Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "New Zealand", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Mặt hàng xuất khẩu nào của Việt Nam tăng trưởng mạnh sang New Zealand?

Mặt hàng xuất khẩu nào của Việt Nam tăng trưởng mạnh sang New Zealand?

7 tháng năm 2023, nhiều mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu tăng trưởng mạnh sang New Zealand như trái cây, hạt, máy móc, thiết bị và các chất tẩy rửa…
Phiên bản di động