Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "lễ vào nhà mới", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Lễ vào nhà mới - Nét văn hóa của dân tộc Khơ Mú

Lễ vào nhà mới - Nét văn hóa của dân tộc Khơ Mú

Làm nhà hay sửa là việc đại sự, vì thế việc tổ chức lễ vào nhà mới là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Khơ Mú, cầu mong ngôi nhà vững chắc.
Phiên bản di động