Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "du lịch cộng đồng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đắk Lắk: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào từ du lịch cộng đồng

Đắk Lắk: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào từ du lịch cộng đồng

Đắk Lắk đã có những quyết sách, định hướng đầu tư phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc.
Thái Nguyên: Phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc

Thái Nguyên: Phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc

Hoạt động du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà và văn hóa các dân tộc đang được Thái Nguyên đầu tư, khai thác hiệu quả.
Kon Tum: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào từ du lịch cộng đồng

Kon Tum: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào từ du lịch cộng đồng

Phát triển du lịch cộng đồng không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn nâng cao đời sống vật chất, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Phiên bản di động