Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "doanh nghiệp đăng ký thành lập mới", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
8,8 nghìn doanh nghiệp giải thể sau 6 tháng đầu năm

8,8 nghìn doanh nghiệp giải thể sau 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 8,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%, bình quân một tháng có 16,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Mỗi tháng, 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Mỗi tháng, 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

4 tháng đầu năm, cả nước có 77.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, bình quân mỗi tháng con số này là 19.200 doanh nghiệp.
Phiên bản di động