Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "ứng dụng trí tuệ nhân tạo", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thỏa thuận quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) nhấn mạnh yếu tố an toàn ngay từ bước thiết kế

Thỏa thuận quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) nhấn mạnh yếu tố an toàn ngay từ bước thiết kế

Mỹ, Anh và hơn chục quốc gia khác đã công bố thỏa thuận quốc tế an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) .
Tiềm năng về AI tại Việt Nam là vô cùng lớn

Tiềm năng về AI tại Việt Nam là vô cùng lớn

Các khoản đầu tư khủng về trí tuệ nhân tạo (AI) từ một số tập đoàn lớn được triển khai và đã có nhiều công trình được đưa vào vận hành thành công.
Dùng trí tuệ nhân tạo thúc đẩy phát triển bền vững, an toàn đường bộ Việt Nam

Dùng trí tuệ nhân tạo thúc đẩy phát triển bền vững, an toàn đường bộ Việt Nam

Chương trình Đánh giá đường bộ quốc tế áp dụng trí tuệ nhân tạo trong thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và an toàn đường bộ của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Phiên bản di động