Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "tình trạng hạn hán", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
“Dị nhân" cầu mưa: Siêu năng lực hay lợi dụng mạng xã hội tiếp tay cho mê tín dị đoan?

“Dị nhân" cầu mưa: Siêu năng lực hay lợi dụng mạng xã hội tiếp tay cho mê tín dị đoan?

Mạng xã hội mấy ngày nay xôn xao câu chuyện một “dị nhân” có khả năng “hô phong hoán vũ” cho một số tỉnh phía Nam đang gặp hạn hán nặng.
Phiên bản di động