Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Danh sách tỷ phú thế giới", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Ông Phạm Nhật Vượng giảm từ 16 xuống thứ 58 trong danh sách tỷ phú thế giới

Ông Phạm Nhật Vượng giảm từ 16 xuống thứ 58 trong danh sách tỷ phú thế giới

Sự suy yếu nhanh chóng của VFS sau khi ra mắt đã khiến ông Phạm Nhật Vượng rớt từ thứ hạng 16 xuống 58 trên bảng danh sách tỷ phú thế giới
Phiên bản di động