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Nâng cao vai trò địa phương

Hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ giữa Trung ương, địa phương và các DN là một trong những chương trình hợp tác điển hình mà Bộ Công Thương đã triển khai.
Việt Nam nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Chính phủ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Intel "gác" kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?

Intel "gác" kế hoạch mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam, Bộ trưởng KH&ĐT nói gì?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói về thông tin Intel "gác" kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 3/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 3/3 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Việc rải tiền nơi cửa Phật dường như “ăn sâu bén rễ” vào tâm trí không ít người đi lễ, dường như trở thành một trong những thủ tục bắt buộc?!
Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024, giá dầu thế giới tuần qua tăng giá với dầu WTI tăng 2,19%, dầu Brent tăng 2%, tuần này giá dầu thế giới diễn biến ra sao?
Phiên bản di động