Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Thương vụ Việt Nam tại Canada", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Tận dụng ưu đãi CPTPP, khai thác dư địa thị trường Canada, Mexico và Peru

Tận dụng ưu đãi CPTPP, khai thác dư địa thị trường Canada, Mexico và Peru

Hiệp định CPTPP đã có tác dụng “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp của hai bên quan tâm hơn sản phẩm và thị trường của nhau, từ đó gián tiếp thúc đẩy xuất khẩu.
Những điểm để thu hút các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam

Những điểm để thu hút các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam

3 điểm để các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam là vị trí, chính sách thu hút đầu tư và lợi ích từ các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia.
Phiên bản di động