Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "kinh tế sáng tạo", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
6 giải pháp phát triển kinh tế sáng tạo tại Việt Nam

6 giải pháp phát triển kinh tế sáng tạo tại Việt Nam

Việt Nam cần có khung chính sách vững chắc để nuôi dưỡng kinh tế sáng tạo gắn với tạo động lực cho các chủ thể sáng tạo.
Bảo vệ thương hiệu góp phần phát triển kinh tế sáng tạo

Bảo vệ thương hiệu góp phần phát triển kinh tế sáng tạo

Phát triển kinh tế sáng tạo cần được bắt đầu từ câu chuyện bảo vệ thương hiệu, xa hơn là thúc đẩy nỗ lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Phát triển kinh tế sáng tạo ở Việt Nam: Mấu chốt lại vẫn là cách tiếp cận

Phát triển kinh tế sáng tạo ở Việt Nam: Mấu chốt lại vẫn là cách tiếp cận

Mô hình kinh tế sáng tạo ở Việt Nam đã không còn xa lạ gì thế nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi về cách tiếp cận để thúc đẩy mô hình này và khơi dậy đúng tiềm năng.
Phiên bản di động