Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "quy hoạch Thủ đô", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hà Nội xây dựng quy hoạch Thủ đô gắn với liên kết vùng

Hà Nội xây dựng quy hoạch Thủ đô gắn với liên kết vùng

Trước những yêu cầu mới, đồng thời, triển khai đồng bộ Luật Quy hoạch, Hà Nội cần một “tấm áo mới”, với những thay đổi có tính chiến lược trong Quy hoạch.
Khi quy hoạch xây dựng… chỉ là quy hoạch

Khi quy hoạch xây dựng… chỉ là quy hoạch

Câu chuyện về tầm nhìn, hiệu lực trong quy hoạch xây dựng ở Hà Nội kéo dài nhiều năm trong khi hệ quả là cuộc sống của người dân đô thị ngày càng tù túng....
Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030: Chú trọng 5 trục phát triển

Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030: Chú trọng 5 trục phát triển

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội cần hướng tới khát vọng phát triển Thủ đô sánh ngang với Thủ đô các nước trên thế giới.
Phiên bản di động