Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "giá tiêu tuần qua", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Giá tiêu tuần qua 27/11 - 02/12/2023: Tăng mạnh, đạt ngưỡng 74.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 27/11 - 02/12/2023: Tăng mạnh, đạt ngưỡng 74.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 13/11 - 18/11/2023, trong nước đồng loạt tăng 1.500 - 2.000 đồng/kg; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm nhẹ.
Giá tiêu tuần qua 20/11 - 25/11/2023: Tăng mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 20/11 - 25/11/2023: Tăng mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 20/11 - 25/11/2023, trong nước tăng mạnh từ 500 - 1.500 đồng/kg; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm mạnh.
Giá tiêu tuần qua 13/11 - 18/11/2023: Trong nước tăng mạnh cao nhất đến 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 13/11 - 18/11/2023: Trong nước tăng mạnh cao nhất đến 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 13/11 - 18/11/2023, giá tiêu trong nước tăng mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg; thế giới ổn định, riêng Indonesia, Ấn Độ tăng mạnh.
Giá tiêu tuần qua 06/11 - 11/11/2023: Đông Nam Bộ tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 06/11 - 11/11/2023: Đông Nam Bộ tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 06/11 - 11/11/2023, Đông Nam Bộ tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia tăng nhẹ.
Giá tiêu tuần qua 30/10 - 04/11/2023: Đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 30/10 - 04/11/2023: Đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 30/10 - 04/11/2023, thị trường trong nước đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm nhẹ.
Giá tiêu tuần qua 23 - 28/10/2023: Đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 23 - 28/10/2023: Đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 23 - 28/10/2023, thị trường trong nước duy trì ổn định, chỉ một số vùng giảm nhẹ; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm nhẹ.
Giá tiêu tuần qua: Thế giới và trong nước một số vùng giảm nhẹ

Giá tiêu tuần qua: Thế giới và trong nước một số vùng giảm nhẹ

Giá tiêu tuần qua từ ngày 9 - 14/10/2023, thị trường trong nước duy trì ổn định, chỉ một số vùng giảm nhẹ; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm nhẹ.
Giá tiêu tuần qua 2 - 7/10/2023: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước

Giá tiêu tuần qua 2 - 7/10/2023: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước

Giá tiêu tuần qua, từ ngày 2 - 7/10/2023, giá tiêu tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, giá tiêu thế giới duy trì ổn định, riêng Indonesia biến động.
Giá tiêu tuần qua 25 - 30/9/2023: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước

Giá tiêu tuần qua 25 - 30/9/2023: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước

Giá tiêu tuần qua, từ ngày 25 - 30/9/2023, giá tiêu tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, giá tiêu thế giới duy trì ổn định, riêng Indonesia biến động.
Giá tiêu tuần qua 18 - 23/9/2023: Cả tuần ổn định từ 70.000 - 72.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 18 - 23/9/2023: Cả tuần ổn định từ 70.000 - 72.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua, từ ngày 18 - 23/9/2023, thị trường trong nước cả tuần duy trì ổn định dao động từ 70.000 - 72.500 đồng/kg; Giá tiêu Indonesia liên tục giảm.
Giá tiêu tuần qua 11 - 16/9/2023: Đồng loạt giảm từ 5.00 – 1.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 11 - 16/9/2023: Đồng loạt giảm từ 5.00 – 1.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua, từ ngày 11 - 16/9/2023, giá tiêu tại thị trường trong nước đồng loạt giảm, giá tiêu thế giới chững lại.
Giá tiêu tuần qua 4-9/9/2023: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 4-9/9/2023: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua, từ ngày 4-9/9/2023, giá tiêu tại thị trường nội địa đồng loạt tăng, giá tiêu thế giới chững lại.
Phiên bản di động