Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thổ cẩm truyền thống Bahnar", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Gia Lai: Hướng đi mới cho thổ cẩm truyền thống Bahnar

Gia Lai: Hướng đi mới cho thổ cẩm truyền thống Bahnar

Thông qua dự án “Bảo tồn và phát triển dệt thổ cẩm Bahnar ở xã Kông Lơng Khơng”, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Bahnar tỉnh Gia Lai đã tìm được hướng đi mới.
Phiên bản di động