Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 7 - Những người cuối cùng trở về

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 7 - Những người cuối cùng trở về

Tôi nhớ rất rõ cú điện thoại từ một người bạn làm việc ở Công an Lâm Đồng “Cậu chuẩn bị đi với tụi mình nhé! Có một gia đình Fulro vừa trở về sau gần 20 năm..."
Hồ sơ Fulro: Kỳ 6 - Trò chuyện với “Cựu đệ nhất Phó Thủ tướng" Fulro

Hồ sơ Fulro: Kỳ 6 - Trò chuyện với “Cựu đệ nhất Phó Thủ tướng" Fulro

Một thời được mệnh danh là “con hùm xám” trong lực lượng Fulro, “Đệ nhất Phó Thủ tướng” Nahria Ya Duck nay là cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 5 - Những người vào hang sói

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 5 - Những người vào hang sói

Hồ sơ Fulro, với sự thông minh, tài trí, táo bạo, với tinh thần bất chấp hiểm nguy, những chiến sĩ an ninh như những cảm tử quân trong một trận đánh quyết định.
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 4 - Chuyên án F101: “Hùm xám rời hang”

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 4 - Chuyên án F101: “Hùm xám rời hang”

Trong câu chuyện với chúng tôi về những tháng ngày tiêu trừ Fulro nóng bỏng, đại tá Vũ Linh nhớ lại…
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 3 - Quyết tâm xóa sổ Fulro

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 3 - Quyết tâm xóa sổ Fulro

Hồ sơ Fulro, với sự hà hơi tiếp sức của các thế lực thù địch bên ngoài, đã trở thành một lực lượng phản động, khủng bố cực kỳ nguy hiểm.
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 2 - Tây Nguyên - Những tháng ngày nóng bỏng

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 2 - Tây Nguyên - Những tháng ngày nóng bỏng

Chúng đã liều lĩnh mở những cuộc tập kích bất ngờ. Đó là những tháng ngày Tây Nguyên u ám bởi bóng ma Fulro, và máu trên các dốc núi, triền rừng đã đổ…
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên

Lật lại hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên, chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc những thông tin dù đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng những bài học cảnh giác...
Phiên bản di động