Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "trọng tâm trọng điểm", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đắk Lắk: Triển khai có trọng tâm, trọng điểm chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc

Đắk Lắk: Triển khai có trọng tâm, trọng điểm chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc

Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.
Phiên bản di động