Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Việt Nam chuyển dịch năng lượng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng, theo đó, nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sẽ được chuyển dần sang các nguồn năng lượng xanh.
Phiên bản di động