Chưa phát triển điện mặt trời mái nhà trường học, khu công nghiệp: Tại sao?

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở...
Cần có ngay cơ chế mang tính đột phá phát triển điện mặt trời mái nhà Chia sẻ kinh nghiệm, lợi ích trong phát triển điện mặt trời trong sản xuất công nghiệp Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Dự thảo nêu quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Đây được coi là chính sách nhằm thúc đẩy từng bước thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

Vì sao chỉ khuyến khích điện mặt trời mái nhà công sở, nhà ở?

Khi Dự thảo được công bố, trên một số diễn đàn mạng xã hội, có ý kiến suy luận chủ quan cho rằng, việc Bộ Công Thương cần phải mở rộng thêm đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi như mái nhà khu công nghiệp, bệnh viện, trường học...

Trao đổi với Báo Công Thương về nội dung này, một cán bộ của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), thông tin: Về mục tiêu, quy mô của điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Hồng Hà phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể “Cơ cấu nguồn điện đến năm 2030, điện mặt trời 12.836 MW (8,5%, không bao gồm điện mặt trời mái nhà hiện hữu), gồm các nguồn điện mặt trời tập trung 10.236 MW, nguồn điện mặt trời tự sản, tự tiêu khoảng 2.600 MW”.

Như vậy, quy hoạch cấp quốc gia đã xác định nguồn điện mặt trời tự sản tự tiêu phát triển thêm đến năm 2030 so với quy mô hiện nay khoảng 2.600 MW. Việc đặt ra quy mô này nhằm đến mục tiêu quan trọng là bảo đảm cơ cấu nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia, bảo đảm vấn đề an ninh hệ thống điện, vận hành an toàn và điều độ của hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương chỉ đạo Đẩy nhanh việc đàm phán giá bán điện của dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp

Bộ Công Thương không yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải xin giấy phép hoạt động, do đó không phát sinh giấy phép con như nhiều người lo ngại

Đối với Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN vừa được Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 107/BC-BCT ngày 26/7/2023, đối tượng đã đề xuất áp dụng là nhà dân và cơ quan công sở.

Về hai đối tượng này, thứ nhất, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Văn bản số 4286/VPCP ngày 10/6/2023 của Văn phòng Chính phủ), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 12/6/2023 và Văn bản 4552/VPCP-CN ngày 20/6/2023 của Văn phòng Chính phủ), yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN cho các đối tượng áp dụng là nhà dân và cơ quan công sở;

Thứ hai, lắp đặt ĐMTMN để tự sản tự tiêu, tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

“Đối với các đối tượng khác như ĐMTMN trên mái trụ sở doanh nghiệp, nhà xưởng, bệnh viện, trường học... Bộ Công Thương cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích để áp dụng cho các đối tượng vừa nêu”, vị này nói.

Đồng quan điểm, theo các chuyên gia năng lượng, Dự thảo mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, đã nêu rõ: “Lựa chọn hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp để thực hiện trước”. Để đưa ra quyết định này, Bộ Công Thương đã căn cứ chính như sau:

Thứ nhất, Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045.

Thứ hai, Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.

Quyết định 500/QĐ-TTg cũng nêu rõ: “Ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái nhà công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp".

Thứ ba, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), một số bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện mục tiêu trong Quy hoạch Điện VIII.

Thứ tư, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4286/VPCP ngày 10/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch Điện VIII, Bộ Công Thương đề xuất xây dựng cơ chế dưới hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Không cấm, chỉ chưa ưu tiên phát triển

Việc chưa đưa ra cơ chế phát triển điện mái nhà ở khu công nghiệp, bệnh viện, trường học không thể nói là cấm, mà chỉ là chưa ưu tiên phát triển ngay, cần được xem xét, tính toán trên cơ sở phát triển các nguồn điện khác trong tổng cơ cấu nguồn điện, nhằm khai thác nguồn điện năng lượng tái tạo phân tán và không phải đầu tư nâng cấp lưới điện phân phối và đặc biệt là đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn. Trừ những hệ thống ĐMT độc lập (mini grid), có trang bị lưu điện và không đấu nối với lưới điện quốc gia thì không bị giới hạn phát triển.

Trong tương lai, khi hệ thống điện phát triển thêm nhiều nguồn điện chạy nền và nhất là nguồn điện linh hoạt thì sẽ tạo điều kiện để tích hợp nhiều hơn nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời (bao gồm cả ĐMTMN là nguồn điện có tính chất bất định, phụ thuộc vào thời tiết).

