Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Lãng phí", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nhiều dự án bất động sản “đắp chiếu” 10 đến 20 năm

Nhiều dự án bất động sản “đắp chiếu” 10 đến 20 năm

Hiện Hà Nội có 712 dự án chậm triển khai, vừa qua thành phố đã hủy hơn 100 dự án. Sau khi thu hồi, thành phố làm quy trình đấu thầu, đấu giá hàng nghìn hécta.
Phiên bản di động