Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chất lượng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thanh Hóa: Giải pháp nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu sắn

Thanh Hóa: Giải pháp nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu sắn

Phát triển bền vững các vùng nguyên liệu sắn phục vụ chế biến đang được tỉnh Thanh Hóa triển khai có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao đời sống đồng bào.
Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm gia tăng giá trị hạt tiêu xuất khẩu

Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm gia tăng giá trị hạt tiêu xuất khẩu

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 154 nghìn tấn, trị giá gần 500 triệu USD, giảm 7,5% về lượng, nhưng tăng 39,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm đã giúp gia tăng giá trị hạt tiêu xuất khẩu.
Ngành tôm hướng đến mục tiêu xuất khẩu trên 4 tỷ USD trong năm 2021

Ngành tôm hướng đến mục tiêu xuất khẩu trên 4 tỷ USD trong năm 2021

Để xây dựng ngành tôm thành một ngành hàng lợi thế, mang lại giá trị cao nhất và có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đạt mục tiêu xuất khẩu trên 4 tỷ USD trong năm 2021 và hướng đến mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD vào năm 2025, bên cạnh việc tăng năng suất nâng cao chất lượng, thì cần đẩy mạnh chế biến với công nghệ cao hướng đến xuất khẩu nhiều sản phẩm, nhiều thị trường.
Phiên bản di động