Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Những người cuối cùng trở về", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 7 - Những người cuối cùng trở về

Hồ sơ Fulro - Bóng ma ám ảnh Tây Nguyên: Kỳ 7 - Những người cuối cùng trở về

Tôi nhớ rất rõ cú điện thoại từ một người bạn làm việc ở Công an Lâm Đồng “Cậu chuẩn bị đi với tụi mình nhé! Có một gia đình Fulro vừa trở về sau gần 20 năm..."
Phiên bản di động