Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "sản xuất ôtô điện", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bác bỏ kiến nghị hỗ trợ các loại thuế với sản xuất, lắp ráp ôtô điện

Bác bỏ kiến nghị hỗ trợ các loại thuế với sản xuất, lắp ráp ôtô điện

Bộ Tài chính đề nghị bỏ kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất, lắp ráp tiêu thụ, xây dựng trạm sạc cho xe ô tô điện.
Phiên bản di động