Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Hạ lãi vay", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Giảm lãi suất là chưa đủ để kéo nền kinh tế ra khỏi trì trệ

Giảm lãi suất là chưa đủ để kéo nền kinh tế ra khỏi trì trệ

Để hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp khỏi tình trạng khó khăn, một chính sách tiền tệ đơn lẻ như giảm lãi suất là chưa đủ mà cần thêm chính sách đồng bộ khác...
Phiên bản di động