Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "tỉnh Đắ Lắk", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đắk Lắk: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào từ du lịch cộng đồng

Đắk Lắk: Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào từ du lịch cộng đồng

Đắk Lắk đã có những quyết sách, định hướng đầu tư phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc.
Phiên bản di động