Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Chương trình tập huấn", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bắc Giang: Triển khai nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc

Bắc Giang: Triển khai nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc

Tham gia các buổi tập huấn, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được các kiến thức về kỹ năng bán hàng, xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển đổi số…
Phiên bản di động