Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "công tác sáng kiến", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
PV GAS tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến giai đoạn 2018 - 2023

PV GAS tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến giai đoạn 2018 - 2023

Ngày 24/11/2023, PV GAS đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến giai đoạn 2018 - 2023 và Chương trình 01 triệu sáng kiến.
Phiên bản di động