Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "kiểm tra chuyên ngành", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sắp kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sắp kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch ở các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch trên toàn quốc.
Kiểm tra chuyên ngành vẫn là thách thức với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành vẫn là thách thức với doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có 59% doanh nghiệp gặp ít nhất một khó khăn nào đó trong việc tuân thủ thủ tục kiểm tra chuyên ngành.
Phiên bản di động