Say đắm mùa hoa ô môi ở miền Tây Nam Bộ

Say đắm mùa hoa ô môi ở miền Tây Nam Bộ

Ở miền Tây Nam Bộ có một mùa hoa bị lãng quên… Đó là hoa ô môi, mỗi năm chỉ nở rực rỡ vào những ngày tháng 3.
Vì sao bất động sản Tây Nam Bộ trở nên hấp dẫn?

Vì sao bất động sản Tây Nam Bộ trở nên hấp dẫn?

Với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi và nhiều chính sách sửa đổi đang giúp bất động sản Tây Nam Bộ trở nên hấp dẫn và thu hút nhiều nhà đầu tư.
Phiên bản di động