Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "dệt may Việt", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
4.000 nhân viên còn 37: Ông lớn dệt may bán tài sản, hướng sang bất động sản

4.000 nhân viên còn 37: Ông lớn dệt may bán tài sản, hướng sang bất động sản

Ông lớn dệt may Việt càng làm càng lỗ với ngành may mặc do ảnh hưởng từ đối tác Mỹ.
Phiên bản di động