Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Licogi 18", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Dấu ấn người lãnh đạo tại Licogi 18

Dấu ấn người lãnh đạo tại Licogi 18

Từ vị trí Giám đốc Licogi 18.6, sau sự kiện sáp nhập vào Licogi 18, ông Bùi Thanh Tuyên trở thành Tổng giám đốc công ty mẹ cùng với tỷ lệ sở hữu trên 50%.
Phiên bản di động