Thống nhất mức giá tạm thời điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp
Việc chưa đưa ra cơ chế phát triển điện mái nhà ở khu công nghiệp, bệnh viện, trường học không thể nói là cấm, mà chỉ là chưa ưu tiên phát triển ngay, cần được xem xét

Bên cạnh đó, mái nhà ở khu công nghiệp, bệnh viện, trường học… đều là những nơi có diện tích lớn, có thể lắp đặt từ gần 1 MW đến cả chục MW. Việc đầu tư quy mô lớn như vậy cần nhiều điều kiện về vốn, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, trạm biến áp, đường dây truyền tải nội bộ, quản lý, nhân sự vận hành; chất lượng điện, lưu trữ điện, các điều kiện kết nối xoay chiều giữa điện tự dùng và điện lưới quốc gia khi không có nắng vào buổi tối, trời mưa hoặc thay đổi thời tiết trong ngày. Đó là chưa kể các yếu tố môi trường, chất thải từ tấm quang điện…

Trên thực tế, các nguồn điện năng lượng tái tạo (mặt trời Farm, điện gió) quy mô được đầu tư bài bản thành hệ thống hiện nay vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động vì sản lượng không lớn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, độ ổn định, an toàn của hệ thống truyền tải, chất lượng điện.

Mặt khác, các nhà máy, các khu công nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ cao như điện tử… cần nguồn điện chất lượng ổn định, liên tục. Chắc chắn họ không thể dùng điện mặt trời mái nhà để sản xuất (trừ các doanh nghiệp đầu tư hệ thống lưu trữ hiện đại – được biết hệ thống lưu trữ quy mô lớn chưa có).

Việc phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời mái nhà đã được nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực hiện Quy hoạch VII, Quy hoạch VII điều chỉnh và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời, điện gió giai đoạn vừa qua. Sự phát triển nóng của điện mặt trời mái nhà nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung đã để lại một số tồn tại, trong đó có việc lợi dụng chính sách để bán điện với giá cao, trong thời gian dài mà nhiều người đang đổ lỗi cho cơ quan quản lý.

Do đó, việc mở rộng đối tượng như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khách sạn, hộ nông dân có trang trại, nhà kho gắn liền với nhà ở, bến xe, cảng biển... được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ được nghiên cứu trong các quy định sau này.

“Có thể khẳng định, việc phát triển điện mặt trời mái nhà nói riêng, điện mặt trời và năng lượng tái tạo nói chung tại Việt Nam đều được khuyến khích nhưng cần phải tuân thủ theo quy hoạch và tuỳ vào tình hình thực tế từng giai đoạn để đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo các yếu tố môi trường, xã hội và quan trọng hơn là vì lợi ích chung của đất nước”, một chuyên gia cho biết.

Trước câu hỏi các dự án điện mặt trời mái nhà các công trình như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khách sạn… không phát điện lên lưới, không gây áp lực lên hệ thống truyền tải. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng không mua lại thì tại sao lại cấm cản? Đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho hay quan điểm này có cả sai và đúng.

Cụ thể, sai là Nhà nước không cấm nhưng cần phải kiểm soát để bảo đảm an ninh, an toàn của hệ thống điện quốc gia. Do ĐMTMN nếu có liên kết với lưới điện quốc gia (đấu nối sau công tơ) thì sẽ gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia vì khi ban ngày có nắng thì nguồn điện mặt trời được sản xuất ra sẽ cấp cho phụ tải. Nhưng khi không có nắng thì lưới điện quốc gia vẫn phải bảo đảm cấp đủ điện cho nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên sự ảnh hưởng lớn nhất ở đây là hoạt động của ĐMTMN phụ thuộc vào thời tiết, nắng mây mưa thất thường, dẫn đến sự tăng giảm việc tiêu thụ điện cũng thất thường, sự thất thường này làm cho hệ thống điện khó điều độ, khó bảo đảm vận hành an toàn và có thể gây sự cố lưới điện.

Theo đánh giá của các chuyên gia và kinh nghiệm các nước phát triển, tỉ lệ công suất nguồn điện mặt trời chiếm khoản 15% đến 20% công suất nguồn của hệ thống điện thì công tác điều độ, vận hành lưới điện được an toàn. Trong khi đó, tỉ lệ này ở Việt Nam hiện đang khoảng 20%. Bên cạnh đó, tỉ lệ này cũng được Chính phủ đặt ra tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đến năm 2030 nguồn điện mặt trời chiếm khoảng 14%.

Ý đúng ở đây là ĐMTMN sẽ không gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia nếu nguồn này độc lập, không có sự liên kết với lưới điện, nghĩa là phụ tại và nguồn phát điện độc lập với lưới điện, hoạt động không phụ thuộc vào sự có hay không có điện trên lưới điện quốc gia.

