Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc

Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc

Doanh nghiệp kỳ vọng Luật Công nghiệp trọng điểm giúp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào nền kinh tế.
Cần chính sách đột phá thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp quan trọng

Cần chính sách đột phá thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp quan trọng

Ban hành Luật Công nghiệp trọng điểm trong tình hình, bối cảnh hiện nay là vô cùng cấp bách; tạo cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy phát triển công nghiệp.
Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 2: Kỳ vọng động lực mới

Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 2: Kỳ vọng động lực mới

Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và góp phần vào sự phát triển toàn diện của nền kinh tế.
Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 1: Doanh nghiệp Việt cần lực đẩy mới

Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 1: Doanh nghiệp Việt cần lực đẩy mới

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, cần động lực mới từ Luật Công nghiệp trọng điểm để vượt khó, bứt phá và phát triển bền vững.
Phiên bản di động