Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "nhận thức về chuyển dịch năng lượng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển dịch năng lượng: Cần coi trọng tiếng nói người dân

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển dịch năng lượng: Cần coi trọng tiếng nói người dân

Hội thảo tham vấn "Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng" diễn ra tại Hà Nội ngày 23/4.
Phiên bản di động