Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "phát triển công nghiệp quốc phòng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thu hút và trọng dụng nhân tài thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng

Thu hút và trọng dụng nhân tài thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng

Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển công nghiệp quốc phòng xác định đây phải là mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
Phiên bản di động