Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Nhận diện những thách thức", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Công nghiệp giảm sâu: Nhận diện những thách thức, thúc đẩy tăng trưởng

Công nghiệp giảm sâu: Nhận diện những thách thức, thúc đẩy tăng trưởng

Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước.
Phiên bản di động