Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chuẩn hóa thông tin thuê bao", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Yêu cầu các nhà mạng bố trí nhân lực, kỹ thuật để chuẩn hóa thông tin thuê bao

Yêu cầu các nhà mạng bố trí nhân lực, kỹ thuật để chuẩn hóa thông tin thuê bao

Đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp.
Phiên bản di động