Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "cơ chế điện mặt trời mái nhà 2023", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Chưa phát triển điện mặt trời mái nhà trường học, khu công nghiệp: Tại sao?

Chưa phát triển điện mặt trời mái nhà trường học, khu công nghiệp: Tại sao?

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở...
Phiên bản di động