Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chuyên canh mía", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Gia Lai: Nhân rộng vùng chuyên canh mía quy mô lớn

Gia Lai: Nhân rộng vùng chuyên canh mía quy mô lớn

Nhân rộng mô hình cánh đồng mía mẫu lớn là giải pháp quan trọng để sản xuất mía đường của tỉnh Gia Lai tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Phiên bản di động