Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chung cư mi ni Khương Hạ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hậu vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Làm gì để nỗi đau không còn cơ hội lặp lại?

Hậu vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Làm gì để nỗi đau không còn cơ hội lặp lại?

Có lẽ là lần đầu tiên, cả nước có một vụ hỏa hoạn cướp đi tính mạng nhiều người như vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, đó là cái tang chung của cộng đồng.
Phiên bản di động