Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "sáp nhập địa giới", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thành lập quận Gia Lâm: Những xã nào sẽ sáp nhập, điều chỉnh địa giới?

Thành lập quận Gia Lâm: Những xã nào sẽ sáp nhập, điều chỉnh địa giới?

Hà Nội thông qua đề án thành lập quận Gia Lâm, gồm 16 phường trên cơ sở điều chỉnh địa giới, sáp nhập 22 xã, thị trấn.
Phiên bản di động