Trong trường hợp này nhà nước không cấm và cũng không cần phải kiểm soát.

Không có chuyện phát sinh giấy phép… con

Bộ Công Thương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xây dựng cơ chế cho đối tượng là nhà dân, cơ quan công sở. Trong dự thảo cơ chế, Bộ Công Thương không yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải xin giấy phép hoạt động, do đó không phát sinh giấy phép con như nhiều người lo ngại.

Bên cạnh đó, Nhà nước không cấm việc các doanh nghiệp lắp đặt ĐMTMN để tự sử dụng, tham gia vào quá trình giảm phát thải carbon. Nhưng việc phát triển cũng cần được quản lý, giám sát để bảo đảm sự quản lý của nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống điện quốc gia và các vấn đề chung của xã hội.

Hoàng Hưng

Tin mới cập nhật

Giá dầu duy trì đà tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Giá dầu duy trì đà tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Giá dầu duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng Tổ chức OPEC+ cắt giảm nguồn cung để hỗ trợ thị trường.
Giá dầu WTI có thể hướng tới mục tiêu sát vùng 78 USD

Giá dầu WTI có thể hướng tới mục tiêu sát vùng 78 USD

Giá dầu mở cửa phiên sáng nay với lực mua nhẹ, do lo ngại nguồn cung gián đoạn tại khu vực Biển Đen bị ảnh hưởng bởi bão lớn.
Saudi được dự báo giảm giá dầu Arab Light kỳ hạn tháng 1 sang châu Á

Saudi được dự báo giảm giá dầu Arab Light kỳ hạn tháng 1 sang châu Á

Tập đoàn năng lượng nhà nước Saudi Aramco được dự báo sẽ giảm giá loại dầu hàng đầu sang châu Á.
Nguồn cung gián đoạn do bão tại Biển Đen, giá dầu tăng trở lại

Nguồn cung gián đoạn do bão tại Biển Đen, giá dầu tăng trở lại

Kết thúc ngày giao dịch 28/11, giá dầu đã chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp và tăng trở lại.
OPEC sẽ họp vào ngày 30/11 trước các cuộc đàm phán của OPEC+

OPEC sẽ họp vào ngày 30/11 trước các cuộc đàm phán của OPEC+

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào lúc 10:00 GMT thứ Năm ngày 30/11.
Các mỏ dầu lớn của Kazakhstan giảm sản lượng do bão ở Biển Đen

Các mỏ dầu lớn của Kazakhstan giảm sản lượng do bão ở Biển Đen

Sự gián đoạn này dự kiến ​​sẽ làm giảm sản lượng dầu của Kazakhstan xuống 631.700 tấn trong tuần này.
Giá dầu có thể phục hồi khi tâm lý thị trường dần ổn định

Giá dầu có thể phục hồi khi tâm lý thị trường dần ổn định

Diễn biến giá dầu có thể sẽ giằng co khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước thềm diễn ra cuộc họp chính sách của OPEC+.
Châu Âu tăng nhập khẩu dầu diesel từ Ấn Độ, khách hàng chính của dầu Nga

Châu Âu tăng nhập khẩu dầu diesel từ Ấn Độ, khách hàng chính của dầu Nga

Châu Âu đã cấm hầu hết các chuyến hàng dầu từ Nga gần một năm trước, nhưng khu vực này lại tăng nhập khẩu dầu diesel có thể được sản xuất từ dầu thô của Nga.
Giá dầu giảm khi các thành viên OPEC+ bất đồng về hạn ngạch sản xuất

Giá dầu giảm khi các thành viên OPEC+ bất đồng về hạn ngạch sản xuất

Giá dầu tiếp tục suy yếu khi Saudi Arabia và các thành viên khác trong Tổ chức OPEC+ bất đồng quan điểm về hạn ngạch sản xuất.
Giá dầu có thể biến động giằng co trước thềm họp OPEC+

Giá dầu có thể biến động giằng co trước thềm họp OPEC+

Sau khi trải qua tuần lễ Tạ ơn với khối lượng giao dịch thấp, nhiều khả năng thị trường dầu sẽ biến động hơn trong tuần này.

Tin khác

Giá dầu giảm tuần thứ 5 liên tiếp khi cuộc họp OPEC+ lùi lịch

Giá dầu giảm tuần thứ 5 liên tiếp khi cuộc họp OPEC+ lùi lịch

Dịp lễ tạ ơn khiến cho khối lượng giao dịch dầu thô trong tuần qua ít hơn thông thường.
Giá dầu suy yếu khi OPEC+ tìm cách giải quyết tranh chấp trước cuộc họp

Giá dầu suy yếu khi OPEC+ tìm cách giải quyết tranh chấp trước cuộc họp

Giá dầu tiếp tục suy yếu với thanh khoản thấp khi OPEC+ tìm cách giải quyết tranh chấp trước cuộc họp.
Giá dầu WTI giảm mạnh hơn khi OPEC+ gần đạt được thỏa hiệp sản lượng

Giá dầu WTI giảm mạnh hơn khi OPEC+ gần đạt được thỏa hiệp sản lượng

Giá dầu WTI (CLEF24 -1,28%) giảm mạnh hơn trong phiên giao dịch ngày 24/11.
OPEC+ tiến gần hơn đến thỏa hiệp với các nhà sản xuất châu Phi

OPEC+ tiến gần hơn đến thỏa hiệp với các nhà sản xuất châu Phi

Theo OPEC+ nhóm đã tiến gần hơn đến thỏa hiệp với các nhà sản xuất dầu châu Phi về mức sản lượng năm 2024.
Giá dầu tiếp tục suy yếu do tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC mạnh mẽ

Giá dầu tiếp tục suy yếu do tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC mạnh mẽ

Giá dầu (CLEF24 -0,87%) tiếp tục suy yếu trong phiên sáng nay (24/11).
Giá dầu tiếp tục giảm trong ngày giao dịch mỏng

Giá dầu tiếp tục giảm trong ngày giao dịch mỏng

Khối lượng giao dịch hạn chế trong ngày Lễ Tạ ơn 24/11 đã khiến giá dầu tiếp tục đà giảm.
Giá dầu có thể tiếp tục giảm do thiếu vắng yếu tố hỗ trợ mạnh

Giá dầu có thể tiếp tục giảm do thiếu vắng yếu tố hỗ trợ mạnh

Việc OPEC+ bất ngờ trì hoãn cuộc họp chính sách khiến giá dầu chịu nhiều sức ép.
Giá dầu tiếp tục suy yếu sau khi OPEC+ trì hoãn cuộc họp chính sách

Giá dầu tiếp tục suy yếu sau khi OPEC+ trì hoãn cuộc họp chính sách

Giá dầu (CLEF24 -1,21%) tiếp tục suy yếu sau khi OPEC+ hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng.
Tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc dự kiến ​​đạt 4% trong nửa đầu 2024

Tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc dự kiến ​​đạt 4% trong nửa đầu 2024

Tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể sẽ giảm trong nửa đầu năm 2024 xuống còn khoảng 4%.
Giá dầu giảm gần 1% do OPEC+ trì hoãn cuộc họp chính sách

Giá dầu giảm gần 1% do OPEC+ trì hoãn cuộc họp chính sách

Giá dầu biến động mạnh và chốt phiên giảm gần 1% do OPEC+ bất ngờ trì hoãn cuộc họp chính sách.
Xem thêm

Đọc nhiều

[TRỰC TIẾP] Tọa đàm Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

[TRỰC TIẾP] Tọa đàm Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” bắt đầu lúc 10h ngày 24/11/2023 tại Báo Công Thương.
Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ và "đi vào bữa cơm của mỗi gia đình".
Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11 nhận phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công ty HTV – TMS và nhiều đơn vị khác.
Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 28/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 28/11 thế nào?
Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Không ít sao Việt khi hát live tại sự kiện hoàn toàn khác so với bản thu âm, khiến khán giả không khỏi thất vọng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023 bất ngờ tăng vọt, trong đó giá dầu Brent vượt mốc 80 USD/thùng và giá dầu WTI đạt trên mức 76 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/11/2023: Tiếp đà giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/11/2023: Tiếp đà giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/11/2023 tiếp tục đà giảm. Giá dầu WTI, giá dầu Brent giảm gần 1% và giá xăng dầu trong nước áp dụng theo phiên điều chỉnh mới nhất.
Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhưng việc “chậm chân” trong giao hàng chặng cuối đang là cái “gót chân Achilles".
Câu chuyện nồng độ cồn: Từ quy định đến xây dựng ý thức công dân

Câu chuyện nồng độ cồn: Từ quy định đến xây dựng ý thức công dân

Câu chuyện về luật hóa quy định nồng độ cồn bằng 0 khi tham gia giao thông đang thu hút sự quan tâm của dư luận nhưng phía sau đó còn là cả câu chuyện lớn hơn.
Không chấp nhận “sống chung” với tình trạng lái xe khi đã uống rượu, bia

Không chấp nhận “sống chung” với tình trạng lái xe khi đã uống rượu, bia

Việc quy định nồng độ cồn bằng 0 trong điều khiển xe tại dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhận được sự đồng thuận cao của dư luận.
Phiên bản di động